*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Тестові технології у професійній діяльності вчителя математики

курсовые работы, математика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 810

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
План
1. Модернізація освіти
2. Історичний екскурс
3. Тести у навчальному процесі сучасної школи
4. Вітчизняний досвід використання тестів на уроках математики
5. Система знань про тестові технології в освіті
6. Висновок
7. Список використаної літератури
Модернізація освіти
Проблеми сучасної освіти хвилюють усе наше суспільство. Це зумовлено не лише потребою суттєвої модернізації галузі, а й різновекторністю бачення, оцінками стану освіти й підходами до її якісного вдосконалення. Суспільство і держава прагне зберегти і розвинути усе краще, виходячи з загальних соціально-економічних та політичних тенденцій, що визначатимуть ближчу і віддалену перспективу нашого суспільного поступу. Його шлях визначено Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та Державною національною програмою „Освіта”, котрі окреслюють напрями подальшого розвитку освіти впродовж 25 років – тобто на час природної зміни поколінь.
Основна мета реформування– якість освіти. Вона розглядається у взаємозв’язку з забезпеченням її доступності та ефективності. Тріада “доступність-якість-ефективність” визначає основні складники удосконаленої освіти. Якісна освіта в сучасному розумінні має задовольнити ті вимоги, які ставить до кожної особи швидко змінюване суспільство. За таких умов пріорітет створює увага до навчального змісту і методик, що формують світогляд, цінності культури, уміння самостійно вчитись, критично мислити, користуватись комп’ютером, здатність до самопізнання та самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.
Життєва і соціальна компетентність учнів, громадянське виховання є стратегічною метою 12-річної школи, що передбачає розвиток і саморозвиток школярів на основі більш повного використання внутрішнього потенціалу особистості. Вектор шкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює принципову необхідність переосмислення усіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.
В умовах зміцнення...
Список використаної літератури


1.Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 7-9 класів / Київ: Школяр.– 2002.
2.Бохан М.А. Система тестів у курсі математики // Математика.–
3.Бродський Я.С., Павлов О.Л. Готуємось до повторення// Математика. – 2002. – липень(27-28).
4.Бродський Я.С., Павлов О.Л. Тести з математики: Основний рівень// Математика, - 2002. – серпень(29-30).
5.Вендровская Р.В. Тесты в американской системе образования// Педагогика. – 2001. - №2.
6.Виговський А.М. Контрольні роботи з алгебри 8-й клас ліцеїв, гімназій, шкіл і класів з поглибленим вивченням математики // Математика.– 2002.– грудень.
7.Виговський А.М. Контрольні роботи з алгебри 8-й клас ліцеїв, гімназій, шкіл і класів з поглибленим вивченням математики // Математика.– 2002.– грудень.
8.Граве Н.Г., Елисеев И.А. Тесты. Зборник. М.1996.
9.Капіносов А.М. Тести з алгебри: Тематичні і підсумкові: 8кл. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 1998. –98 с.
10.Квашко Л.П. Тесты– в практику преподавания математики// Математика в школе. – 1996.- №6.
11.Квашко Л.П. Тестовая проверка уровня усвоения знаний// Математика в школе. – 1994.- №4.
12.Корчевский В.Е. Опыт применения тестов на уроках математики// Математика в школе. – 1996.- №2.
13.Корчевский В.Е., Салимжанов Р.М. Прийоми составления тестових заданий // Математика в школе. – 1995. - №2.
14.Леонтьева М.Р. Самостоятельные роботы на уроках алгебры: Пособие для учителей. /М: Просвещение,– 1978.
15.Литвиненко Г.М. Орієнтовне планування вивчення математики. І семестр 2002/03 навчального року // Математика в школі.– 1995.– №2.
16.Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М.: Народное образование, 2000.
17.Мальований Ю.І.,Слєпкань З.І. / Уроки алгебри в 7 класі.: Посібник для вчителів.– Київ: Радянська школа.– 1977.
18.Малихін А. Тести у навчальному процесі сучасної школи // Рідна школа. – 2001. - №8.
19.Макарычев Ю.М., Миндюк Н.Г. /Алгебра в 6-8 класах : Пособие для учителей.– М.: Просвищение.–1988....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу