*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Контрольная работа

контрольные работы, аудит

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 64

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП…………………………………………………………………………3
1. Інформаційні технології в аудиті………………………………………….4
2. Мета та завдання аудиту резервного капіталу………………………….9
3. Інформаційне забезпечення аудиту зобов'язань із соціального страхування…………………………………………………………………………13
4. Скласти перелік процедур аудиту короткострокових кредитів банку………………………………………………………………………………...16
ВИСНОВОК………………………………………………………………….18
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...19


ВСТУП…………………………………………………………………………3
1. Інформаційні технології в аудиті………………………………………….4
2. Мета та завдання аудиту резервного капіталу………………………….9
3. Інформаційне забезпечення аудиту зобов'язань із соціального страхування…………………………………………………………………………13
4. Скласти перелік процедур аудиту короткострокових кредитів банку………………………………………………………………………………...16
ВИСНОВОК………………………………………………………………….18
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...19
Розвиток ринкових відносин, виникнення недержавної форми власності суттєво змінили систему фінансового контролю в Україні. Потреба у гарантії достовірності, об’єктивності та законності фінансової звітності для широкого кола її користувачів зумовила виникнення і подальший розвиток в Україні аудиту як незалежної форми контролю. У той же час існую низка проблем, які потребують першочергового розв’язання.
Метою даного дослідження є комплексне вирішення основних методологічних і організаційних проблем аудиту в Україні, розробка рекомендацій щодо вдосконалення законодавчого і нормативного врегулювання аудиту, практичної діяльності аудиторів та аудиторських фірм.
Предмет дослідження складають комплексне дослідження аудиту.
Об’єкт роботи – інформаційні технології в аудиті, аудит зобов'язань із соціального страхування та аудит короткострокових кредитів банку.
Завдання роботи розглянути:
 загальні положення інформаційних технологій в аудиті;
 загальні положення аудиту зобов'язань із соціального страхування та аудиту короткострокових кредитів банку.
Проблеми розвитку аудиту є досить різні, всі вони пов’язані з розвитком аудиторської діяльності в Україні, і потребують нагального вирішення.
Реальної потреби в послугах аудитора як захисника інтересів існуючого чи потенційного інвестора сьогодні, нажаль не існує. Не дивлячись на законодавчу вимогу щодо обов’язкового підтвердження незалежним аудитором показників річної фінансової звітності, інвестори та інші користувачі звітності і не відносяться з належною довірою до висновку аудитора про достовірність показників фінансової – звітності.
Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення ряду проблем, які мають місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і роблять неможливим успішний розвиток аудиту.Для вирішення проблем і вдосконалення аудиту в Україні потрібно, в першу чергу стимулювати інформаційні системи ревізійних одиниць до якісного виконання роботи. Система стимулювання може реалізуватися через різного роду санкції як матеріального, так і морального характеру. Крім того, поряд з цими діями повинні йти і санкції з боку держави, так як в більшості країн господарські одиниці зобов`язані заключати контракт з незалежними аудиторськими фірмами. В цьому випадку реалізуються всі важливі принципи контролю і його потенційне здійснення.
Приймаються певні методи матеріального і морального впливу і до аудиторів. Питання застосування санкцій до незалежних аудиторів за неякісний аудит, до керівників господарських одиниць за відмову від аудиту, а також питання меж незалежності та зобов`язань аудитора повинні вирішуватись на законодавчому рівні.
Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що для розвитку аудиту в Україні вже зроблено досить багато, але ще залишаються проблеми, від правильного, успішного вирішення яких залежить перспективи його подальшого розвитку. Отже, першочергового роз’яснення потребує удосконалення законодавчого регулювання аудиту в Україні; подальша розробка і впровадження національних нормативів аудиту; поліпшення методики та організації аудиторських перевірок, їх якості. Виходячи з вище зазначених проблем, вдосконалення аудиту в Україні - це складний та багатогранний процес, який потребує: вдосконалення системи економічного контролю в країні в цілому шляхом вдосконалення структури; використання комп`ютерної техніки в аудиті; вдосконалення процедур і техніки аудиту, підвищення кваліфікації аудиторів.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу