*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Податкова система України, її структура і призначення

курсовые работы, Финансы

Объем работы: 62 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 5563

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи оподаткування
1.1 Умови виникнення, сутність та види податків
2.1 Зміст та структура податкової системи
3.1 Зарубіжний досвід функціонування податкових систем
Розділ 2. Характеристика податкової системи України
2.1 Становлення та розвиток податкової системи України
2.2 Проблеми оподаткування суб`єктів підприємницької діяльності
2.3 Питання регулювання системи оподаткування фізичних осіб
Розділ 3. Шляхи вдосконалення оподаткування в Україні
3.1 Принципи та основні напрями реформування податкової системи України
3.2 Вдосконалення податкової системи України в проектах Податкового кодексу
Висновок.
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
Податки – дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки – це фінансове підгрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу.
Із другого боку, податки – це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі. Їх мобілізація й використання зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих верств населення і соціальних груп, між якими точиться жорстока боротьба за форми й методи розподілу та перерозподілу, які в історії цивілізації спричиняли соціальні потрясіння та війни. На сьогодні податки – це найефективніший інструмент впливу на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій населенню.
Податки – це обов’язковий елемент економічної системи держави незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона вибирає, які політичні сили перебувають при владі. Відсутність податків паралізує фінансову систему держави в цілому, робить її недієздатною і в кінцевому підсумку – позбавленою будь-якого сенсу.
Об’єктивною реальністю є те, що за наявних економічних умов підприємницькі структури та громадяни повинні віддавати частку своїх доходів на загальнодержавні суспільні потреби, а натомість одержувати від держави безплатні блага та послуги.
Досконалість форм і методів передачі цих коштів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних і правових інститутів. Актуальніть досліджуваної теми полягає у вивченні значення функціонування податкової системи. Обгрунтування теорії суспільного добробуту – це не тільки практична, а й велика наукова проблема. Вона потребує глибокого аналізу єкономічного життя в державі, доходів населення і підприємницьких структур.
Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні...
Висновок

Одним з головних елементів ринкової економіки є податкова система. Вона виступає головним інструментом впливу держави на розвиток господарства, визначення пріоритетів економічного й соціального розвитку. У зв'язку із цим необхідно щоб податкова система України була адаптована до нових суспільних відносин, відповідала світовому досвіду.
Нестабільність наших податків, постійний перегляд ставок, кількості податків, пільг і т.д., безсумнівно відіграє негативну роль, особливо в період переходу до ринкових відносин, а також перешкоджає інвестиціям як вітчизняним, так й іноземним. Нестабільність податкової системи на сьогоднішній день - головна проблема реформи оподатковування. Життя показало неспроможність спирання на чисто фіскальну функцію податкової системи: оббираючи платника податків, податки „душать” його, звужуючи тим самим оподатковувану базу й зменшуючи податкову масу. Аналіз реформаторських ідей в області податків в основному показує, що наявні пропозиції стосуються в найкращому разі окремих елементів податкової системи (насамперед розмірів ставок, надаваних пільг і привілеїв; об'єктів оподаткування; посилення або заміни одних податків на інші). Пропозицій же про принципово іншу податкову систему, що відповідає нинішній фазі перехідного до ринкових відносин періоду, практично немає. І це не випадково, тому що оптимальну податкову систему можна розгорнути тільки на серйозній теоретичній основі. Вона у нас в даний час дуже слабка.
На сьогоднішній день існує величезний, причому теоретично узагальнений й осмислений, досвід стягнення й використання податків у країнах Заходу, та колишнього СРСР зокрема РФ, але орієнтація на їх практику досить ускладнена, оскільки було б зовсім нерозумно не приділяти першорядну увагу специфіці економічних, соціальних і політичних умов сьогоднішньої України. На Заході, у більшості країн з розвиненим ринком основним джерелом формування бюджету служить оподатковування фізичних осіб і податковий тягар більшою мірою...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу