*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вивчення розділу математичного аналізу „Інтегральне числення” в умовах інформатизації системи освіти

дипломные работы, математика

Объем работы: 51 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 900 руб.

Просмотров: 775

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 8
1.1. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 8
1.2. БІБЛІОТЕКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 10
1.3. НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 12
1.4. ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 14
1.5. ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ 17
1.6. ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ 22
РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА З КУРСУ „ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” 25
2.1. СЕРЕДОВИЩЕ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА 25
2.2 СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА 27
2.2.1. Теоретичний матеріал 29
2.2.2. Практичний курс 37
2.2.3. Організація контролю і перевірки знань 39
2.2.4. Додатковий матеріал 43
ВИСНОВКИ 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49
ВСТУП
На сьогоднішній день освіта перетворюється в одне з основних джерел стратегічних ресурсів — людського капіталу та знань, що визначають загальний рівень розвитку суспільства. Головним прискорювачем цього розвитку стає інформатизація. В останні роки відбувся великий прогрес у розвитку інформаційних і комунікаційних технологій— виникли такі поєднання засобів інформації, що ведуть до формування інформаційного суспільства.
Інформаційне суспільство — це суспільство, інформаційне забезпечення якого здійснюється автоматизовано, що передбачає використання автоматизованих процесів реєстрації, зберігання, опрацювання, передавання та відображення інформації. Інформаційне суспільство — це суспільство, у якому переважна більшість накопиченої людством інформації зберігається на електронних носіях і доступна кожному її члену в будь-який момент.
Немає у сучасному світі жодної галузі, у якій ефективно не використовувались би засоби інформаційних комп’ютерних технологій. Поява новітніх технологій потребує перегляду стану й перспектив розвитку системи освіти. Це особливо необхідно у зв’язку з випереджаючим розвитком технологій порівняно з можливостями їх використання в освіті всіх рівнів.
Сьогодні розроблено вже досить багато різних типів програмних засобів, призначених для супроводу навчання різних предметів, зокрема мов, математики, фізики, хімії. Існують програмні засоби, що поширюються на компакт-дисках, які можуть бути використані при вивченні географії, біології, історії та інших навчальних дисциплін. Вже накопичено певний досить успішний досвід практичного використання комп’ютера для супроводу навчального процесу при вивченні математики, фізики та інших дисциплін. Це переконливо свідчить про незаперечні переваги раціонального поєднання традиційних методичних систем навчання з новими інформаційними технологіями і створення на основі такого поєднання нових інформаційних технологій навчання— вагомих складових комп’ютерно-орієнтованих дидактичних систем.
Педагогічні...
Список використаних джерел
1. Антонов В.М., Думан Л.О. Вимоги до створення електронного підручника (на основі досвіду викладання історії) // Комп'ютер у школі та сім'ї - 2004 - №6.- с. 27-29.
2. Балик Н.Р., Мартинюк С.В. деякі аспекти розробки та використання електронних підручників у навчальному процесі // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Педагогіка. - Тернопіль. - 2002. - №6. - с. 154-155.
3. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: Учеб. пособ. для высш. учеб. завед. - М.: Наука, 1969. - 416с.
4. Владимирский Б.М. Компьютерные учебники: анализ конструкций и психофизиологические требования // Компьютерные инструменты в образовании. . - 2000. - №1. - с. 3-8.
5. Давидов М.О. Курс математичного аналізу: Підручник: У 3ч. Ч1.Функції однієї змінної. - К.: Вища шк., 1990. - 383с.
6. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому аналізу: Учеб. пособ. для студ. физ. и мех.-мат. спец. . учеб. завед. - М.: Наука, 1977. - 528с.
7. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу та проблеми його розкриття // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 1998. - №3. - с. 3-6.
8. Жалдак М.І. Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: посібник для вчителів // Інформатика. - 2004. -№42. (вкладка).
9. Забродська Л.М. Принципи відбору змісту програмних засобів навчального призначення // Комп'ютер у школі та сім'ї - 2004 . - №7, с. 7-9.
10. Задачник по курсу математического анализа: Учеб. пособ. для вузов, Ч. 1 / под ред. Н.Я. Виленкина . - М: Просвищение, 1971 . -350 с.
11. Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение електронних учебников. - Астрахань: ООО "ЦНТЭП", 1999. - 364 с.
12. Иванов В. Л. Структура электронного учебника // Информатика и образование. - 2001. - № 6. - с. 63-71.
13. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Ч. 1. Изд. 3-е. испр. и допол. Учеб. М: Наука, 1971. - 560 с.
14. Калинин И.А. Электронный учебник // Компьютер в школе. - 1999. - №4. - с.75-77.
15....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу