*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

правовий статус іноземців

курсовые работы, международное право

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1026

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ 3
1. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства 5
2. Правовий статус біженців України як вид правого статусу іноземців 10
3. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності 21
Висновок 32
Список виокристаної літератури 34
Вступ
Актуальність теми. Конституція України проголошує принцип національного та здійснення прав, свобод і обов'язків іноземцями. вказано, що іноземці та особи без громадянства, які ють в Україні на законних підставах, користуються , самими правами і свободами, а також несуть такі самі л'язки, як і громадяни України — за винятками, встанов¬леними Конституцією, законами чи міжнародними договора¬ми України. Зазначений принцип щодо здійснення прав, сво¬бод і обов'язків іноземцями закріплено і в Законі України "Про правовий статус іноземців" (ст. 2). Іноземці можуть реалізувати ці права і обов'язки так само, як і громадяни України. Наприклад, у Водному кодексі України від 6 червня 1995 р. зазначено, що водокористувачами в Україні можуть бути громадяни України, іноземні фізичні особи та особи без громадянства, які здійснюють забір води з водних об'єктів, скидають у них зворотні води або користуються водними об'єктами. Закон України "Про відпустки"від 15 листопада 1996 р. гарантує іноземним громадянам та особам без грома¬дянства, які працюють в Україні за дозволом, право на від¬пустки нарівні з громадянами України.
У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність"національний правовий режим для іноземних суб'єктів госпо¬дарської діяльності означає, що вказані суб'єкти мають обсяг прав та обов'язків не менший, ніж суб'єкти господарської ді¬яльності України. Національний режим застосовується до здійснення усіх видів господарської діяльності, пов'язаної з інвестиціями на території України, а також щодо експортно-імпортних операцій іноземних суб'єктів господарської діяль¬ності тих країн, які входять разом з Україною до економічних союзів (ст. 7).
Предмет дослідження складає конституційно- правовий статус іноземців в Україні.
Об’єктом дослідження виступають норми конституційного та адміністративного законодавства України.
Метою дослідження є визначення особливостей правового статусу іноземців в Україні.
Відповідно до мети, завдання дослідження полягають у:
-...
Список виокристаної літератури
1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — К.: Преса України, 1997. - 80 с.
2. Закон України «Про правовий статус іноземців» // ВВР. — від 18 січня 2001 року
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Прийнятий 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — додаток до № 51. — Ст. 1122.
4. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина / Авт.-упряд. М.І.Хаворнюк. — К., 1999. - 544 с.
5. БритченкоС.,АндрієнкоВ. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Всеобщая декларация прав человека: Принята 10.12.1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН // Inte
et. — http://un.org.
6. Евросоюз стомився від власної відкритості // Урядовий кур'єр. — 2000. — № 3. — 11 січ.
7. Заключний акт конференції повноважних представників ООН про статус біженців та осіб без громадянства і текст Конвенції 1951 р. про статус біженців // Український часопис прав людини. - К.: Вид-во «Право», 1997. — № 1. — С. 108—112.
8. Конституційне право України / За редакцією доктора юридичних наук, професора В.Ф. Погорілка.Київ. Наукова думка. 2000 року.
9. Кравченко В.В.Конституційне право України. Навчальний посібник. – Київ. Атіка 2000 року.
10. Кузьменко О.В. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні. —Дніпропетровськ, 2001.
11. Малиновська О.А. Міграційна ситуація та міграційна політика в Україні. — К., 1997.
12. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. — К.: Вид-во УПФ,1995. — 42 с.
13. Новік В. Державна політика і регулювання імміграційних процесів в Україні: Аналітичне дослідження. — К., 1999.
14. Олефир В.И. Административная ответственность иностранных граждан в СССР: Дис. кан. юр. наук. — К., 1989.
15. Стратегії імміграції // Влада і політика. — 2000. — № 3. — 15—21 лют.
16. Т о д и к а Ю. Конституционно-правовой статус иностранцев и...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу