*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Зем право в Гетьманщині

курсовые работы, земельное право

Объем работы: 29 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 647

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Зміст


Зміст 2
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи щодо вивчення земельного права 4
1.1. Поняття предмета земельного права 4
1.2. Метод земельного права 7
1.3. Поняття і основні принципи земельного права 10
1.4. Система земельного права 13
РОЗДІЛ 2. Нормативно-правове регулювання земельних відносин в період Гетьманщини 16
2.1. Особливості проведення земельної реформи в добу гетьманщини: історичні та правові фактори 16
2.2. Особливо роль та місце земельних комісій в проведенні земельної реформи П.Скоропадським 22
Висновки 27
Список використаних джерел та літератури 29
Вступ

Актуальність теми. Низка захо¬дів щодо землевласності і землекористування, проведених П.Скоропадським у квітні-грудні 1918 та спрямованих на скасування загальнонародної і від¬новлення приватної власності на земельні ресурси України на сьогоднішній день має велике значення. У гетьмана існували власні підходи до поділу українського селян. Він вбачав серед них дві категорії: великих землевласників та середніх і дрібних земле¬власників. До перших зараховувалися ті, хто мав понад 5 дес. землі, до других — ті, хто мав менше як 5 дес. Найбільшою ж земельною ділянкою у володінні 1 особи або сім'ї вважалася ділянка площею 25 дес.
Таким чином, за статистикою Української держави, переважна більшість селян була великими власниками-хліборобами. Саме ж землеволодіння відроджувалося майже в усіх тих формах, що існу¬вали за часів Російської імперії: приватне, надільне, державне, цер¬ковне, монастирське, заводське, фабричне тощо. Проведення земельної реформи гетьман вважав своїм найголовнішим завданням, питан¬ням першорядної ваги. З цією метою він мав намір створити особ¬ливу нараду для підготовки аграрних заходів.
Виходячи з актуальності теми метою роботи є вивчення основних принципів та змісту земельної реформи в період Гетьманщини.
Для дослідження теми були поставлені такі завдання:
• Дати визначення предмету, методу і системі земельного права.
• Проаналізувати особливості суспільно-політичного становища України та умов проведення реформи.
• Окреслити основні принципи земельних відносин в період гетьманщини.


РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи щодо вивчення земельного права
1.1. Поняття предмета земельного права
Центральне місце в питаннях внутрішньої організації і по¬будови системи права належить проблемі виділення галузей права. Будь-яка галузь права, будучи зведеною в систему су¬купністю правових норм, характеризується наявністю спе¬цифічних ознак, які відрізняють її від інших галузей. До цих ознак належать предмет і метод правового...
Список використаних джерел та літератури

1. Андрусяк Т. Правові основи Української гетьманської держави //Останній гетьман. -К., 1993. - С. 83-93.
2. Верстюк В. Українська Центральна Рада. -К., 1997.
3. Владимирський – Буданов
4. Галенко О., Яневський Д. Перший уряд демократичної України. — К., 1992.
5. Дорошенко Д. Гетьманство 1918 року на Україні. –К., 1927.
6. Дзейко Ж. Правовий статус вищих органів державної влади періоду гетьманщини // Розбудова держави. - 1996. -№ 3.
7. Земельне право: Академічний курс. / Під ред. А.А. Корецького. –К., 2002. –498с.
8. Історія України: Курс лекцій. У 2-х томах. –К., 1992.
9. Ковтун М.Г. Земельне право. –К., 2001. –208с.
10. Кондратюк В.О. Державність України в 1917 -1920 рр. - Львів, 1992.
11. Копиленко О., Копиленко Л. Історія держави і права України. 1917-1920 рр. -К. 1997.
12. Кузьминець О., Калиновський В. Історія держави і права України. -К., 2002.
13. Кульчицький В.С., Настюк М.1., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. -К.,1995.
14. Мироненко О.М. Світоч української державності: політичне правовий аналіз діяльності Центральної Ради. - К., 1995.
15. Музиченко П.П. Історія держави та права України. - К., 1999.
16. Мироненко О.М. Судові реформи за гетьмана П.Скоропадського // Правова держава. - Вип. 7. - К., 1996.
17. Нагаєвський І. Історія Української Держави XX століття. - К., 1993.
18. Полонська – Василенко Н. Історія України. У 2-х томах. –К., 1992.
19. Симчик В.М. Земельне право: курс лекцій. –К., 2001. –296с.
20. Скоропадський П.П. Спогади / кінець 1917- грудень 1918/. -Київ-Філадельфія, 1995
21. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. - К., 1993.
22. Солдатенко В.Ф. Збройні сили в Україні (грудень 1917- квітень 1918 рр. // УЇЖ.- 1992. - №12.
23. Солдатенко В.Ф. Становлення української державності і проблема збройних сил (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // УЇЖ. - 1992. -№ 5.
24. Тимощук О.В. Охоронний апарат Української держави (квітень-грудень 1918 р.)...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу