*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Типи держав відповідно формаційної теорії

курсовые работы, политология

Объем работы: 31 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 2220

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Зміст
Вступ………………………………………………………………………………. 3
I. Поняття держави……………………………………………………………….. 5
1.1. Природа держави……………………………………………………………..5
1.2. Елементи держави …………………………………………………………..6
II. Типологія держав…………………………………………………………… .8
2.1. Проблема типології держав…………………………………………………8
2.2. Підходи до типології держав…………………………………………..........9
2.2.1.Характеристика формаційного підходу………………………………….12
2.2.2.Характеристика цивилизационного підходу…………………………….13
III. Типи держав відповідно формаційної теорії ………………………………15
3.1.Рабовласницька держава …………………………………………………..15
3.2. Феодальна держава…………………………………………………………16
3.3. Буржуазна держава …………………………………………………………17
3.4. Соціалістична держава……………………………………………………..17
3.5. Перехідна держава………………………………………………………….18
IV. Типи держав відповідно до цивілізаційної теорії…………………………20
4.1. Місце держави в первинній цивілізації……………………………………20
4.2. Місце держави у вторинній цивілізації……………………………………21
V. Сучасна теорія держави……………………………………………………...22
Висновок………………………………………………………………………….25
Список використаної літератури………………………………………………..32
Вступ


Актуальність теми. Проблема типології держави довгий час є актуальною в рамках теорії держави й права. Типологія держави нерозривно пов'язана із вченням про форму держави, але не збігається з ним.
Якщо предметом вивчення форми держави є питання організації й устрою верховної державної влади, територіального устрою державної влади й методи її здійснення, то предметом типології держави становить вчення про народовладдя (демократії) як родової сутності держави. Тому, незважаючи на очевидний взаємозв'язок, форму держави не можна ототожнювати з типом держави, а типізацію держави - із класифікацією його форми.
Класифікація форми держави - це систематика держави, що ставиться до організації й устрою державної влади; типізація держави - суть розподіл (угрупування) держав з урахуванням факторів розвитку народовладдя як родової сутності держави. Форма держави співвідноситься з його типом як форма співвідноситься із сутністю взагалі: вона є зовнішня організація держави певного типу.
Переді мною стояло завдання як найглибше досліджувати різні типи держав.
Об'єктом моєї курсової роботи з'явилися типи держави. Незважаючи на зміни, що відбулися в українському правознавстві за останні роки, проблема історичних типів держави й права, а також питання про державу й право соціалістичного історичного типу як одного з її аспектів, так і не одержали належної наукової розробки. При цьому в спеціальній і навчальній літературі сформувалися дві основні тенденції у висвітленні теми.
Перша тенденція укладається у відмові від концепції суспільно-економічних формацій, що панувала на, протязі десятиліть як базової для виділення й характеристики окремих історичних типів держави й права під приводом її необґрунтованості, неактуальності, помилковості. Звичними стали звертання до інших теоретичних конструкцій (наприклад, цивілізаційний підхід).
Отже, ясна проблема для дослідження.
Курсова робота складається з декількох частин: у першій частині говориться про поняття держави -...
Список використаної літератури

1. Букалов А.В. - Інтеграційна соционика. Типи колективів, націй, держав // Соционика, ментология й психологія особистості, №5, 1998.
2. Венгеров А.В. - Теорія держави й права, М.: Юриспруденція, 1999.
3. Вехорев Ю.А. - Типологія держав. Цивілізаційні типи держав// Вісник Університету, 1999.
4. Графський В.Г. - Загальна історія права й держави, Підручник, М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2000.
5. Загальна теорія держави і права / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та інші; За ред. В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2000.
6. Історія політичних і правових навчань - Підручник, под. ред. Нерсесянца Р.В., М.: НОРМА - ИНФРА-М, 1999.
7. Карасев В.И. - Суспільство, держава, цивілізація: до теорії становлення соціумів, М.: МПСИ, 2000.
8. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.
9. Загальна теорія держави й права - Підручник, под. ред. Лазарєва С.Н., М.: Юрист, 1996.
10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1992.
11. Плетников Ю. Цивілізаційна й формаційна тріади // Вільна думка, 1999, № 3.
12. Сирих В.М. Теорія держави й права. М.: Билина, 1998.
13. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории Сборник. - М., 1995.
14. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. - 1994. - № 1. - С. 34.
15. Хропанюк В.Н. Теория государства и права / Под ред. проф. В. Г. Стрекозова. - М.:, 1995.
16. Явич Л.С. Сутність права. Л.: Изд-У БРЕШУ, 1985.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу