*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація та управління в природоохоронній діяльності

контрольные работы, Экология

Объем работы: 15 стр.

Год сдачи: 2014

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 89

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Організація та управління в природоохоронній діяльності
1. Екологічний моніторинг.
Екологічний моніторинг як складова інформаційної системи грунтується на отриманні первинної інформації, що характеризує стан і динаміку об'єктів управління та навко¬лишнього середовища, у якому функціонує система.
Одним із головних показників ефективності управління є своєчасна та адекватна реакція суб'єкта управління на зміни в навколишньому середо¬вищі. Це можливо лише за наявності достатньо ефективної системи опера¬тивного спостереження Й отримання необхідної первинної інформації для прийняття управлінських рішень. Нагадаємо, що під моніторингом розу¬міють спостереження за станом об'єкта управління, відображення динаміки змін, що відбуваються в ньому, та прогноз розвитку ситуації. З позиції еко¬логії моніторинг відіграє роль своєрідного зворотного зв'язку в регуляції екологічної ситуації. Інструментарієм здійснення всього комплексу моніторингових заходів, необхідних під час прийняття управлінських рішень, і виступає інформаційна моніторингова система. У визначенні "інформацій¬на" відображається не лише спостереження і збирання первинної інфор¬мації, але і її попередня обробка і накопичення у відповідній базі даних для подальшого використання.
Спостереження за станом навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення здійснюється Міністерством екології та при¬родних ресурсів, іншими спеціально уповноваженими державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану такого середо¬вища.
1. Ярошева О.І. “Соціально-економічні проблеми екології”. - Донецьк.:ДонДУЕТ, 2001.
2. Андрейцєв В. і. “Екологічне право”. — К.: Вентурі, 1996. Закон України від 26 червня 1991 p. № 1268-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища".
3. В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. “Екологічне управління” —К.: Либідь, 2004. — 432 с.
4. Богаров М. К. “Наука управления: новый подход”. – М.: Знание, 1990. – 64 с.
5. Екологія і закон: “Екологічне законодавство України”. У 2-х кн. / Від. ред. В.І. Андрейцев. – К.: Юрніком інтер, 1997.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу