*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методика складання кошторису, облік, контроль і аналіз його показників. 3200грн

дипломные работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 127 стр.

Год сдачи: 2014

Стоимость: 6500 руб.

Просмотров: 89

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Економічна сутність кошторису
1.1. Характеристика кошторису
1.2. Методика складання кошторису
1.3. Особливості діяльності бюджетної сфери та характеристика установи, її основних економічних показників
Розділ 2. Облік формування та виконання кошторису
2.1. Облікова політика бюджетної установи
2.2. Організація та методика обліку доходів і видатків загального
фонду
2.3. Організація та методика обліку доходів і видатків спеціального
фонду
2.4. Облік результатів виконання кошторису
2.5. Відображення доходів і видатків у формах звітності
2.6. Особливості обліку доходів і видатків в умовах використання комп’ютерної техніки
Розділ 3. Контроль і аналіз формування та виконання кошторису
3.1. Завдання, джерела інформації та методичні прийоми проведення контролю і аналізу при формуванні та виконанні кошторису
3.2. Контроль виконання кошторису
3.3. Аналіз показників при формуванні кошторису
3.4. Аналіз виконання кошторису
3.5. Використання методів і моделей при формуванні показників кошторису
3.6. Узагальнення результатів контролю і аналізу та прийняття управлінських рішень щодо збільшення доходів та раціонального
використання видатків
Висновки Список використаних джерел
Додатки
Джерелами формування бюджетного запиту слугують касові видатки за минулий рік, затверджені видатки кошторисом поточного року та розрахунки до кошторису (дод. Б. 8) на майбутній рік на основі інструктивних матеріалів та установлених нормативів.
Формування кошторису здійснюється на підставі лімітної довідки про асигнування з бюджету (дод. Б. 9). Лімітна довідка про бюджетні асигнування – це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що згідно із законодавством повинні бути визначені на основі нормативів, і видається відповідно Мінфіном [40].

Контроль Полтавського обласного центру здоров’я за організаційними формами поділяється на зовнішній (державний) і внутрішній (галузевий, господарський). Зовнішній контроль здійснюють Державна фінансова інспекція (ДФІ у Полтавській області), Державна податкова інспекція (ДПІ у м. Полтаві), ГУДКСУ у Полтавській області, управління Пенсійного фонду України у м. Полтаві та фонди соціального страхування у м. Полтаві, які від імені держави, відповідно до врегульованих правових норм, здійснюють моніторинг і інші форми контролю за діяльністю установи в частині дотримання нею встановлених обмежувальних параметрів щодо обігу фінансових ресурсів.
Актуальність обраної теми дипломної роботи можна також обґрунтувати тим, що грошові кошти для фінансування бюджетних установ виділяються з державного або місцевого бюджету, і тому необхідно забезпечити облік, контроль і цільове використання бюджетних коштів. Все пов’язано зі значним збільшенням кількості бюджетних установ, а отже кількості коштів які направляються на фінансування цих установ з бюджету, при цьому невпинно зростає роль обліку, контролю та аналізу складання кошторису бюджетної установи.
Метою дипломної роботи є висвітлення методики складання кошторису, обліку, контролю і аналізу його показників.
Основним завданням дипломної роботи є висвітлення економічної сутності кошторису, зокрема надати характеристики кошторису, дослідити методику складання кошторису, а також розглянути особливості діяльності бюджетної сфери та характеристику установи і основних її економічних показників.
Також необхідно висвітлити облік формування та виконання кошторису, зокрема розкрити облікову політику, розглянути організацію та методику обліку доходів і видатків загального фонду, обліку результатів виконання кошторису доходів та видатків, при цьому необхідно обов’язково висвітлити відображення доходів і видатків у формах бюджетної звітності, а також розкрити особливості обліку доходів і видатків при формуванні кошторису в умовах використання комп’ютерної техніки.
Дослідити методику контролю і аналізу формування та виконання кошторису доходів і видатків, зокрема, необхідно приділити увагу завданням, джерелам інформації та методичним прийомам проведення контролю і аналізу при формуванні та виконанні кошторису, висвітлити контроль доходів і видатків загального фонду, висвітлити аналіз показників при формуванні кошторису доходів і видатків та його виконання, також відобразити використання методів і моделей при формуванні показників кошторису та здійснити узагальнення результатів контролю і аналізу та прийняття управлінських рішень щодо збільшення доходів та...
У видатковій частині кошторисів Полтавського обласного центру здоров’я зазначається загальна сума витрат установи з розподілом їх за катего¬ріями кодів економічної та програмної класифікації видатків, а також зі встановленням вит¬рат, фінансування яких планується провести за рахунок бюджетних асигнувань і за рахунок надходжень із спеціального фонду.
Фінансування Полтавського обласного центру здоров’я, проведення ним видатків здійснюються тільки за наявності затверджених кошторисів і планів асигнувань. Кошторис складаються за кодом програмної класифікації у розрізі кодів економічної класифікації видатків Полтавського обласного центру здоров’я.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу