*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

речі і майно

курсовые работы, гражданское право

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 507

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ 3
1. Поняття та види об'єктів цивільних прав 5
2. Майно як об'єкт цивільних прав 7
3. Поняття та види речей в цивильному праві 8
4. Гроші як об'єкт цивільних прав 15
5. Цінні папери як об'єкт цивільного права 16
6. Послуги як об'єкти цивільного права 21
7. Майнові комплеки, як різновид речей 21
8. Результати робіт і послуги 22
Висновок 24
Список використаної літератури 27
Вступ
Актуальність теми. 16 січня 2003 р. Верховна Рада прийняла новий Цивільний кодекс України. Цивільний (громадянський) закон держави — це перший і найголовніший закон після Конституції. У ньому закріплені, юридичне оформлені основні права і обов'язки особи - громадянина.
Частина 1 ст. 269 ЦК обгрунтовано стверджує: «особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом». Надзвичайно важливим і цінним є положення, яким визначається, що права особи не лише надаються державою, законом, а належать їй від народження. А ч. 2 ст. 25 цього Кодексу визнає: цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження; а у окремих випадках вона є у зачатої, але ще не народженої дитини (наприклад, право на спадок — ч. 1 ст. 1222 ЦК). Отже, право надається особі не законом, не державою. Закон лише юридичне оформлює, закріплює право особи, яким є забезпечувана суспільством «можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку в сфері свого приватного життя» (ст. 271 ЦК).
Новим ЦК детально регламентуються всі сфери сучасного суспільного життя об'єкти і суб'єкти цивільних прав та обов'язків, право власності і особисті немайнові права особи, право інтелектуальної власності та зобов'язальне право, види зобов'язань і спадкове право.
На позитивну оцінку заслуговують положення Кодексу, які регулюють всі види підприємницької діяльності (статті 113—166), а також види договірних зобов'язань (статті 626-1129).
Не можна визнати задовільним визначення поняття майна у ст. 190 ЦК. «Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки». Без визначення суспільної сутності речі вона не може визнаватися майном. Дикі тварини і птахи -речі, але вони не є майном. Не є і не можуть бути майном космічні речі — планети, зірки, астероїди, супутники тощо. Майном у цивільному праві і законодавстві називаються речі, створені працею людей для задоволення певних потреб, які мають...
Список використаної літератури
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — І996. - № 30. -Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос Украї¬ни. - 2003. - № 45-46 - 12 березня 2003 р.; № 47-48 - 13 березня 2003 р.
3. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 2. - Ст. 249.
4. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 14. - Ст. 168.
5. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 20. - Ст. 82.
6. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 черв¬ня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 508.
7. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. - № 24. — Ст. 352.
8. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.
9. Про Національну депозитарну систему та особливості елект¬ронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 15. - Ст. 67.
10. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: За¬кон України від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради Ук¬раїни. - 1994. - № 40. - Ст. 364.
11.Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. - № 12. - Ст. 81.
12. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон України від 11 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради Ук¬раїни. - 2000. - № 9. - Ст. 68.
13. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відо¬мості Верховної Ради України. — 1992. - № 48. - Ст. 650.
14. Про науково-технічну...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу