*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Трансферне ціноутворення в управлінському обліку

курсовые работы, Управленческий учет

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1466

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1.Зміст, значення та мета формування трансфертного ціноутворення
в системі управлінського обліку
1.1 Зміст, значення та мета формування системи трансфертного ціноутворення
1.2 Роль трансфертних цін в системі управленьського обліку
2. Розвиток трансфертного ціноутворення в управлінському обліку
2.1 Преваги застосування трансфертного ціноутворення
2.2 Проблеми розвитку трансфертного ціноутворення в рамках фінансового менеджменту та функціонування управлінського обліку
Висновки
Список використаної літератури
Вступ

Проблема даного дослідження носить актуальний характер в сучасних умовах. Про це свідчить часте вивчення піднятих питань. Тема "Трансфертне ціноутворення в управлінському обліку" вивчається достатньо нещодаввно. Для сучасного стану науки характерний перехід до глобального розгляду проблем тематики ціноутворення в системі управлінського обліку. Питанню дослідження присвячено безліч робіт. В основному матеріал, викладений в учбовій літературі, носить загальний характер, а в численних монографіях з даної тематики розглянуті вужчі питання даної проблеми. Проте, необхідно враховувати сучасні умови при дослідженні проблематики позначеної теми. Висока значущість і недостатня практична роздробленість проблеми трансфертного ціноутворення в управлінському обліку визначають безперечну новизну даного дослідження.
Актуальність представленої роботи обумовлена, з одного боку, великим інтересом до теми трансфертного ціноутворення в управлінському обліку в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю. Розгляд питань пов'язаних з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значущість. Теоретичне значення вивчення проблеми трансфертного іноутворення в управлінському обліку полягає в тому, що вибрана для розгляду проблематика знаходиться на стику відразу декількох наукових дисциплін.
Об'єктом даного дослідження є аналіз чинників трансфертного ціноутворення в системі управлінського обліку. При цьому предметом дослідження є розгляд окремих питань, сформульованих як завдання даного дослідження. Метою дослідження є вивчення теми "Трансфертне ціноутворення в управлінському обліку" з погляду новітніх вітчизняних і зарубіжних досліджень по схожій проблематиці. В рамках досягнення поставленої мети автором були поставлені і вирішені наступні завдання:
1. Вивчити теоретичні аспекти і виявити природу трансфертного ціноутворення в управлінському обліку;
2. Відобразити актуальність проблеми трансфертного ціноутворення в управлінському обліку в сучасних...
Висновки.

Система трансфертного ціноутворення на підприємствах України знаходиться на стадії становлення. В цьому аспекті важливим завданням як науковців, так і практиків є розробка методичних аспектів формування трансфертних цін за основними центрами відповідальності банку та організаційних схем застосування трансфертного ціноутворення з метою оцінки рентабельності банку за різними напрямками: рентабельність філій і відділень, окремих центрів відповідальності, певних банківських продуктів та послуг тощо. [5, с. 9]
Підводячи підсумок, хотілося б сказати, що трансфертні ціни є могутнім інструментом фінансового управління, оскільки виділення окремих бізнесів диверсифікує сфери діяльності холдингу, тим самим зменшуючи ризик бізнесу в цілому. Також позитивним результатом застосування даної методики є делегування повноважень і відповідальності за фінансові результати діяльності з рівня холдингу до рівня керівників бізнесів. Система трансфертного ціноутаворення при використанні її з урахуванням методологічних і економічних обмежень, органічно взаємодіє з бюджетним управлінням і з системою оператівно-тактичного управління підприємством в цілому. Проте, як і будь-яка методика управління, трансфертне ціноутаворення має свої переваги і недоліки, а також межі застосування його як системи управління, які необхідно враховувати при його застосуванні. [14, с. 2]
Застосування системи трансфертного управління ресурсами дозволяє вирішувати завдання аналізу прибутковості центрів прибутку. Також на основі системи трансфертного ціноутворення може бути побудована система управління ризиками підприємства. Трансфертні ціни, що фіксують в управлінському обліку взаєморозрахунки між суміжними бізнесами в процесі виробничо-торгівельної діяльності, є ядром системи управлінського обліку і звітності. Автоматизація системи трансфертного ціноутворення особливо корисна в багатопрофільних підприємствах, а також при великих об'ємах господарьских операцій. [2, с. 7]
Актуальність даної теми...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу