*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Тестовий контроль теоретичних знань студентів з курсу аналітичної геометрії.

дипломные работы, математика

Объем работы: 72 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 900 руб.

Просмотров: 856

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ І. Тестові технології в навчальному процесі 6
1.1. Виникнення та розвиток методу тестів. 6
1.2. Класифікація тестів 11
1.3. Основні критерії щодо конструювання тестів 17
Розділ II. Тестування при вивченні курсу «Аналітична геометрія на площині» 25
2.1 Тематичний контроль знань студентів з курсу «Аналітична геометрія на площині». 25
2.2. Корекція тестових завдань на основі результатів проведеного тестування 56
2.3. Використання програмного засобу SunRav TestOfficePro для проведення тестового контролю 60
Висновок 69
Список використаних джерел 71
Вступ
Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, входження України в світове співтовариство поставило завдання структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямування її розвитку на забезпечення мобільності та конкурентоспроможності фахівців із вищою освітою.
Однією з передумов удосконалення вищої освіти с реалізація системою вищої освіти України ідей Болонського процесу. Визначальними критеріями освіти в рамках Болонського процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб'єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; мобільність; сумісність кваліфікації на вузівському та післявузівському етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності в Європейській системі освіти.
Друга тенденція, яка визначає динамізм у освіті, — це перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій.
Основним завданням впровадження цих технологій є застосування передбаченої Болонською декларацією системи академічних кредитів, що аналогічна ECTS (Європейській кредитно-трансферній системі). Саме її розглядають як засіб підвищення мобільності студентів щодо переходу з однієї навчальної програми на іншу. ECTS стане багатоцільовим інструментом визнання й мобільності, засобом реформування навчальних програм, а також засобом передачі кредитів вищим навчальним закладам інших країн. Важливий аспект впровадження кредитної системи накопичення — можливість об'єктивно оцінювати та враховувати всі досягнення студента за допомогою досконалої системи внутрішніх та зовнішніх академічних, державних і громадських систем контролю та оцінки якості підготовки фахівців і освіти в цілому.
Відповідно до вимог європейського співтовариства, система оцінювання кожної країни повинна бути сумісною з розробленою і запровадженою Європейською кредитно-трансферною системою. Основним її принципом є системність та систематичність оцінювання навчальної діяльності студента, визначення його досягнень за всі види виконуваних робіт (лекції, практичні...
Список використаних джерел
1. Аванесов В.А. Теоретические основы разработки заданий в тестовой форме — М.,1995 — 327с.
2. Атанасян Л.С., Атанасян В.А. Зборник задач по геометрии. Учебное пособие для студентов физ.-мат. фак. педагогических институтов Ч. I. — М.: Просвещение, 1973.— 336с.
3. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. В 2-х ч. Ч. I Учебное пособие для студентов физ.-мат. фак. педагогических институтов. — М.: Просвещение, 1986.— 336с.
4. Баранов В.Ю. Формы ответов при информацированом контроле знаний // Информатика и образование — 2004 — №8 — с. 17 — 22
5. Битинас Б.П., Катаева Л.И. Педагогическая диагностика, сущность, функции, перспективы. // Педагогика. —1993. — №2 — с. 10 — 15
6. Гранланд Н. Складання тестів контролю успішності // Мандрівець — 1994 — №1-3 — с. 53 — 62
7. Десятов Д.Л. До питання про комп’ютерне оцінювання знань учнів // Історія та правознавство. — 2005 — №27 — с. 9 —10
8. Ершова О. Использования вариативных форм контроля // Педагогическая техника — 2004 — №1 — с. 109 — 110
9. Засорина Л.Н., Плоснина Е.М. Педагогическая диагностика как мониторинг качества образования // Начальная школа — 1999 — №1. — с. 74 — 79.
10. Каменецкий С.В. Современные методы и средства оценивания результатов обучения в средней школе и высшем учебном заведении // Наука и школа — 2005 — №2 — с. 7 — 10
11. Локшина О. Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів // Стратегічне реформування освіти в Україні — К., 2003 — с. 93 — 109
12. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования — М., Народное образование,2000 — 352с.
13. Малихін А. Тести у навчальному процесі сучасної школи // Рідна школа — 2001 — №8 — с. 7 — 8
14. Палій А. Тестування в навчальному процесі // Шлях освіти — 2006 — №6 — с. 36. — 37
15. Проект «Технології тестування» // «Комп’ютер у школі і сім’ї» — 2005 — №1 — с. 16 — 19
16. Равен Д. Педагогическое тестирование. Проблемы, заблуждения, перспективы — М., Когито Центр, 1999 — 144с.
17. Ротаєнко П.А. Про...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу