*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Договір будівельного підряду

курсовые работы, гражданское право

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1192

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ 6
1.1. Поняття та предмет договору будівельного підряду 6
1.2. Система підрядних договорів у будівництві. Договір субпідряду 7
1.3. Сторони у договорі 9
1.4. Порядок укладення договору 10
1.5. Суттєві умови договору підряду 11
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІДНОСИНИ СТОРІН У ДОГОВОРІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ 14
2.1. Права та обов’язки замовника 14
2.2. Права та обов'язки генерального підрядника 15
2.3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 17
2.4. Відповідальність сторін 17
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23
ДОДАТОК 24
ВСТУП

Договір підряду, регламентований параграфом 3 Цивільного кодексу України, є традиційним цивільно-правовим договором, регулювання якого не зазнало істотних змін за останній час.
Процес обміну матеріальними цінностями в цивільному обігу опо¬середковується з правової точки зору двома групами угод:
— обмін речами незалежно від того, чиєю діяльністю вони ство¬рені; такі угоди опосередковуються зобов'язаннями по оплатній реа¬лізації майна (договори купівлі-продажу, міни, поставки тощо);
— обмін результатів праці, навіть коли її результатом не є ство¬рення конкретної речі (наприклад, проведення ремонтних робіт); такі відношення опосередковуються окремим видом зобов'язань — по проведенню робіт, наданню послуг тощо, до яких і належить договір підряду.
Законодавство та підприємницька практика розрізняють декіль¬ка різновидів договору підряду. До них, зокрема, відносяться як влас¬не підряд, так і побутове замовлення, підряд на капітальне будівниц¬тво, підряд на виконання проектних та пошукових робіт, підряд на виконання науково-дослідних робіт чи науково-технічних робіт тощо.
В умовах ринкової економіки значно підвищується роль договірних засад в організації будівельного процесу і загалом договору підряду.
Одним із найважливіших видів договорів підряду є підряд на капітальне будівництво (див. додаток 1). Капітальне будівництво - це будівництво нових, розширення і реконструкція діючих об'єктів виробничого і невиробничого призначення. Воно може здійснюватися спеціалізованими будівельними організаціями на підставі договору підряду на капітальне будівництво; господарським, коли будівництво здійснюється силами самого замовника; змішаним, коли частина робіт виконується підрядним способом, а частина господарським.
Нове будівництво (новобудова) — це будівництво підприємств, будівель і споруд, яке здійснюється на нових майданчиках на підставі початково затвер¬дженої проектно-кошторисної документації.
Розширення — це здійснюване за новим проектом будівництво...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30. – Ст. 141.
2. “Про підприємництво”: Закон України від 07.02.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №14. - Ст. 168.
3. “Про підприємства в Україні”: Закон України від 27.02.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №24. – Ст. 272.
4. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р.
5. Закон України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів від 6 квітня 2000 р.
6. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 р.
7. Цивільний кодекс України від 16.01.2004 р.
8. Гражданское право. Часть вторая: Учебник./Под общей ред. А.Г. Калпина.- М.: Юристъ, 2000.- 542 с.
9. Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник. Ч. 1.- К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2000.- 280 с.
10. Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник. Ч. 2. Зразки документів. - К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2000.- 96 с.
11. Договора в предпринимательской деятельности./О. Руденок, В. Кузнецов.– 2-е изд., доп. и перераб. – Х.: Фактор, 2003. – 220 с.
12. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. – К., 1993.
13. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової.- 2-е вид., допов. і перероб.- К.: Юрінком Інтер. 2004.- Кн. 2.- 640 с.
14. Цивільне право України: Правові основи підприємництва.- К. “Юрінформ”, 1994.- 107 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу