*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Тести як засіб контролю та оцінювання знань учнів в курсі алгебри 8-го класу в умовах рівневої диференціації.

дипломные работы, педагогика

Объем работы: 79 стр.

Год сдачи: 2003

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1534

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Зміст.
Вступ ...............................................................................................................2.
Розділ 1. Тести як особлива форма контролю та оцінювання шкільних досягнень.
1.Визначення поняття „тест” в сучасній дидактиці..............................8.
2.Типи та види тестів, які використовуються в навчальному процесі...................................................................................................10.
3.Особливості створення тестових завдань..........................................23.
4.Процедура перевірки та оцінювання тестових робіт.........................29.
Розділ 2. Організація рівневого контролю та оцінювання знань учнів з алгебри у формі тесту.
1.Вітчизняний досвід використання тестів на уроках математики...............................................................................................34.
2. Рівнева диференціація, як основа тесту.............................................39.
3.Методичний аналіз теми “ Квадратні рівняння” в курсі алгебри
8-го класу.................................................................................................42.
4.Система тестів для контролю та оцінювання знань учнів з теми
“ Квадратні рівняння”.............................................................................44.
Розділ 3. Використання персонального комп’ютера для організації тестового контролю.
1.Технологія створення комп’ютерних тестів..........................................66.
2. Використання Excel для створення тестів...........................................69.

Висновки.........................................................................................................74.
Список використаної літератури..............................................................77.
Вступ.
За роки незалежності в Україні відбулися суттєві зміни в житті школи. Згідно з Законом України „ Про освіту” створено проекти освітнього стандарту, розробляються нові диференційовані програми для різних типів закладів середньої освіти. Сучасні потреби суспільства вимагають переходу на нову, більш гнучку стратегію освіти. В умовах зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу науки і техніки на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, переходу до ринкових відносин особливо важливим стає забезпечення належного рівня підготовки підростаючого покоління. В зв’язку з цим актуальним є питання вдосконалення контролю та оцінювання знань , вмінь та навичок учнів у сучасних умовах. Як свідчить досвід, найчастіше оцінювання і контроль навчальних досягнень школярів здійснюються за кінцевим результатом, майже не піддаються аналізу особливості навчальної діяльності, рівень розвитку. Контроль має бути об’єктивним і давати вчителю інформацію про реальні досягнення навчальної діяльності учня. .
У практиці сучасної загальноосвітньої школи дедалі частіше використовується тестування, що є одним із засобів отримання педагогічної інформації. Як відомо, тест ( від англійського test – випробування) - стандартизоване завдання, за результатами якого роблять висновок про знання, вміння та навички того, кого випробовують.
Поняття „тест” належить до основних понять педагогічної діагностики, його корені беруть свій початок ще у стародавні часи. Так, у стародавній Греції тести використовувались у процесі навчання, а у Китаї їх використовували у відборі на державну службу.
Фрідерік Гальтон у 19 столітті започаткував тестування для вивчення індивідуальних відмінностей у психічних і фізіологічних функціях людей. Ним було введено три основні принципи:
1.Застосування серії однакових випробувань до великої кількості людей.
2.Статистична обробка результатів.
3.Виділення еталонів оцінки.
Ф.Гальтон називав випробовування,...
Список використаної літератури


1.Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 7-9 класів / Київ: Школяр.– 2002.
2.Бохан М.А. Система тестів у курсі математики // Математика.–
3.Бродський Я.С., Павлов О.Л. Готуємось до повторення// Математика. – 2002. – липень(27-28).
4.Бродський Я.С., Павлов О.Л. Тести з математики: Основний рівень// Математика, - 2002. – серпень(29-30).
5.Вендровская Р.В. Тесты в американской системе образования// Педагогика. – 2001. - №2.
6.Виговський А.М. Контрольні роботи з алгебри 8-й клас ліцеїв, гімназій, шкіл і класів з поглибленим вивченням математики // Математика.– 2002.– грудень.
7.Виговський А.М. Контрольні роботи з алгебри 8-й клас ліцеїв, гімназій, шкіл і класів з поглибленим вивченням математики // Математика.– 2002.– грудень.
8.Граве Н.Г., Елисеев И.А. Тесты. Зборник. М.1996.
9.Капіносов А.М. Тести з алгебри: Тематичні і підсумкові: 8кл. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 1998. –98 с.
10.Квашко Л.П. Тесты– в практику преподавания математики// Математика в школе. – 1996.- №6.
11.Квашко Л.П. Тестовая проверка уровня усвоения знаний// Математика в школе. – 1994.- №4.
12.Корчевский В.Е. Опыт применения тестов на уроках математики// Математика в школе. – 1996.- №2.
13.Корчевский В.Е., Салимжанов Р.М. Прийоми составления тестових заданий // Математика в школе. – 1995. - №2.
14.Леонтьева М.Р. Самостоятельные роботы на уроках алгебры: Пособие для учителей. /М: Просвещение,– 1978.
15.Литвиненко Г.М. Орієнтовне планування вивчення математики. І семестр 2002/03 навчального року // Математика в школі.– 1995.– №2.
16.Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М.: Народное образование, 2000.
17.Мальований Ю.І.,Слєпкань З.І. / Уроки алгебри в 7 класі.: Посібник для вчителів.– Київ: Радянська школа.– 1977.
18.Малихін А. Тести у навчальному процесі сучасної школи // Рідна школа. – 2001. - №8.
19.Макарычев Ю.М., Миндюк Н.Г. /Алгебра в 6-8 класах : Пособие для учителей.– М.: Просвищение.–1988....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу