*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС НЕМІЖНАРОДНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

курсовые работы, международное право

Объем работы: 53 стр.

Год сдачи: 2004

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 661

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 7
1.1. Охорона довкілля в актах міжнародного гуманітарного права 7
1.2. Конвенція про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1977 року 11
1.3. Заборонені засоби і методи ведення воєнних дій та їх вплив на стан довкілля 16
РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС НЕМІЖНАРОДНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 21
2.1. Охорона довкілля в актах міжнародного гуманітарного права в період збройних конфліктів неміжнародного характера 21
2.2. Заборонені засоби та методи ведення воєнних дій 22
2.3. Загальний огляд негативного впливу деяких міжнародних збройних конфліктів (минулого і сучасного часу) 30
РОЗДІЛ 3. ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 42
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47
ДОДАТКИ 50
ВСТУП

Протягом всієї історії людства ведення воєн неминуче супроводжувалося руйнуванням навколишнього середовища. Пожежі, витоптування полів, вирубка лісів, а пізніше час бомбардування й артобстріли — це далеко не повний перелік усіх видів ненавмисного пошкодження, заподіюваного природі в ході воєн. Жоден куточок нашої планети не застрахований від стихійних лих і від діяльності людини, що наносить збиток навколишньому середовищу. Такі небезпечні явища, як зміна і руйнування навколишнього середовища, зникнення біологічних видів і втрата біологічного різноманіття, руйнування озонового шару і кліматичні зміни, носять, безумовно, трансграничний характер ?31, с. 68?1.
Увага, що приділяється сьогодні в усьому світі проблемам охорони навколишнього середовища, не випадкова. Небачені раніше темпи науково-технічного прогресу, стрімкий розвиток продуктивних сил суспільства, усе більш інтенсивне використання природних ресурсів не тільки створюють передумови для більш повного задоволення потреб людей, але і викликають наслідки, які здатні поставити людство на межу глобальної екологічної кризи. Виникають зовсім нові, невідомі раніше проблеми і протиріччя планетарного масштабу, що торкаються самої основи існування цивілізації.
Проблема охорони навколишнього середовища не існує ізольовано від інших глобальних проблем сучасності, насамперед проблеми забезпечення миру, міжнародної безпеки, запобігання ядерної катастрофи. Гонка озброєнь, нагромадження запасів ядерної зброї, розробка і виробництво інших видів зброї масового знищення не тільки поглинають колосальні матеріальні і людські ресурси, але і ведуть до деградації навколишнього середовища. Добре відомо, наприклад, яку шкоду біосфері нашої планети нанесло і продовжує наносити радіоактивне зараження, викликане випробуванням ядерної зброї. Сьогодні особливо важливі зусилля різних країн, спрямовані на припинення гонки озброєнь, заборона ядерних випробувань, усунення погрози світової війни ?8, с. 3?1.
Атмосфера Землі поряд...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конвенція про закони та звичаї сухопутної війни від 5(18) жовтня 1907 р.
2. Конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г.
3. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду от 18.05.1977 г.
4. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия от 10 октября 1980 г.
5. Дополнительный протокол 1977 г. к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)
6. Дополнительный протокол 1977 г. к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II)
7. Декларация РИО об окружающей среде и развитии от 14 июня
1992 г.
8. Виноградов С.В. Международное право и охрана атмосферы: Монография. – М.: «Наука», 1987. – С. 159.
9. Вооруженные силы и международные отношения: проблемы и перспективы. – К.: Знание, 1990. – 16 с.
10. Давид Эрик. Принципы права вооруженных конфликтов. – М.: Международный конфликт красного креста. – 2000.Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. - М., 1982.
11. Защита окружающей среды в международном гуманитарном праве. Сборник статей. – М, 1995. – 126 с.
12. Екологічна безпека України: аналіз, оцінка та державна політика. – К.: НІСД, 1997. – 127 с.
13. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення/А.Б. Качинський. – К.: НІСД, 2001. – 312 с.
14. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды.– М., 1982.
15. Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. Підручник./Під заг. ред. проф. С.М. Кравченка. - Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002.- 336 с.
16. Курс международного права./Под ред. В.Н. Кудрявцева. - М.: Наука, 1992.- Т. 5.- Гл. 1.
17. Курс международного права./Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Наука, 1992.-...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу