*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Еконмічна криза в Україні, її особливості, наслідки та фактори стабілізації

рефераты, Экономика

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1737

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТВступ 3
Розділ 1.Кон’юнктурні коливання економіки та ділові цикли 5
1.1.Поняття циклічних коливань в економіці 5
1.2.Криза як один з факторів циклічного розвитку 9
1.3.Регулювання циклічного розвитку або антикризова політика держави 13
Розділ 2. Аналіз та проблеми вирішення економічної кризи в Україні 15
2.1.Причини та основні фактори виникнення економічної кризи в Україні 15
2.2.Динаміка економічних показників в період розвитку ринкових відношень 17
2.3.Принципи формування стабілізаційної політики держави 1999-2002 рр. 25
Розділ 3. Шляхи подолання економічної кризи в Україні 29
Висновки 34
Список використаної літератури 36
ВСТУП


Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Однак спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності. Підйоми і спади рівнів економічної активності, що ідуть один за одним прийнято називати діловим чи економічним циклом. Термін “цикл” вживається в біології й інших науках для позначення таких подій, що постійно повторюються, але не обов'язково в однаковому ступені. Тому є всі підстави думати, що рух ділового життя суспільства протікає у формі циклів, сутність яких полягає в наявності повторюваної послідовності змін. Діловий цикл припускає рух трьох величин: обсягу зайнятості, обсягу продукції і рівня цін.
В умовах переходу до ринкових відносин в економіці України велике значення грає реформація відносин власності, роздержавлення і поява нових видів власності, що буде сприяти розвитку ринкових відносин, нових видів господарювання, завдяки чому з'явиться можливість перебороти найтяжку економічну кризу, у якій знаходиться Україна.
Економічні перетворення в Україні повинні бути націленими на вирішення найважливішого завдання - це радикальні зміни в системі управління економікою як на макрорівні, так і на мікрорівні (рівні підприємств і об'єднань). Зміни на мікрорівні полягають в перебудові організаційної структури управління діяльність підприємств, створенні промислово-фінансових груп, холдингових компаній. Необхідність створення і розвитку нових в Україні форм підприємництва об'єктивно обумовлена потребою підприємств у більш гнучких структурних формах, здатних адаптуватися до швидких змін зовнішнього середовища.
Кризові явища в галузях економіки України спричинені недостатнім і несвоєчасним урахуванням змінних умов виробництва, можливостями інтенсифікації, змінами у методах господарювання та іншими причинами. Темпи виробництва почали різко сповільнюватися. А намагання...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Бєлов О.Ф., Жаліло Я.А. Круглий стіл "Безпека економічних трансформацій": Що показали два роки його роботи? 2002.
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. – К.: Либідь, 1995.
3. Бусытин А.В. Предпринимательство. Учебник. – М.: ИНФРА – М, 1998
4. Гальчинський А. Теорія грошей. Навчально – методичний посібник. – К.: Основи, – 1998.
5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. – К.: Вища школа, 1995.
6. Гроші та кредит. Підручник./ Савлук М.І. та ін. – К.: Либідь, 1992.
7. Долан Е.Дж., Линдей Д.Е. Рынок, макроэкономическая модель.– Спб, 1992, Гл.5.
8. Економіка: теоретичні основи. Підручник у 2–х част. – Тернопіль, Астон, 1997.
9. Ермишин П.Г. Основы экономической теории (курс лекций).-AUP.ru, 2002
10. Загальна економічна теорія. Підручник у 2–х част. – Тернопіль, Астон, 1996.
11. Ковальчук В.М. Економічна теорія: короткий курс. – Тернопіль, Астон, 1997.
12. Ковальчук В.М. Макроекономіка: теоретичний аспект. – Тернопіль: Астон, 1996.
13. Костенко Ю. Політика. Виступ під час "спікеріади", 1998.
14. Курс экономической теории. /Под ред. М.Н.Чепурина, Е.А.Киселевой, Киров: 1996, Гл.5.
15. Макконнэлл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и тематика. В 2 – х томах. – М.: Республика, 1992.
16. Основи економічної теорії: політехнічний аспект. – Підручник / За ред. Г.Н. Климка та В.П. Нестеренка, – К.: Вища школа, 1997.
17. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика. – К.: Таксон, 1996.
18. Сайт КМУ, повідомлення Пресс-служби, 16 березня 2001.
19. Самуельсон П. Економіка. Підручник. – Львів, Світ, 1993.
20. Соскін Олег. Якою має бути економічна політика у період рецесії? // Економічний часопис, №10, 1999.
21. Тимофєєв В., Тодоров В. Шляхи подолання кризи виробництва // Економічний часопис, №11, 1999.
22. Фиглер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Экономика. – М., Дело, 1997.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу