*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік банківських депозитів в ПАТ «ОТП Банк»

дипломные работы, банковское дело

Объем работы: 147 стр.

Год сдачи: 2014

Стоимость: 2600 руб.

Просмотров: 120

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Теоретико-методологічні аспекти обліку та аудиту депозитних операцій банку 6
Економічна сутність депозитів та їх класифікація 6
Мета, завдання та принципи обліку та аудиту депозитних операцій 10
Аналіз нормативно-правової бази з обліку та аудиту депозитних операцій 17
Організаційно-економічна характеристика ПАТ «ОТП Банк» 24
Характеристика програмного забезпечення ПАТ «ОТП Банк» 41
Організація обліку депозитних операцій в ПАТ «ОТП Банк» 46
Визнання, оцінка й класифікація зобов'язань банку та характеристика рахунків для їх обліку 46
Облік банківських депозитів в ПАТ «ОТП Банк» 57
Методика розрахунку процентів за депозитом в ПАТ «ОТП Банк» 68
Облік операцій зі сплати та погашення депозиту в ПАТ «ОТП Банк» 73
Оцінка програмного забезпечення ПАТ «ОТП Банк» в процесі обліку банківських депозитів 75
Аудит депозитних операцій ПАТ «ОТП Банк» 81
Сутність, завдання та джерела інформації для проведення аудиту депозитних операцій банку 81
Послідовність проведення та узагальнення результатів аудиту 91
Аудит проведення операцій на рахунках у ПАТ «ОТП Банк» 99
Формування аудиторського висновку за результатами проведеного аудиту 106
Аналіз програмного забезпечення ПАТ «ОТП Банк» в процесі здійснення аудиту банківських депозитів 112
СИСТЕМА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПАТ «ОТП БАНК» 118
Система управління охороною праці 118
Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПАТ «ОТП Банк» 124
Безпека в надзвичайних ситуаціях на ПАТ «ОТП Банк» 131
Висновки та пропозиції 137
Список використаної літератури 141
Додатки 147
Вступ 3
Теоретико-методологічні аспекти обліку та аудиту депозитних операцій банку 6
Економічна сутність депозитів та їх класифікація 6
Мета, завдання та принципи обліку та аудиту депозитних операцій 10
Аналіз нормативно-правової бази з обліку та аудиту депозитних операцій 17
Організаційно-економічна характеристика ПАТ «ОТП Банк» 24
Характеристика програмного забезпечення ПАТ «ОТП Банк» 41
Організація обліку депозитних операцій в ПАТ «ОТП Банк» 46
Визнання, оцінка й класифікація зобов'язань банку та характеристика рахунків для їх обліку 46
Облік банківських депозитів в ПАТ «ОТП Банк» 57
Методика розрахунку процентів за депозитом в ПАТ «ОТП Банк» 68
Облік операцій зі сплати та погашення депозиту в ПАТ «ОТП Банк» 73
Оцінка програмного забезпечення ПАТ «ОТП Банк» в процесі обліку банківських депозитів 75
Аудит депозитних операцій ПАТ «ОТП Банк» 81
Сутність, завдання та джерела інформації для проведення аудиту депозитних операцій банку 81
Послідовність проведення та узагальнення результатів аудиту 91
Аудит проведення операцій на рахунках у ПАТ «ОТП Банк» 99
Формування аудиторського висновку за результатами проведеного аудиту 106
Аналіз програмного забезпечення ПАТ «ОТП Банк» в процесі здійснення аудиту банківських депозитів 112
СИСТЕМА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПАТ «ОТП БАНК» 118
Система управління охороною праці 118
Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПАТ «ОТП Банк» 124
Безпека в надзвичайних ситуаціях на ПАТ «ОТП Банк» 131
Висновки та пропозиції 137
Список використаної літератури 141
Додатки 147
Актуальність теми дослідження визначається тим, що основу банківських ресурсів становлять залучені кошти. Вклади та депозити - основна складова залучених коштів банківських установ. Найважливішим моментом банківської роботи є формування ресурсної бази, яке у здійсненні банком пасивних операцій історично відігравало первинну й визначальну роль стосовно його активних операцій. Основна частина банківських ресурсів, як відомо, утворюється в процесі проведення депозитних операцій банку, від ефективної й правильної організації яких залежить стабільність функціонування банку.
Розвиток банківської системи України підтвердив необхідність підвищення ролі депозитних операцій банків, а також удосконалення їх організації. Раціональна організація обліку, контролю та аналізу в банку є необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Останнім часом проблеми організації обліку, контролю та аналізу депозитних операцій набувають у вітчизняних банках дедалі більшого значення. Це пов'язано, по-перше, з досягненням певної стабільності та адаптованості до умов ринкового середовища, по-друге, з посиленням конкуренції серед банків і, по-третє, з упровадженням новітніх інформаційних технологій, застосування яких можливе лише за умови чіткої організації обліку, контролю та аналізу. Нині вже не виникає сумніву в тому, що дані питання рано чи пізно постануть перед кожним банком. У зв'язку із цим питання організації обліку та контролю депозитних операцій набувають особливої гостроти й актуальності.
У навчальній та науковій літературі дана проблема майже не розглядалась за винятком праць окремих вчених. Різні аспекти процесу фінансового обліку та аудиту депозитних операцій комерційного банку досліджували вітчизняні та за¬рубіжні вчені-економісти. Серед вітчизняних науковців та практиків значний внесок зробили: Г. Андрєєва, В. Вітлинський, Л. Донець, І. Івченко, М. Коваль, Т. Ковальчук, В. Кочетков, О. Куценко, В. Міщенко, О. Пернарівський, Л. Примостка, Р....
Проведене дослідження дає підстави сформулювати основні підсумки та викласти пропозиції, спрямовані на поліпшення організації обліку та контролю депозитних операцій у банку.
В першому розділі дипломної роботи нами було розглянуто сутність поняття «банківський вклад (депозит)», значення депозитних операцій для банків.
В процесі дослідження, зроблено висновок, що питання організації обліку депозитних операцій банку майже не розглядались у науковій літературі, крім праць окремих вчених. Розглянуто класифікацію депозитних операцій за критерієм вкладників, валютою, строком користування, формою грошового обігу, формою визначення власника, резидентністю, економічним змістом та іншими ознаками.
За результатами роботи дійшли висновку, що останнім часом проблема організації обліку депозитних операцій є досить гострою та актуальною у банках через те, що упровадженням новітніх інформаційних технологій не можливе без чіткої організації обліку. Інформаційні технології, що базуються на сучасних комп'ютерах, спричиняють зміни в організації бухгалтерського обліку депозитних операцій банку. Це пов'язано з переходом від паперових електронних форм бухгалтерського обліку, із застосуванням електронного документообігу, повним використанням можливостей в одержанні інформації, яку може надавати система аналітичного обліку, збільшенням уваги до проведення контрольних і аналітичних функцій бухгалтерськими підрозділами за рахунок економії часу від застосування нових інформаційних технологій, розробкою й упровадженням за всіма банківськими операціями технологічних карт.
Особливістю організації обліку в банках є обробка облікової інформації з використанням програмного забезпечення – автоматизованої банківської системи, що забезпечує автоматизацію депозитних операцій банку.
В ході написання дипломної роботи, також була досліджена організація аудиту депозитних операцій банку. Це дає підставу стверджувати, що внутрішньобанківський контроль за депозитними операціями є найефективнішим...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу