*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП

курсовые работы, Экология

Объем работы: 38 стр.

Год сдачи: 1998

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 740

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ПЛАН

1. Вступ ст. 3 - 4
2. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16
3. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19
4. Поняття і особливості принципів екологічного права ст. 19 - 27
5. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32
6. Державна політика України у галузі охорони довкілля ст. 32 - 38
7. Заключення ст. 38 - 40
8. Література ст. 41
Вступ

Насьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дісціплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи? Чи є в цьому доцільність ? Перед тим, як обгрунтувати цікавість та важливість вибраної теми, я хочу процитувати Андрейцева В.І. з яким повністю згодна:

“Підвищений інтерес до еколого-правової освіти зумовлений необхідністю:
1) ефективного застосування природоо¬хоронного законодавства з метою забезпе¬чення екологічних прав громадян;
2) об'єктивного осмислення ролі та мі¬сця законодавчих і підзаконних актів, кі¬лькість яких постійно зростає, у системі права; регулювання екологічних правовід¬носин;
3) творчого обгрунтування низки нових законодавчих положень, концептуальних підходів до врегулювання екологічних правовідносин; проведення їх наукової класифікації за галузевими, функціональ¬ними, інституційиими ознаками;
4) своєчасної систематизації та відтво¬рення новаціиних процесів у підручниках та інших навчально-методичних матеріа¬лах; створення оптимальної навчально-методичної бази для об'єктивного сприй¬няття студентами й іншими категоріями освітян (магістрами, аспірантами, докто¬рантами тощо) еколого-правових явищ, специфіки їх відображення в екологічному законодавстві та праві;
5) формування у студентської молоді ви¬важених еколого-правових поглядів, про¬гресивного еколого-правового світогляду;
оволодіння нею навичками вирішення су¬часних еколого-правових питань на мак-ро- і мікрорівнях за допомогою державно-правових засобів; створення широкої ме¬режі закладів по проведенню просвітниць¬кої еколого-правової діяльності;»

Доцільність обраної теми зумовлюється тим, що екологічне право мов грати повинно захищати людей та довкілля, і як щира ненька піклуватися про їх розвиток та збагачення.
Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати
як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через
нехтування об'єктивними законами розвитку і відтворення
природно-ресурсного комплексу...
Список літератури

- Конституція України
- Закон про охорону навколишнього середовища;
- ” Земельний кодекс України” ;
- “Кодекс України про надра”
- “Про охорону навколишнього природного середовища";
- "Про тваринний світ" ;
- "Про природнозаповідний фонд" ;
- "Про охорону атмосферного повітря" ;
- “Лісовий кодекс України” ;
- “ Водний кодекс України” ;
- Костицький В «Екологічна криза і складові її подолання» Право Укрвїни 1998
- Пилипчук В.Р. «Екологія: погляд у майбутнє» Юридичний Вістник України 1997
- Дейченко Л. К. « Погляд у майбуття» «Борисов» 1998
- Чаусова Л. Система принципів екологічного права «Право України» 1996
- Плотнікова О. . Співвідношення екологічного права та екологічного законодавства Одеса «Університет» 1997
- Андрейцев В.І. «Екологічне право проблеми удосконалення» Київ «Юринком» 1990
- Андрейцев В.І. «Екологічне право проблеми удосконалення» Київ «Юринком» 1990
- Попов В.К. «Еклолгічне право» Харків 1995
- Ерофеев Б.В. Экологическое право
- Гусарєв С. Д. Олійник А.Ю. Слюсаренко О.Л. « Тематичний словник термінів та визначень з курсу теорії держави і права» «Київ» 1996
- Анрейцев В.І. «Проблеми екологічної освіти.»
- Костицький В. «Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації» Право України
- В.І. Андрейцев Екологічне право « Вентурі» Київ 1996
- Костицький В..«Екологічне право України» деякі проблеми теорії та кодифікації» Право України
- Черкашина О.Т. « Розвиток екологічного права» Одеса «Розвиток» 1992
- Макаренко П.Н. « Економика України: курс лекцій».Львів 1996

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу