*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Формування організаційної структури та іміджу підприємства на прикладі СП "МОНІС"

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 80 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 1522

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА 4
1.1. Сутність організаційної культури підприємства 4
1.2. Взаємозв’язок організаційної культури підприємства із продуктивністю роботи 10
1.3. Імідж як концентрована комунікація 18
1.4. Особливості створення іміджу підприємства 20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІМІДЖУ НА ПІДПРИЄМСТВІ СП «МОНІС» 26
2.1. Характеристика об’єкта дослідження – СП «Моніс» 26
2.2. Аналіз ресурсного потенціалу та результативності діяльності підприємства 28
2.3. Формування організаційної культури на підприємстві СП «Моніс» 44
2.4. Організаційний імідж на СП «Моніс» 50
РОЗДІЛ 3. ВИБІР СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА 56
3.1. Сутність стратегії підприємства, її види та порядок розробки 56
3.2. Оптимізація організаційної культури з метою підвищення ефективної діяльності 63
3.3. PR-кампанія підприємства в системі формування іміджу 68
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78
Час, у який ми живемо, - епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важкі, багато в чому суперечливі, але історично неминучі і необоротні зміни. У соціально-¬політичному житті - це перехід від тоталітаризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринку. Такі зміни в суспільстві, в економіці, у всьому нашому життєвому укладі складні тим, що вони потребують зміни нас самих.
Дуже важливі ці зміни для організації. Організація складає основу світу менеджерів, які формують її культуру.
Менеджер за своєю кваліфікаційною інструкцією має дуже багато обов’язків, зокрема – формування організаційної культури підприємства. Цей аспект, до речі, має відношення до менеджерів усіх форм та ієрархій. Адже менеджер – це управлінець, і до його повноважень обов’язково повинно входити направлення діяльності відділу (цеху, підприємства тощо) у правильне русло – русло, яке дозволить підприємству підвищити рівень своєї роботи.
Формування іміджу підприємства належить до обов’язків менеджерів вищих (адміністративних) ланок. Але формування іміджу підприємства неможливе без сформованої організаційної культури підприємства. Інакше кажучи, імідж спирається на існуючу в колективі – на підприємстві – організаційну культуру.
Тема роботи в цілому вельми актуальна для сучасного українського суспільства та розвитку управління в Україні як практичної науки. За радянських часів майже не досліджувались (або) не публікувались прогресивні західні теорії управління. Тому із розпадом СРСР Україна стикнулась із тим, що в країні немає сучасних теорій управління, застосованих на практиці в країні. Довелось застосовувати іноземні теорії, які вже давно розвинені на Заході. На сьогодні проблему не вичерпано. Вона існує і продовжує досліджуватись науковцями.
Головною метою даної роботи є характеристика і аналіз формування організаційної культури та іміджу підприємства. Об’єктом дослідження в роботі є СП «Моніс».
Із мети...
Проаналізувавши всю фінансову звітність підприємства, статут, деяку внутрішню документацію, було виконано всі задачі практики, на базі яких можна зробити такі висновки і узагальнити всю отриману інформацію.
Об’єктом виробничої практики є спільне українсько-словенське підприємство СП „Моніс” у формі акціонерного товариства закритого типу, що знаходиться за адресою: 61644, м.Харків, вул. Жовтневої революції, 99.
Підприємство було засновано в 1996 р. Підприємство „Моніс” спільно зі словенським партнером фірмою „Іскрател” біля десяти років успішно впроваджує на мережах України цифрове телекомунікаційне обладнання SI2000. Основними видами діяльності є:
• промисловість засобів зв’язку;
• конструкторські організації, віднесені до числа наукових установ;
• електро- і радіозв’язок;
• монтажні роботи;
• оптова торгівля продукцією недержавних організацій.
З аналізу фінансово-економічного стану підприємства бачимо, що за аналізує мий період з 2002 по 2006 рік, піком розвитку є 2005.
Виробнича площа підприємства не збільшувалася, але це не відбилося на рості обсягів реалізованої продукції, це дозволяє зробити висновок про те, що на підприємстві раціонально використовується виробнича площа, майже на 100% використовується фонд робочого часу, дуже високий коефіцієнт використання персоналу і продуктивність праці.
Основні фонди підприємства з кожним роком збільшуються, а вибуває все менше, але суми зносу зростають, це обумовлено ростом вартості основних фондів і їх раціональним використанням та швидкою амортизацією. Що стосується оборотних коштів підприємства, то вони зросли за аналізує мий період в 3,5 рази, оборотність обігових коштів зростає, як і товарно-матеріальних коштів. Найбільшу питому вагу в структурі оборотних коштів займає дебіторська заборгованість та виробничі запаси. Для підприємства в питанні дебіторської заборгованості головне, щоб вона не перейшла в ряд безстрокового погашення або зовсім не була погашена. На підприємстві «Моніс» такого питання не...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу