*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інноваційні технології навчання

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 41 стр.

Год сдачи: 2001

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 2252

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
1. Модернізація освіти – основне завдання Національної доктрини освіти України в ХХІ ст.
2. Урок, як основна форма навчання.
3. Інноваційні технології навчання:
3.1. Програмоване
3.2. Диференційоване
3.3. Модульно-розвиваюче
3.4. Інтерактивне
3.5. Інтегральне
3.6. Мультимедійне
3.7. Осмислювально-концентроване
3.8. Особистісно-орієнтоване
4. Педагогічні засоби підвищення ефективності сучасного уроку
5. Висновок
6. Додатки
7. Використана література
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ–ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ В ХХІСТ.
Проблеми сучасної освіти хвилюють усе наше суспільство. Це зумовлено не лише потребою суттєвої модернізації галузі, а й різновекторністю бачення, оцінками стану освіти й підходами до її якісного вдосконалення. Суспільство і держава прагне зберегти і розвинути усе краще, виходячи з загальних соціально-економічних та політичних тенденцій, що визначатимуть ближчу і віддалену перспективу нашого суспільного поступу. Його шлях визначено Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та Державною національною програмою „Освіта”, котрі окреслюють напрями подальшого розвитку освіти впродовж 25 років – тобто на час природної зміни поколінь.
Основна мета реформування – якість освіти. Вона розглядається у взаємозв’язку з забезпеченням її доступності та ефективності.
Тріада “доступність-якість-ефективність” визначає основні складники удосконаленої освіти. Якісна освіта в сучасному розумінні має задовольнити ті вимоги, які ставить до кожної особи швидко змінюване суспільство. За таких умов пріорітет створює увага до навчального змісту і методик, що формують світогляд, цінності культури, уміння самостійно вчитись, критично мислити, користуватись комп’ютером, здатність до самопізнання та самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.
Життєва і соціальна компетентність учнів, громадянське виховання є стратегічною метою 12-річної школи, що передбачає розвиток і саморозвиток школярів на основі більш повного використання внутрішнього потенціалу особистості. Вектор шкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює принципову необхідність переосмислення усіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності...
Додаток 5
Тести
Аксіоми стереометрії. Паралельність у просторі

1 рівень
1. Скільки існує площин, які проходять через дану пряму і точку в просторі?
а) 0 ; б) 1 ; в) ? ; г) 0 або ? ; д) 1 або ?
2. У просторі дано пряму а і точку М поза нею. Скільки існує площин, які проходять через точку М і паралельні прямій а?
а) 0 ; б) 1 ; в) ? ; г) 0 або ? ; д) 1 або ?
3. Дано ?¦¦?. Точка М не належить жодній із площин. Скільки існує прямих, які проходять через точку М і паралельні площинам ? і ? ?
а) 0 ; б) 1 ; в) ? ; г) 0 або 1 ; д) 0 або ?


2 рівень
4. Точки А, В, С і D не лежать на одній площині. Точки M, N, P і Q відповідно середини відрізків ВD, СD, АС і АВ.
АD=12 см, ВС=14 см. Знайти периметр чотирикутника MNPQ
а) 24 ; б) 28 ; в) 26 ; г) 52
5. Провести переріз тетраедра площиною, що проходить через точку на бічному ребрі, паралельно протилежній бічній грані.
6. Паралелограми АВСD і АВС1D1 лежать у різних площинах. Чи буде DСС1D1 паралелограмом ?
а) так ; б) ні (відповідь обгрунтувати).


3 рівень
7. Через точку S, що лежить між паралельними площинами ?1 і ?2 , проведено 2 прямі, одна з яких перетинає площини відповідно в точках В1 і В2 . Відомо, що А1А2=3А1S , В1S=5см. Знайти В1В2 .
8. Побудувати довільний трикутник АВС і, прийнявши його за паралельну проекцію рівностороннього трикутника, побудувати: а) проекцію бісектриси кута ; б) проекцію висоти трикутника, проведеної з вершини В.
9. (додатково) АВ1С – переріз правильної трикутної призми АВСА1В1С1 . Через відрізок, що з’єднує середини ребер АА1 і В1С1 провести переріз, паралельній стороні АС. Довести, що цей переріз паралельний перерізу АВ1 , а також визначити бічне ребро і сторону основи призми, якщо перерізи мають периметри 19 см і 26 см.

Список використаної літератури
1. М.М.Фіцула. Педагогіка. Навчальний...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу