*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В 12-РІЧНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

дипломные работы, Физика

Объем работы: 133 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 900 руб.

Просмотров: 1009

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Фундаментальні експерименти фізики. 9
§1. Фундаментальні експерименти фізичної науки. 9
§2. Фундаментальні експерименти в механіці. 10
§3. Фундаментальні експерименти в молекулярній фізиці. 17
§4. Фундаментальні експерименти в електродинаміці. 24
§5. Фундаментальні експерименти в оптиці 48
§6. Фундаментальні експерименти в квантовій фізиці. 58
РОЗДІЛ 2. Фундаментальні фізичні експерименти у курсі фізики 12-річної загальноосвітньої школи 73
§1. Державні стандарти фізики та нові програми 12-річних загальноосвітніх шкіл 73
§2. Науково-методичні основи ознайомлення учнів з фундаментальними фізичними експериментами 74
§3. Методичні принципи ознайомлення учнів з фундаментальними експериментами механіки. 77
§4. Методологічні принципи ознайомлення учнів з фундаментальними експериментами молекулярної фізики. 84
§5. Методологічні принципи ознайомлення учнів з фундаментальними експериментами електродинаміки. 95
§6. Методичні принципи ознайомлення учнів з фундаментальними експериментами оптики. 113
§7 Методичні принципи ознайомлення учнів з фундаментальними експериментами квантової фізики. 119
ВИСНОВОК 136
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 138
ВСТУП
Проблеми сучасної освіти хвилюють усе наше суспільство. Це зумовлено не лише потребою суттєвої модернізації галузі, а й різновекторністю бачення, оцінками стану освіти й підходами до її якісного вдосконалення. Суспільство і держава прагне зберегти і розвинути усе краще, виходячи з загальних соціально-економічних та політичних тенденцій, що визначатимуть ближчу і віддалену перспективу нашого суспільного поступу. Його шлях визначено Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та Державною національною програмою „Освіта”, котрі окреслюють напрями подальшого розвитку освіти впродовж 25 років – тобто на час природної зміни поколінь.
Тріада “доступність-якість-ефективність” визначає основні складники удосконаленої 12-річної шкільної освіти. Якісна освіта в сучасному розумінні має задовольнити ті вимоги, які ставить до кожної особи швидко змінюване суспільство. За таких умов пріорітет створює увага до навчального змісту і методик, що формують світогляд, цінності культури, уміння самостійно вчитись, критично мислити, користуватись комп’ютером, здатність до самопізнання та самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.
Перш ніж вести перебудову системи фізичної освіти, треба чітко визначити мету вивчення фізики — фундаментальної науки про природу.
Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою культури високотехнологічного інформаційного суспільства. Фундаментальний характер фізичного знання як філософії науки і методології природознавства, теоретичної основи сучасної техніки і виробничих технологій визначає освітнє, світоглядне та виховне значення шкільного курсу фізики як навчального...
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Акоста В., Ковен К., Грэм Б Основы современной физики / Под ред. А.Н. Матвеева.? М.:Просвещение,1981,?495с.
2. Бодик В.А. Развитие научного мировозрения на матиреале истории физики // Физика в школе.?1986. ?№6.?с.24?27
3. Бублейников Ф.Д., Веселовский И.Н. Физика и опит. Исторические очурки.? М.:Просвещение, 1970.? 272 с.
4. Бугайов О., Мартинюк М. Якою має бати програма з фізики 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Фізика.? 2003.? №28.?с.1-10
5. Верник А., Кулагин С., Угаров В. Моделирование фундаментальних физических эксперементов на персональном компьютере // Физика в школе.?1987.?№3
6. Вольштейн С. Л., Позойский С.В., Усанов В.В. Методы физической науки в школе. Пособие для учителей /Под ред. С.Л. Вольштейна.?Мн.: Нар. асвета, 1988.? 144 с.
7. Дирак , Поль Анриен Морис. Пути физики / Под ред. Н.Я. Смородинский.? М.:Энергоатомиздат, 1983,?87с.
8. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики (с древних времен до конца ХVIII в.).? М.: Наука, 1974.? 351 с.
9. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики (с ХIХ до средины ХХ в.).? М.: Наука, 1979.? 317 с.
10. Кляус Е.М. Поиски и открития.? М.: Наука, 1986.? 176 с.
11. Корсун І. Виготовлення історичних приладів як засіб розвику мислення та творчої уяви учнів на уроках фізики // Фізика та астрономія в школі.?2004.?№1.?с.31?33
12. Коршак Є., Шут М., Грищенко Г. Проект Концепції освіти з фізики та астрономії 12-річної школи // Фізика та астрономія вшколі.? 2001.?№3.?с.24?27
13. Малафиев Ф.И. Активизация познавательной деятельности учащихся при демонстрации опытов // Физика в школе.?2003.?№7.?с.20?24
14. Малая энциелопедия открытий / Сост. И.Е. Свиридова, Н.Г. Сиротенко.? М.:ООО «Изд.АСТ:Торсинг», 2001,?607с.
15. Малинин А.Н. Познавательная функция физического эксперемента // Физика в школе.?2000.?№1.?с.68?74
16. Основы методики преподавния физики в средней школе / В.Г. Разумовский, А.И.Бугаев, Ю.И. Дик; Под ред. А.В. Перышкина и др.? М.: Просвещение, 1984,? 398с.
17....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу