*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Прогнозування банкрутства

курсовые работы, анализ хозяйственной деятельности

Объем работы: 48 стр.

Год сдачи: 2014

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 83

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП.............................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ДАК «ХЛІБ УКРАЇНИ» ДП «ЛУБЕНСЬКИЙ НАСІННЕОБРОБНИЙ ЗАВОД», ЗАСНОВАНЕ НА ВИКОРИСТАННІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ…………5
1.1. Методика В. В. Ковальова…………………………………………….11
1.2. Метод Аргенті (А-рахунки)…………………………………………14
1.3. Методика компанії ERNST & WHІNNEY…………………………18
1.4. Метод Скоуна………………………………………………………..19
РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ДАК «ХЛІБ УКРАЇНИ» ДП «ЛУБЕНСЬКИЙ НАСІННЕОБРОБНИЙ ЗАВОД» НА ОСНОВІ БАЛЬНИХ МЕТОДІВ (РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ)…………………………………………22
2.1. Модель Альтмана……………………………………………………26
2.2. Модель Спрінгейта……………………………………………………29
2.3. Модель Лису…………………………………………………………31
2.4. Модель Таффлера……………………………………………………33
2.5. Модель Бівера…………………………………………………………35
2.6. R-модель……………………………………………………………….37
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ АВТОМАТИЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА…………………………………………40
ВИСНОВКИ..................................................................................................45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................48
ДОДАТКИ
ВСТУП.............................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ДАК «ХЛІБ УКРАЇНИ» ДП «ЛУБЕНСЬКИЙ НАСІННЕОБРОБНИЙ ЗАВОД», ЗАСНОВАНЕ НА ВИКОРИСТАННІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ…………5
1.1. Методика В. В. Ковальова…………………………………………….11
1.2. Метод Аргенті (А-рахунки)…………………………………………14
1.3. Методика компанії ERNST & WHІNNEY…………………………18
1.4. Метод Скоуна………………………………………………………..19
РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ДАК «ХЛІБ УКРАЇНИ» ДП «ЛУБЕНСЬКИЙ НАСІННЕОБРОБНИЙ ЗАВОД» НА ОСНОВІ БАЛЬНИХ МЕТОДІВ (РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ)…………………………………………22
2.1. Модель Альтмана……………………………………………………26
2.2. Модель Спрінгейта……………………………………………………29
2.3. Модель Лису…………………………………………………………31
2.4. Модель Таффлера……………………………………………………33
2.5. Модель Бівера…………………………………………………………35
2.6. R-модель……………………………………………………………….37
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ АВТОМАТИЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА…………………………………………40
ВИСНОВКИ..................................................................................................45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................48
ДОДАТКИ
У процесі ринкової економіки в будь-якій державі відбуваються докорінні зміни як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі функціонування господарюючих суб’єктів. Для цього періоду характерні спад обсягів виробництва, зниження фінансової стійкості більшості підприємств, зростання кількості банкрутств.
Неодмінною умовою ефективного функціонування ринкового механізму є усунення з ринку підприємств-банкрутів. Але попередити кризовий стан підприємств, забезпечити їх тривалий життєвий цикл – завдання більш складне й важливе.
Проблеми, пов'язані з механізмом діагностики кризових явищ, є предметом досліджень таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Е.Альтман, У.Бівер, М. Білик, І. Бланк, Н. Ушакова, М. Білуха, О.Терещенко, Є. Мних,
Е. Уткін, А. Чернявський , З. Холод та інших.
Проте в теорії і практиці організаційно-економічного механізму банкрутства підприємств є низка не вирішених питань. Зокрема, в достатній мірі не опрацьований механізм виявлення кризи сільськогосподарських підприємств, прогнозування можливого банкрутства та показників платоспроможності, впливу рівня використання виробничих ресурсів на фінансовий стан господарюючих суб'єктів аграрної сфери.
Усе це вимагає подальшого дослідження науково-теоретичних основ формування системи банкрутства аграрних підприємств, здійснення оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств з метою виявлення кризи.
Теоретичне і практичне дослідження зазначених проблем, які мають важливе загальногосподарське значення, обумовлюють актуальність обраної теми, її наукову і практичну цінність.
Метою дослідження є діагностика банкрутства на підприємстві та пошук шляхів його подолання.
У процесі реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
 встановити основні фактори, що обумовлюють кризовий розвиток господарюючих суб'єктів в сільському господарстві;
 оцінити фінансовий стан сільськогосподарського підприємства з метою раннього виявлення ознак його кризового розвитку;...
Криза підприємства – це такий економічно нестабільний стан соціально – економічної системи (організації), який загрожує припиненню її діяльності через неспроможність підприємства здійснювати забезпечення операційної діяльності фінансовими ресурсами (в першу чергу власними коштами). Фінансове оздоровлення підприємства, що перебуває в стані кризи, можливе лише завдяки детального аналізу причин виникнення кризи. Так, причини криз, які виникають на підприємстві, можуть бути різними.
Погіршення практично усіх показників, що характеризують рівень розвитку сільського господарства порівняно із до реформованим періодом, зумовлене багатьма причинами. Їх класифікацію можна проводити за різними критеріями: об’єктивні та суб’єктивні; макроекономічні й діючі на мікрорівні; загальноекономічні та галузеві; основні та другорядні.
Кризи неоднакові не тільки за своїх причин і наслідків, але і за самою своєю суттю. Необхідність у розгалуженій класифікації криз пов'язана з диференціацією засобів і способів управління ними. Якщо є типологія і розуміння характеру кризи, з'являються можливості зниження її гостроти, скорочення часу і забезпечення безболісності протікання.
З метою вжиття певних антикризових заходів необхідно визначити глибину кризи. Розрізняють три основні фази кризи: легку, важку та катастрофічну кризи підприємства.
Діагностика банкрутства здійснюється на основі аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства є найбільш дієвим механізмом раннього виявлення ознак кризи. Після дослідження фінансового стану визначаються масштаби кризового стану підприємства та визначаються основні причини кризи.
Банкрутство є наслідком розвитку кризового фінансового стану. Кризовий стан підприємств – це процес зміни, руйнування сформованої структури зв'язків, відносин, виходом з якого може стати або заново сформована структура зв'язків і відно¬син, або ліквідація підприємства.
Якість діагностики загрози кризи та банкрутства підприємства визначається...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу