*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Шкільний навчальний експеримент з фізики

курсовые работы, Физика

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 524

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
План

1. Модернізація освіти–основне завдання Національної доктрини України в XXIст.
2. Демонстраційний експеримент— джерело знань учнів
3. Методика і техніка проведення шкільного експерименту
4. Диференціація під час проведення фізичного експерименту як елемент особистісно орієнтованого навчання
5. Творчі домашні експериментальні завдання
6. Засоби НІТ у навчальному фізичному експерименті
7. Проблеми шкільного начального експерименту з фізики
8. Висновок
9. Додатки
10. Використана література
Модернізація освіти–основне завдання Національної доктрини України в XXIст.
Проблеми сучасної освіти хвилюють усе наше суспільство. Це зумовлено не лише потребою суттєвої модернізації галузі, а й різновекторністю бачення, оцінками стану освіти й підходами до її якісного вдосконалення. Суспільство і держава прагне зберегти і розвинути усе краще, виходячи з загальних соціально-економічних та політичних тенденцій, що визначатимуть ближчу і віддалену перспективу нашого суспільного поступу. Його шлях визначено Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та Державною національною програмою „Освіта”, котрі окреслюють напрями подальшого розвитку освіти впродовж 25 років – тобто на час природної зміни поколінь.
Тріада “доступність-якість-ефективність” визначає основні складники удосконаленої освіти. Якісна освіта в сучасному розумінні має задовольнити ті вимоги, які ставить до кожної особи швидко змінюване суспільство. За таких умов пріорітет створює увага до навчального змісту і методик, що формують світогляд, цінності культури, уміння самостійно вчитись, критично мислити, користуватись комп’ютером, здатність до самопізнання та самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.
Життєва і соціальна компетентність учнів, громадянське виховання є стратегічною метою 12-річної школи, що передбачає розвиток і саморозвиток школярів на основі більш повного використання внутрішнього потенціалу особистості. Вектор шкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює принципову необхідність переосмислення усіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.
Школа має сформувати базову навичку людини – самостійний пошук інформації. Для цього треба,...
Використана література:
1. Є.В.Коршак, Методика і техніка шкільного фізичного експерименту.- К.: Вища школа, 1981.- 279с.

2. Б.Ю.Миргородський, Шкільний фізичний експеримент.- К.: Радянська школа, 1975.- 199с.


3. Удосконалення навчального експерименту з фізики. За ред. Є.В.Коршакова.- К.: Радянська школа, 1985.- 144с.

4. Г.М.Гайдучок, Фронтальний експеримент з фізики в 7-11 класах середньої школи. К.: Радянська школа, 1989.- 175с.


5. Є.Коршак, М.Шут, Г.Гриценко, Проект Концепції освіти з фізики та астрономії 12-річної школи// Фізика та астрономія в школі.- 2001, №3.

6. О.Бугайов, М.Мартинюк, Якою має бути програма з фізики в 7-9 класах 12-річної середньої загальноосвітньої школи// Фізика.- 2003, №28.


7. К.Корсак, Фізика у 12-річці- ретронаука?// Світло.- 2003. №1.

8. В.Андрієвський, І.Корсун, В.Мацюк, В.Чопик, Удосконалення методики проведення шкільного фізичного демонстраційного експерименту// Фізика та астрономія в школі.- 2005, №3.


9. В.Двораківський, Проблеми шкільного навчального експерименту з фізики// Фізика та астрономія в школі.- 2004, №4.

10. Л.Кузьменко, Демонстраційний експеримент- джерело знань учнів// Фізика та астрономія в школі.- 2003, №4.


11. О.Желдюк, Засоби НІТ у навчальному фізичному експерименті// Фізика та астрономія в школі.- 2003, №1.

12. Б.О.Грудінін, Шкільний фізичний експеримент як засіб розвитку творчої активності учнів// Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету. Серія Педагогічні науки.- 2002. Вип.42.


13. Система шкільного фізичного експерименту у навчальному процесі сучасної школи// Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету. Серія Педагогічні науки.- 2002. Вип.42.

14. В.Старощук, Нові роботи фізичного практикуму// Фізика та астрономія в школі.- 2003, №1.


15. І.А.Саєнко, Різнорівневі лабораторні роботи як елемент особистісного навчання на уроках фізики// Фізика в школах України.- Харків, 2004, №2.

16. Б.Грудинін, Творчі домашні...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу