*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

АРМ оператора диспетчерської служби таксі

дипломные работы, программирование

Объем работы: 142

Год сдачи: 2014

Стоимость: 5000 руб.

Просмотров: 127

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП 7
1 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ 9
1.1 ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ РІШЕННЯ 9
1.1.1 Загальні положення 9
1.1.2 Опис процесу діяльності 11
1.1.3 Схема функціональної структури 16
1.1.4 Опис постановки задачі 18
1.1.5 Огляд наявних аналогів 19
1.2 РІШЕННЯ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 22
1.2.1 Перелік первісних даних 22
1.2.2 Перелік вихідних документів 24
1.2.3 Опис інформаційного забезпечення системи 26
1.2.4 Опис організації інформаційної бази 27
1.3 РІШЕННЯ З ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 33
1.3.1 Опис комплексу технічних засобів 33
1.4 РІШЕННЯ З МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 35
1.4.1 Постановка задачі 35
1.4.2 Аналіз методів вирішення поставленої задачі. 36
1.4.3 Розробка концептуальної моделі 37
1.4.4 Опис імітаційної моделі 39
1.4.5 Дослідження роботи моделі та аналіз результатів 41
1.5 ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 43
1.5.1 Засоби розробки 43
1.5.2 Архітектура програмного забезпечення 49
1.5.3 Специфікація функцій 53
1.5.4 Опис звітів 59
ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 60
2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 61
2.1 ОПИС ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 61
2.2 КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА 62
2.3 МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 68
2.3.1 Проведення випробувань 69
ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 80
3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 81
3.1 ВСТУП 81
3.2 АНАЛІЗ РИНКУ 82
3.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ФУНКЦІЙ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ (ПП) 83
3.3.1 Формування варіантів функцій 83
3.4 ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПАРАМЕТРІВ ПП 86
3.5 АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ 97
3.6 ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ РОЗРОБКИ ПП 99
3.7 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ 104
ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 105
4 РОЗДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 106
4.1 ВСТУП 106
4.2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМІЩЕННЯ 106
4.2.1 Опис виробничого приміщення 106
4.2.2 Характеристика обладнання кожного робочого місця 107
4.2.3 Оцінка стану мікроклімату 108
4.3 АНАЛІЗ ШКІДЛИВИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ 109
4.3.1 Освітлення 109
4.4 ІНЖЕНЕРНЕ РІШЕННЯ 111
4.4.1 Аналіз природного освітлення 111
4.4.2...

Автоматизація супроводжує людське суспільство з моменту його зародження, вона є невід'ємною властивістю його розвитку. У методології, її визначають як заміщення процесів людської діяльності процесами, що виконуються технічними пристроями. З кожним новим відкриттям людина знімає з себе черговий "обов'язок" і перекладає його на підручні засоби, на тварин, потім на машини. Неможливо автоматизувати жоден процес, поки не отримано знання про те, як, а головне, чому його здійснює людина. Автоматизація йде слідом за знанням , але ніколи не передує йому. Крім того , потрібно розуміти, що автоматизація повинна служити певним цілям.
Сучасні масштаби і темпи впровадження засобів автоматизації управління на підприємствах з особливою гостротою ставлять завдання проведення комплексних досліджень, пов'язаних із всебічним вивченням і узагальненням виникаючих при цьому проблем як практичного, так і теоретичного характеру.
В останні роки виникла концепція розподілених систем управління підприємством, де передбачена локальна обробка інформації. Для реалізації ідеї розподіленого управління необхідне створення для кожного рівня управління та кожної предметної області автоматизованих робочих місць (АРМ) на базі професійних персональних ЕОМ [1].
Для кожного об'єкта управління потрібно передбачити автоматизовані робочі місця, відповідно їх функціональному призначенню. Однак принципи створення АРМ [2] повинні бути загальними: системність, гнучкість, стійкість, ефективність.
У житті сучасної людини автомобіль давно перестав сприйматися в якості розкоші, ставши одним з головних атрибутів успішного і чітко розпланованого життя.
У такій ситуації, коли під рукою немає свого особистого автомобіля, єдиним можливим і доступним варіантом є таксі , яке в будь-який момент дня і ночі зможе доставити у назначене місце, позбавивши пасажира необхідності вирішувати величезну кількість проблем.
Однак, з розвитком послуг таксі виникає потреба в створенні служб таксі, так як для роботи що...

У ході виконання дипломного проекту була детально розглянуті питання, які виникають в процесі розробки програмного забезпечення.
На основі проведеного ґрунтовного аналізу предметного області в проектно-конструкторському розділі дипломного проекту, ретельно описано варіанти використань для взаємодії оператора з розробленою системою, цілі та задачі розробки автоматизованого робочого місця. Проведено огляд наявних аналогів, наведено їх переваги та недоліки.
Детально описано первісні дані та вихідних системи, розроблено базу даних. Наведено склад комплексу технічних засобів, їх технічні вимоги.
Було сформульовано задачу імітаційного моделювання. На основі сформульованої задачі розроблено імітаційну модель. Виконано її дослідження та аналіз. Знайдено співвідношення працівників для отримання максимального прибутку.
Наведено особливості архітектури розробленого програмного забезпечення. Ретельно описано діаграми класів, послідовності, компонентів, а також наведено специфікацію функцій класів.
В технологічному розділі було описано організаційну структуру служби таксі, наведено керівництво користувача системи та перелік випробувань основних функціональних можливостей АРМ оператора диспетчерської служби таксі для перевірки відповідності програмного забезпечення комплексу задач функціональним вимогам.
В організаційно-екномічному розділі виконаний функціонально-вартісний аналіз програмного продукту, визначені узагальнений показник рівняння якості, показник техніко-економічного рівняння, ціна реалізації продукту становить 26752,25 грн. та 29 днів необхідно для розробки.
В розділі охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях було виявлено та проведено аналіз потенційних небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу