*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Моніторинг результатів навчання учнів математики на прикладі курсу алгебри 9 класу

дипломные работы, математика

Объем работы: 64 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 900 руб.

Просмотров: 1546

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………...........c.3
Розділ 1. Моніторинг якості математичної підготовки учнів
загальноосвітніх шкіл з математики
§1. Методологічні засади освітнього моніторингу………………..……….….....c.8
§2. Технологія моніторингу якості базової математичної підготовки
учнів......................................................................................................................c.12
§3. Діагностичний пакет для проведення моніторингових досліджень базової
математичної підготовки учнів 4-5 класів........................................................c.16
Розділ 2 Моніторингові дослідження в процесі навчання курсу алгебри
9 класу
§1. Методичні особливості курсу алгебри 9 класу
1. Аналіз програми курсу алгебри 9 класу за змістом
та вимогами до учнів...........................................................................................с.24
2. Календарно-тематичне планування з врахуванням моніторингових
досліджень для учнів 9 класу...........................................................................с.30
3. Основні етапи моніторингу...............................................................................с.33
§2. Організація та дидактичне забезпечення моніторингових досліджень на
різних етапах навчального процесу в курсі алгебри 9 класу
1. Вхідний моніторинг..........................................................................................с.35
2. Поточний моніторинг.......................................................................................с.37
3. Підсумковий моніторинг..................................................................................с.44
Розділ 3 Сучасні інформаційні технології як засіб підтримки
моніторингових досліджень процесу навчання математики
§1.Основи створення та використання електронних навчальних
посібників ...........................................................................................................с.49
§2.Електронний...
Вступ
Актуальність проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів не викликає сумнівів. Це визнано в нормативних документах, у цьому впевнені всі, хто намагається вдосконалити освіту, зробити її якісною і доступною.
Введення в Україні сучасних технологій підсумкової атестації випускників, передбачених проведенням експерименту щодо зовнішнього тестування навчальних досягнень учнів, підготовки навчальних закладів до участі в міжнародних порівняльних дослідженнях стану освіти, впровадження в життя ідеї стандартизації потребують широкого застосування моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів.
Однак найголовнішим аргументом на користь широкого впровадження моніторингу навчальних досягнень учнів є необхідність забезпечити кожного учня уявленням про стан його навчальної підготовки і надати йому допомогу в коригуванні цього стану відповідно
Реформування освіти в Україні передбачає створення високоефективного механізму забезпечення якості освіти, зокрема якості навчальних досягнень учнів. Неможливо досягти значних підсумкових результатів без відповідного контролю за ходом їхнього здобуття, без відповідної коригувальної діяльності.
Розробка засобів і методик якісного вимірювання навчальних досягнень учнів— одна з найбільш болючих проблем вітчизняної школи. Поряд з проблемою оцінювання досягнень учнів значне місце посідає і проблема оцінювання ефективності навчання, розробка рекомендацій щодо його вдосконалення та коригування.
Виділення низки цих проблем можна здійснити шляхом проведення якісних моніторингових досліджень успішності навчання. Поняття моніторингу освіти широко використовують зараз у педагогічному лексиконі, хоч і не завжди відповідно до його змісту. Багато вчителів набули певного досвіду моніторингових досліджень, спираючись на здоровий глузд і педагогічне чуття. Засвоєння сучасних моніторингових технологій неможливе без проходження цієї емпіричної стадії. Однак воно потребує певної теоретичної підготовки з проблем...
Література
1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование.-СПб.: Питер, 2001.
2. Бродський Я С., Павлов О. Л. Про міжнародний досвід моніторингу математичної підготовки учнів середніх навчальних закладів // Математика в школі. —2001.-№3.
3. Гузеев В. В. Планирование результатов образования и образовательные технологии.— М.: Народное образование, 2001.
4. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. — М,: Педагогика, 1991.
5. Іванюк І. В. Міжнародне дослідження TIMSS як інструмент вимірюваня навчальних досліджень учнів // Шлях освіти. — 2003. — №4.
6. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов.— К.: ПАН Лтд, 1994.
7. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. — М.: Интеллект-центр, 2001.
8. Михайлычев Е. А. Дидактическая тестология. — М.: Народное образование, 2001.
9. Сравнительный анализ математической и естественнонаучной подготовки учащихся основной школы России / Под ред. Г. С. Ковалевой. — М., 1996.
10. Сравнительная оценка естественноматематической подготовки выпускников средних школ России / Под ред. Г. С. Ковалевой. – М., 1998.
11. Чепалев П. Н., Образовательный мониторинг формируются понятия // Стандарты и мониторинг в образовании. — 2000. - №5.
12. Процес учения: контроль,диагностика, коррекция, оценка / Под ред. Е. Д. Божович. — М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 1999.
13. Перспективы // Вопросы обозрения.– 1993. - №3.
14. Газета „Математика” № 47-48 (347-348), грудень 2005.
15. О.Ю.Гаєвський Інформатика 7-11 клас навчальний посібник Київ „А. С. К.” 2005.
16. Стивен Спэйнауер,Роберт Экштейн Справочник вебмастера.—Пер. С англ.— СПб: Символ-Плюс, Санкт-Петербург,2001.— с.608
17. Математика Календарно-тематичне планування шкільного курсу (5-11 класи). — Тернопіль: Астон, 2003.—72 с.
18. Кравчук В Р, Янченко Г М Алгебра 9 клас — Тернопіль: Підручники і посібники. Бродський 2005.
19. Бродський Я С., Павлов О. Л. Проект „Моніторинг якості базової математичної підготовки учнів загальноосвітніх...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу