*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Неевклідова геометрія і розвиток філософії математики в XIXст

курсовые работы, математика

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 634

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Зміст
Вступ
1. Зародження математики
2. Грецька філософія і її математика:
2.1. Піфагорійська школа
2.2. Мілетська школа
2.3. Елейська школа
2.4. Демокріт і його вчення
2.5. Платонівський ідеалізм
2.6. Система філософії математики Арістотеля
3. Відродження. Філософські передумови обгрунтовування числення нескінченно малих
4. Неевклідова геометрія і розвиток філософії математики в XIXст
5. Математика в XXст
6. Філософія і математика
Висновок
Список літератури
Вступ
Питання про взаємозв'язок математики і філософії вперше розглядалось досить давно. Багато відомих вчених людства займалися цим питанням і досягали великих результатів. Це не дивно: адже основу взаємодії філософії з будь-якою з наук становить потреба використання апарату філософії для проведення досліджень даної області; математика ж, поза сумнівом, найбільше серед всіх наук піддається філософському аналізу (через свою абстрактність). Разом з тим прогресуюча математизація науки активно впливає на філософське мислення.
Роль математики в сучасній науці постійно зростає. Це пов'язано з тим, що: по-перше, без математичного опису цілого ряду явищ дійсності важко сподіватися на їх більш глибоке розуміння і освоєння; а, по-друге, розвиток фізики, лінгвістики, технічних і деяких інших наук припускає широке використання математичного апарату. Більш того, без розробки і використання останнього було б, наприклад, неможливе ні освоєння космосу, ні створення електронно-обчислювальних машин, що знайшли місце в самих різних областях людської діяльності.
Є і інша сторона цього питання. Математика - надзвичайно своєрідна наука, філософський аналіз цілого ряду положень якої вельми складний. І хоча особливості математичного знання були предметом пильної уваги видатних філософів і математиків всіх часів і народів, багато методологічних проблем математики залишаються недостатньо розробленими, що у свою чергу гальмує розвиток як математики, так і інших галузей науки, у тому числі і філософії.
Математики багато раз змінювали уявлення про свою науку і робили це кожен раз під тиском певних фактів, які примушували їх відмовитися від звичних переконань. Тому сучасне розуміння математики не може бути сформульовано як простий збір наявних інтуїтивних уявлень про цю науку, не може бути узято безпосередньо із знайомства з тими або іншими математичними теоріями, тобто тільки на основі здорового глузду. Воно вимагає дослідження історії математики, її структури, функцій, відношення до...
Список літератури

1. Е.А.Беляев, В.Я.Перминов. Філософские проблемы математики,- М.: МГУ, 1981,- 215с.

2. Н.І.Жуков. Філософські проблеми математики.- Мінськ, 1977,- 95с.


3. О.И.Кедровский. Взаимосвязь философии и математики в процессе исторического развития.- К.: «Высшая школа», 1974,- 342с.

4. Ю.К.Протопопов. Философские проблемы развития математики.- М.: «Высшая тшкола», 1983,- 87с.


5. Математика: хрестоматия по истории, методологии, дидактике. Учебное пособие для студентов вуза. Сост.: Г.Д.Глейзер.- М.: УРАО, 2001,- 384с.

6. Э.Т.Белл. Творцы математики. Предшественники современной математики. Под ред.: С.Н.Киро.- М.: «Просвещение», 1979,- 256с.


7. А.Н.Колмогоров. Математика в ее историческом развитии. Под ред.:В.А.Успенского.- М.: Наука, 1991,- 221с.

8. Б.В.Пясковський. Філософські проблеми сучасної математики.- К.: Знання, 1984,- 32с.


9. Е.А.Беляев. Некоторые особенности развития математического знания.- М.: МГУ, 1975,- 112с.

10. Сборник научных трудов «Гносеологический анализ математической науки»,- К.: Наукова думка, 1985, -130с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу