*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Реалізація дидактичних принципів модульного навчання в умовах рівневої диференціації

дипломные работы, математика

Объем работы: 80 стр.

Год сдачи: 2004

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1084

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Зміст

Вступ.....................................................................................................3
Розділ I. Модульна технологія навчання.
§1. Принципи модульності в сучасній вітчизняній освіті......................5
§2. Алгоритм засвоєння знань в модульній технології.......................10
2.1. Сприймання.............................................................................12
2.2. Розуміння.................................................................................13
2.3. Запам’ятовування....................................................................17
2.4. Узагальнення і систематизація..............................................21
2.5. Застосування............................................................................27
2.6. Повторення..............................................................................30
§3. Принцип системного підходу та модульності у засвоєнні знань...32
Розділ II. Реалізація принципів модульного навчання в процесі вивчення теми “Квадратні рівняння.”……………………………...35
§1. Методичний аналіз теми “Квадратні рівняння” на основі програми з математики та підручника Г. П. Бевза “Алгебра 7 –9 ”................................38
§2.Вивчення теми “Квадратні рівняння” в умовах модульної технології.............................................................................................................42
§3. Особливості організації контрольно-рефлексивного міні-модуля в умовах рівневої диференціації..........................................................................56
§4. Експериментальне дослідження проблеми......................................68
Розділ III. Використання персонального комп’ютера для організації контрольно-рефлексивного міні-модуля.
§1. Розробка власної комп’ютерної програми для тестової перевірки знань учнів..........................................................................................................72
§2. Принципи побудови систем тестування...
Вступ
Сучасний досвід будівництва Української держави висвітлює цілу низку проблем, розв'язання яких вимагає добре підготовлених спеціалістів в усіх сфе¬рах життя. Відомо, що розвиток країни визна¬чається її інтелектуальними силами, тому реформа освіти повин¬на створити якнайсприятливіші умови для розвою інтелекту дер¬жави, тобто дати можливість кожній дитині досягти освітніх вер¬шин відповідно до своїх природних здібностей і життєвих намірів.
Деяке реформування освіти проведено. Зокрема, переструктуровано середню спеціальну і вищу школи, заповнюється розрив між цими структурними ланками освіти новими типами шкіл (ліцеї, гімназії тощо), яким ще потрібно утвердити своє місце в освітній системі.
Творенням нових типів шкіл потрібно ліквідувати одну з основ¬них вад загальноосвітньої ланки освітньої системи, яка полягає в орієнтації навчання на абстрактного середнього учня. У таких умо¬вах здібний випускник середньої школи, як правило, недостатньо готовий до продовження навчання у вищих навчальних закладах. Творення нових типів шкіл потребує і нових підходів до технології навчання.
Відомо, що технологія (від грец. tehne - мистецтво, май¬стерність, вміння і logos- слово, учіння) в освіті - це сукупність прийомів, методів і форм організації навчального процесу. Вона, залежно від цільових установок (знання - самоціль, розвиток - са¬моціль чи динамічний пріоритет розвивальної або освітньої функцій навчання), дозволяє моделювати освітню практику на засадах авторитаризму або відповідно до гуманістичних вимог.
У світовій педагогічній практиці проводиться інтенсивний по¬шук альтернативних до класно-урочної форм навчання. Нині можна назвати ціле суцвіття інноваційних освітніх технологій, які пройш¬ли або проходять відповідну апробацію і утверджуються як аль¬тернативні форми навчання. Серед таких відома вальдорфська школа (Німеччина), школа Монтессорі (Італія), школа Ховарда...
Список використаної літератури

1. Алгебра 8. / За редакцією Теляковського С. О. – К.: Радянська школа, 1992, - 427с.
2. Бевз Г. П. Алгебра 7 – 9. – К.: Освіта, 1997, - .
3. Вострикова Л. Н. О модульном преподавании алгебры в X классе// Математика в школі – 2001 - №6.
4. Галицкий М. Л. и др. Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа. – М: Просвещение, 1990 – 350с.
5. Дидактика средней школы. / Под ред. Онищука В. А. – К.: Радянська школа, 1987, - с.50 –61.
6. Димнич М. В. Установчо-мотиваційний модуль з математики// Рідна школа – 1994 – №6.
7. Капіносов А. М. Алгебра 8 клас. Дидактичні матеріали для різнорівневого навчання. – Дніпропетровськ, 1992. – 83с.
8. Огнев’юк В. О., Фурман А. В. Принцип модульності в історії освіти. – К., 1995, - 84с.
9. Павленко А. М. Розв’язування задач: модульний підхід// Рідна школа – 1997- №1.
10. Сікорський П. І. Викладання алгебри і початків аналізу за модульним принципом : Навчально – методичний посібник: - Львів, 1998. – 230с.
11. Тхір І. Л., Галушка В. П., Юзьків А. В. Посібник користувача ПК. – Тернопіль: Астон, 2002 – 718с.
12. Юцявичене П. А. Принципы модульного обучения// Советская педагогика – 1990 - №1.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу