*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Колективні методи організації праці

курсовые работы, планирование, учет, контроль и анализ затрат

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 689

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………………………………….
1. Організаційно-управлінські відносини на підприємстві як предмет
правового регулювання
1.1 Правовий механізм та місце адміністративно-правових норм в
управлінні найманою працею на підприємстві .
1.2 Організаційно - управлінські відносини в структурі предмета адміністративного та трудового права …………………………………………………
2. Форми трудових відносин……………………………………………………….
2.1. Акціонерне товариство…………………………………………………………
2.2. Ревізійна комісія……………………………………..
2.3. Закрите акціонерне товариство………………..
3 Адміністрація як суб`єкт управління підприємством……………………………..
4. Повноваження трудового колективу усфері управління найманою
працею на підприємстві. Колективний договор таконтракт як особлива
форма трудового договору
Висновки....................
Література................
За умов формування правової держави і ринкової економіки виникає реальна необхідність і в критичному аналізі чинного законодавства. Зміст багатьох норм, правових інститутів дуже застарів і неповною мірою відбиває потреби правого регулювання нових суспільних відносин демократичної держави. Право не може бути відірвано від реальних умов існування суспільства. Воно не може бути вище тих можливостей, які закладені в економіці, в нових формах господарювання. Однак право також не повинно відставати і в забезпеченні правовим регулюванням існуючих і виникаючих суспільних відносин у сфері праці, тим більш за умов різних форм власності.
Особливе місце в ринкових перетвореннях належить суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі й акціонерним товариствам.
З масовою приватизацією державних підприємств шляхом акціонування та корпоратизації в Україні відбувається становлення у великих розмірах обігу акцій примусове формування ринку цінних паперів. В цих умовах кожний акціонер повинен бути забезпечений стабільною і цивілізованою нормативною базою, яка б врегулювала його відносини з акціонерним товариством і визначала його місце серед інших акціонерів.
Наведені економічні перетворення в Україні мають як свої "плюси", так і "мінуси" і тому потребують не тільки політичних рішень, реалізації їх в економічних реформах, а й випереджаючого реагування на ці процеси законодавства та права.
Реалізація курсу до ринкової економіки не можлива без відповідного правового забезпечення, і зокрема без реформи адміністративного та трудового законодавства. Її необхідність визначається, в першу чергу, тим, що саме в праці, тою чи іншою мірою, проявляється більшість проблем, що стоять перед суспільством, без вирішення яких неможна сподіватися змін на краще в економіці.
Незважаючи на перші позитивні зрушення (прийняті Верховною Радою у 1991 році закони "Про підприємства", "Про господарські товариства " та ін.) в правовому регулюванні праці, не можна звернути увагу на те, що по цілому...
В Україні в міру здійснення змін в економіці, соціальній сфері, у державних структурах, особливо у виконавчій ланці, громадянин поступово висувається на одне з перших місць серед суб¢єктів адміністративного права. Реально стає перспектива проведення змістовно-системної реформи адміністративного законодавства, що приведе до покращення регулювання організаційних адмінітративно-правових відносин.
Проведення реформи, що пов`язана з розширенням демократичних начал у суспільстві та виробництві; необхідність створення нової моделі трудових відносин, що грунтується на різноманітності форм власності; поєднання праці наймання працівників, що потребує забезпечення відповідних гарантій, та свободи підприємницької діяльності власників засобів виробництва; правовий нігілізм, носіями якого є як громодянин, так і інші учасники трудових відносин, – ці та інші процеси виступають об¢єктивними обставинами, що формують потребу у нових правилах поведінки. Такі правила необхідні для того, щоб втілювати сусупільні ідеали, які забезпечують нормальну основу функціювання суспільства та держави, а разом з тим систему цінностей, що обумовлює трудову поведінку громадян, як учасників процесу виробництва та деякі інші фактори, котрі не можна не враховувати при створенні та застосуванні норм адміністративного та трудового права. Тому у ході дипломної роботи ми дійшли слідуючих висновків.
Для будь-якої галузі права питання правовідносин є істотним, адже поняття права і становлять юридичні норми (так зване обєктивне право, абстрактні правила, не залежні від обставин та осіб), їхня конкретизація у вигляді правових відносин (так зване субєктивне прваво, конкретні правові звязки держави з юридичними і фізичними особами) та здіснення права, процесуальна діяльність, реалізація певних правомочностей або обовязків. Отже, у правовому житті не існує загальних правових відносин, а завжди є тільки індивідуальні правовідносини.
Як і будь-яка правова норма адміністративно-правова норма с правилом...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу