*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проблемне навчання

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 14 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1081

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
План
1. Вступ.
2. Історичний екскурс
3. Основні функції і ознаки проблемного навчання
4. Види і рівні проблемного навчання
5. Проблемна ситуація як основний елемент проблемного навчання
6. Організація проблемного навчання
7. Висновок
Вступ
Бурхливий розвиток науки і техніки, що приводить до змін в структурі трудової діяльності представників самих різних видів праці, до постійного оновлення технологічної бази виробництва і старіння знань, призводить до того, що від працівників практично всіх сфер діяльності потрібен високий рівень розвитку розумових сил, гнучкість розуму, уміння швидко уловлювати нове і адаптуватися до нього, готовність до вирішування нових задач. З іншої сторони, спостерігається тенденція до неухильного зростання частки розумової праці в діяльності представників самих різних професій, а в структурі розумової праці- помітне збільшення частки праці творчої, розвиток раціоналізації і винахідництва, творчого підходу до рішення непередбачених задач, що виникають в нових умовах,- все це підвищує вимоги до рівня і якості загальної і спеціальної освіти, до якості учбово-виховного процесу, викликає необхідність підвищувати його ефективність і результативність, готувати майбутніх фахівців до постійного поповнення і оновлення знань, здобутих у вузі.[4;с.39]
Проблеми сучасної освіти хвилюють усе наше суспільство. Це зумовлено не лише потребою суттєвої модернізації галузі, а й різновекторністю бачення, оцінками стану освіти й підходами до її якісного вдосконалення. Суспільство і держава прагне зберегти і розвинути усе краще, виходячи з загальних соціально-економічних та політичних тенденцій, що визначатимуть ближчу і віддалену перспективу нашого суспільного поступу
За таких умов пріорітет створює увага до навчального змісту і методик, що формують світогляд, цінності культури, уміння самостійно вчитись, критично мислити, користуватись комп’ютером, здатність до самопізнання та самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для професійного росту.
За вдалим висловом В.О.Сухомлинського, потрібно виховати людину творчої шукаючої думки– мислячу людину, а не людину – автомата, бо тільки мисляча людина потрібна скрізь. Тому зміст навчання у вищому...
Використана література:

1. Г.К.Селевко, Современные образовательные технологии.- М.:«Народное образование»,- 1998г.- 256с.
2. В.С.Кукушкин. Педагогические технологии.- Ростов-на-Дону: изд центр «Март»,- 2002г.,- 320с.
3. Т.А.Атанов. Принципы, а не рецепты//Вестник высшей школы//№9, 1989г.,с.35-37.
4. Т.А.Ильина. Проблемное обучение- понятие и содержание//Вестник высшей школы//№2,1976г., с.39-48.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу