*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оценка эффективности реальных инвестиций

курсовые работы, инвестиции

Объем работы: 54 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 652

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст

Вступ ……………………………………………………………………….3

1 Поняття реальних інвестицій……………………………………………5
1.1Структура реальних інвестицій та їх класифікація…………………...5
1.2 Особливості та форми реальних інвестицій………………………….13
1.3 Особливості управління реальними інвестиціями…………………..18

2. Підходи до оцінки ефективності реальних інвестицій………………..22
2.1 Принципи та методи оцінки ефективності реальних інвестицій…...23
2.2 Показники ефективності реальних iнвестицiй……………………….29

3 Оцінювання економічної ефективності реальних інвестиційних
проектів в умовах інфляції та в умовах ризику………………………….36

4 Розрахункова частина……………………………………………………39
4.1 Проект № 1…………………………………………………………..…39
4.2 Проект № 2…………………………………………………………..…47

Висновки……………………………………………………………………54
Література …………………………………………………………………..56
Вступ
Реальні інвестиції - це вкладання коштів у реальні активи як матеріальні (основні та оборотні виробничі засоби, будівлі, споруди, обладнання, товарно-матеріальні цінності), так і нематеріальні (патенти, ліцензії, “ноу-хау”, технічна, науково-практична, інструктивна, технологічна, проектно-кошторисна та інша документація).
Реальні інвестиції виступають джерелом розвитку виробництва, ведуть до збільшення виробничого капіталу, оновлення основних фондів, розширення асортиментного ряду продукції, розбудови і укріплення основи для конкурентної боротьби, збільшення фінансової міцності підприємства.
Від інвестицій, їхнього обсягу і структури залежать перспективи підприємства, його можливості утриматись на ринку.
Тема курсової роботи є досить актуальною, адже кожному господарюючому суб’єкту потрібно раціонально робити вибір серед багатьох альтернатив інвестиційного розвитку. Обраний напрямок вкладання коштів має відповідати стратегічним і тактичним цілям, інвестиційній стратегії розвитку підприємства. Тому підходи до оцінки ефективності реальних інвестицій повинні ґрунтуватися на реальних можливостях підприємства.
В роботі розглядаються реальні інвестиції, їх види, структура, методи управління реальними інвестиціями, основні поняття, підходи до оцінки ефективності реальних інвестицій та перевірка описаного матеріалу на практичному порівнянні ефективності двох проектів.
Мета курсової роботи - на основі аналізу економічної літератури та практичного матеріалу визначити основні напрямки оцінки ефективності реальних інвестицій, проявити розуміння особливостей інвестування в реальні активи, оволодіння навичками економічного аналізу інвестиційних проектів і способів його фінансування з використанням відповідних методів оцінки, для підготовки управлінського рішення про доцільність включення проекту в інвестиційний план (бюджет капіталовкладень) підприємства.
Завдання курсової роботи полягає у розкритті необхідності, сутності, механізму управління реальними...
Висновки
Підсумовуючи зроблені дослідження можна зробити такі висновки:
1) розкрила необхідність, сутність та механізм управління реальними інвестиціями:
Потреба в здійсненні реальних інвестицій обумовлена необхідністю підприємства розширювати свою виробничу діяльність, оновлювати та вдосконалювати виробничу базу з метою утримання, зміцнення, виборювання нових позицій на ринку.
Реальні інвестиції - це вкладання коштів у реальні активи як матеріальні (основні та оборотні виробничі засоби, будівлі, споруди, обладнання, товарно-матеріальні цінності), так і нематеріальні ( патенти, ліцензії, “ноу-хау”, технічна, науково-практична, інструктивна, технологічна, проектно-кошторисна та інша документація).
Реальні інвестиції здійснюються у двох напрямках:
- Інвестиції в основний капітал забезпечують приріст матеріальних активів збільшення виробничих фондів.
- Інвестування оборотного капіталу необхідне для відтворювальних процесів у виробництві, сприяє його розширенню та збільшенню доходу.
Суть механізму управління реальними інвестиціями розкривається через управління реальними інвестиційними проектами, яке реалізується за фазами:
передінвестиційна фаза; інвестиційна фаза; фаза експлуатації, кожна з яких має свої етапи здійснення.
2) Проаналізувала оцінку ефективності реальних інвестицій, розкрила основні принципи, методи та показники оцінки ефективності.
Розкрила чотири формалізованих способи оцінки:
- по чистій приведеній вартості;
- по внутрішній нормі прибутку ;
- по поточному строку окупності;
- по індексу доходності.
Дійшла висновку, що інфляція може помітно змінити вигідність проекту. Серед основних факторів, що впливають на грошові потоки та вимагають відповідного їх коригування при оцінювані ефективності є обсяги грошових надходжень від реалізації продукції (валовий дохід) та змінні витрати.
При розробці інвестиційного проекту важливого значення набуває правильне прогнозування темпів інфляції - її переоцінка може призвести у майбутньому до...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу