*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Контрольная работа

контрольные работы, банковское дело

Объем работы: 12 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 109

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Задача 2

Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ПАТ "Світоч" за допомогою п'ятифакторної моделі Альтмана, якщо відомо, що станом на початок року робочий капітал підприємства був рівний 700 000 грн., виручка від реалізації 300 000 грн., собівартість реалізованої продукції 200 000 грн., інші операційні доходи 400 грн., адміністративні витрати 15 000 грн., витрати на збут 5 000 грн., інші операційні витрати 12 000 грн., загальна вартість активів 835 000 грн., ринкова капіталізація компанії 55 000 грн., сума заборгованості 180 000 грн.


Задача 3

Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ПАТ "Електрон" за допомогою моделі Спрінгейта, якщо відомо, що станом на початок року робочий капітал підприємства був рівний 200 000 грн., виручка від реалізації 300 000 грн., загальна вартість активів 368 000 гри, прибуток до сплати податків та процентів 36 000 грн., прибуток до сплати податків 24 000 грн., короткострокова заборгованість 120 000 грн.

Задача 6

Спрогнозувати ймовірність банкрутства підприємств, використовуючи Z-рахунок Альтмана, якщо сума витрат і запасів — 200 000 грн., грошові кошти та дебіторська заборго¬ваність — 50 000 грн., виручка від реалізації продукції — 150 000 грн., прибуток до оподаткування — 75 000 грн., нерозподілений прибуток — 10 000 грн., ринкова вартість всіх акцій — 500 000 грн., валюта балансу — 950 000 грн.


Задача 9

Необхідно визначити економічну вартість підприємства. Що вигідніше: ліквідація чи реорганізація, якщо відомо що ліквідаційна вартість підприємства становить 530 тис. грн. Прогнозований середньорічний чистий грошовий потік у випадку реорганізації—65 тис. грн. Середньозважена вартість капіталу — 12%.


Задача 12

Розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності за період 6 міс, якщо значення коефіцієнта поточної ліквідності на початок звітного періоду становило 1,4, а на кінець — 1,8.


Задача 15

Визначити показники аудиту власного капіталу підприємства та зробити...
Задача 2

Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ПАТ "Світоч" за допомогою п'ятифакторної моделі Альтмана, якщо відомо, що станом на початок року робочий капітал підприємства був рівний 700 000 грн., виручка від реалізації 300 000 грн., собівартість реалізованої продукції 200 000 грн., інші операційні доходи 400 грн., адміністративні витрати 15 000 грн., витрати на збут 5 000 грн., інші операційні витрати 12 000 грн., загальна вартість активів 835 000 грн., ринкова капіталізація компанії 55 000 грн., сума заборгованості 180 000 грн.


Задача 3

Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ПАТ "Електрон" за допомогою моделі Спрінгейта, якщо відомо, що станом на початок року робочий капітал підприємства був рівний 200 000 грн., виручка від реалізації 300 000 грн., загальна вартість активів 368 000 гри, прибуток до сплати податків та процентів 36 000 грн., прибуток до сплати податків 24 000 грн., короткострокова заборгованість 120 000 грн.

Задача 6

Спрогнозувати ймовірність банкрутства підприємств, використовуючи Z-рахунок Альтмана, якщо сума витрат і запасів — 200 000 грн., грошові кошти та дебіторська заборго¬ваність — 50 000 грн., виручка від реалізації продукції — 150 000 грн., прибуток до оподаткування — 75 000 грн., нерозподілений прибуток — 10 000 грн., ринкова вартість всіх акцій — 500 000 грн., валюта балансу — 950 000 грн.


Задача 9

Необхідно визначити економічну вартість підприємства. Що вигідніше: ліквідація чи реорганізація, якщо відомо що ліквідаційна вартість підприємства становить 530 тис. грн. Прогнозований середньорічний чистий грошовий потік у випадку реорганізації—65 тис. грн. Середньозважена вартість капіталу — 12%.


Задача 12

Розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності за період 6 міс, якщо значення коефіцієнта поточної ліквідності на початок звітного періоду становило 1,4, а на кінець — 1,8.


Задача 15

Визначити показники аудиту власного капіталу підприємства та зробити...
Аранчій В.І., Чумак В.Д., Черненко Л.В. Фінанси підприємств. Конспект лекцій: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал». – 2011. – 400 с.
2. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: ІНЖЕК, 2012. – 432 с.
3. Бабич Л.М. Актуальні проблеми удосконалення організаційно-методичного механізму запобігання банкрутству на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 4 (22). – С. 71-75.
4. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2012. - 180 с.
5. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю. С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія. – Харків: «ІНЖЕК», 2010. – 144 с.
6. Клочан В. П., Костаневич Н. І. Методичні підходи діагностики можливого банкрутства сільськогосподарських підприємств// Економіка АПК. - 2013. - № 6. – С. 69 - 74.
7. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства. Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 400 с.
8. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 412 с.
9. Москаленко В.П., Пластун О.Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 6 (60). – С. 180 - 191.
10. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: Науково-методичне видання / За ред. д.е.н., професора А.В. Чупіса. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2011. – 404 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу