*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Стратегія розвитку підприємства

курсовые работы, планирование, учет, контроль и анализ затрат

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 596

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Розділ 1. Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку
1.1. Сутність стратегії підприємства, її види та порядок розробки
1.2. Стратегія планування та його роль у досягненні мети підприємства
2. Технологія стратегічного планування
2.1 Етапи стратегічного планування
3. Організація стратегічного планування на шахті ім. А.А. Скочинського ГП "Донецька вугільна енергетична компанія".
3.1. Обгрунтування розробки стратегії розвитку підприємства
3.2. Формування стратегії забезпечення”
Висновки
Література
Нормальне функціонування підприємств різних сфер виробництва та послуг в умовах ринових відносинмає на увазі пошук та розробку кожним із них особистої стратегії розвитку. Щоб успішно розвиватися, мусить мати оптимальне співвідношення між затратами та результатами виробництва, знаходити нові форми вкладання капіталу, оновлювати та покращувати свою продукцію у відповідності вимогам ринку, знаходити більш ефективні способи доведення її до конкретних споживачів, приминяти принципово нові методи правління та т.і. Інакше кажучі, підприємство має бути конкурентоспроможним та економічно стійким.
Конкурентоспроможність підприємства та його економічна стійкість – це складні та взаємопов`язані категорії. З однієї сторони, підвищення конкурентоспроможності підприємства є необхідною та обов`язковою умовою підтримання економічної стійкості підприємства. З іншого боку, не стійкий економічний стан підприємства не дозволяє успішно вирішувати проблему конкурентоспроможності. Підтримування необхідного рівня конкуренто-спроможності та економічної стійкості підприємства вимагає повного використання багаточисельних внутрішніх та зовнішніх факторів розвитку.
Вихід з існуючого положення вбачається в обгрунтуванні розвитку підприємства на довгострокову та короткострокову перспективу. Тому формування економічної стратегії розвитку підприємства та визначення основних пріоритетних напрямків діяльності є досить актуальною проблемою в сучасних умовах.
Вибрана тема курсової роботи, що відображає проблему стратегічного планування на підприємстві, реалізує методичний підхід до розробки стратегії підприємства.
Об’єктом дослідження є шахта ім. А.А. Скочинського ГП "Донецька вугільна енергетична компанія". Основні показники діяльності шахти відображені в таблиці 1.(дод.1), чисельності робітників та фонду заробітної плати (дод. 2), інструкція по діловиробництву (дод.3).

Основною метою курсової роботи є розробка стратегії розвитку шахти ім. А.А. Скочинського ГП "Донецька вугільна...
Економічна система ринкового господарства базується на автономії господарюючих суб’єктів, механізмі ринку і конкуренції.
Цільовою функцією діяльності підприємства на ринку є отримання прибутку. Розмір цільового прибутку залежить від стадії життєвого цикла підприємства і обраної стратегії його діяльності на споживчому ринку.
Стратегія уявляє собою генеральну програму діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних довгострогових цілей і задач, направлень діяльності, оприділення необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей ті їх використання. Відмінним рисами стратегічного планування є розробка альтернативних варіантів підприємства і оцінка економічних наслідків реалізації кожного з них.
Необхідність забеспечення умов для досягнення цілей функціі діяльності підприємства викликає необхідність змінення приорітетів при розробці та обгрунтуванні економічної стратегії розвитку підприємства, що в свою чергу обумовлює зміну технології обгрунтування прогнозуємих показників його фінансово-господарської діяльності від прибутку до об’єму діяльності підприємства (товарообігу) і його асортиментної структури.
Проведене в курсовыйній роботі дослідження дозволяє зробити такі висновки:
В сучасних умовах споживчий ринок як ніколи насичений продукцією, аналогічною тій, що видобуває та реалізує підприємство. Конкуренція серед продавців з кожним днем стає більш високою. В цих умовах необхідно забезпечити виживання підприємства на ринку шляхом розширення масштабів його діяльності.
Оцінка збуту продукції шахти ім. А.А. Скочинського ГП "Донецька вугільна енергетична компанія" за 2006 рік, що проведена в даному дослідженні, дає інформацію про сучасний стан шахти, його розвиток і можливості подальшого удосконалення діяльності.
Аналіз виробництва продукції, це одна сторона діяльності шахти. Іншою є визначення шляхів просування та збуту продукції, а також характеристика напрямів та каналів збуту. Вивчення цієї сторони діяльності має на меті визначення, як...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу