*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Договір купівлі-продажу житла

курсовые работы, гражданское право

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1575

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
ЗМІСТ 2
Вступ 3
1. Нерухоме майно 5
1.1 Правове регулювання 6
1.2 Особливості правового режиму нерухомості 8
2. Право власності на житло 10
2.1 Договори купівлі-продажу нерухомого майна 12
2.2 Договір кіпівлі – продажу житла 16
3. Посвідчення угод про відчуження житла 24
Висновок 32
Список використаної літератури 35
Вступ

Розвиток ринку нерухомості є гарантією реалізації основного конституційного права громадян – права приватної власності, права мати майно у власності: володіти, користуватися і розпоряджатися ним на свій розсуд.
Питання права власності на житло регулюються статтями 379-385 Цивільного кодексу України. Згідно яких поняття житла визначається таким терміном – житло фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, призначені та придатні для постійного проживання в них.
Актуальність теми. Право особи на житло полягає в її можливості мати у власності чи отримувати за договором найму з державного фонду житло, а також право користуватися житлом та вимагати від уповнова¬жених органів реалізації цього права в повному обсязі. Купівля-продаж майна здійснюється шляхом укладення відповідного договору. Залежно від того, що є предметом договору купівлі-продажу, він може бути укладеним як в усній, так і в письмовій (простій чи нотаріальній) формі. Випадки, коли угода має бути укладена в письмовій формі або посвідчена в нотаріальному порядку, прямо зазначені в законі. При цьому договір купівлі-продажу, під час оформлення якого не додержано обов'язкової нотаріальної форми, якщо таку форму встановлено законом, вважається недійсним з моменту його укладення (ст.657 Цивільного кодексу).
За договором купівлі-продажу продавець передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність покупцю, а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК України).
Об’єктом дослідження виступає догів купівля – продажу житла.
Метою дослідження є визначення особливостей правового регулювання купівлі – продажу житла в України.
Відповідно до мети, завдання дослідження полягають у:
? встановленні загальних засад правового регулювання договірних відносин на використання майнових прав на об'єкти житла, також захисту зазначених прав;
? аналізі сучасних тенденцій у сфері правового забезпечення права власності на...
Список використаної літератури
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2004 р.
3. Закон україни “Про внесення змін до Закону україни “Про податок на додану вартість (відносно поставки житла та землі)” ВРУ від 15.06.2004 № 1782-IV
4. Закон україни “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” ВРУ від 26.06.1997 № 400/97
5. Закон України від “Про власність” від 2 лютого 1998 року //Відомості Верховної Ради України.-1998.-№14
6. Гражданское право. Часть вторая: Учебник./Под общей ред. А.Г. Калпина.- М.: Юристъ, 2000.- 542 с.
7. Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник. Ч. 1.- К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2000.- 280 с.
8. Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник. Ч. 2. Зразки документів. - К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2000.- 96 с.
9. Операции с недвижемостью в Украине. Сборник нормативных документов. (С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2000 года) – Х.: ООО «Конус», 2000. – 176 с.
10. Радзієвський Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в України: [Навч. посібник] / За відп. Ред. Л.К. Радзієвської. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 528 с.
11. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової.- 2-е вид., допов. і перероб.- К.: Юрінком Інтер. 2004.- Кн. 2.- 640 с.
12. Цивільне право України: Навч. Посіб./ Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу