*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У РАЗІ ПРИВАТИЗАЦІІ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА ТА МАЙНА, ЩО Є В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

курсовые работы, гражданское право

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 731

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Зміст

Вступ 3
1. Процес роздержавлення власності та приватизація державного і комунального майна 5
1.1. Поняття приватизації державного та комунального майна 7
1.2. Умови договорів при приватизації 9
2. Особливості приватизації комунального майна 14
3. Приватизаційний процес і його стадії 19
Висновок 32
Вступ
Наша робота присвячена особливостям набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності.
Актуальність даної теми обумовлена багатьма чинниками, адже за умов економічних реформ в Україні відбулися істотні зміни у співвідношенні спеціальних і універсальних підстав виникнення права власності різних форм. Приватизація державного майна стала одною з провідних підстав набуття права власності, визначальний зміст якої порівняно з іншими підтверджує факт переваги недержавного сектора у всіх сферах економічної діяльності.
За сучасних умов, ступінь розвитку та вдосконалення правового захисту засад відносин власності в українському суспільстві (їх достатність) буде визначатися ефективністю, а головне передбачуваністю державної законодавчої політики з огляду на нормативне врегулювання широкого кола правових питань, які виникали, виникають і виникатимуть щодо державної та комунальної власності, яка завдяки ринковій перебудові економіки трансформується у власність приватну.
Приватизація державного та комунального майна як спеціальна підстава набуття права власності, а також приватизаційні правочини з державним та комунальним майном як невід’ємна складова цієї підстави, на наш погляд, поки що досліджені недостатньо повно. Незважаючи на специфічне положення названої підстави набуття права власності, вітчизняним і зарубіжним науково-правовим джерелам, на жаль, ще бракує комплексних досліджень, пов’язаних з аналізом регулювання правовідносин у сфері приватизації, в тому числі нормативно-правових актів різного рівня. Ті ж наукові праці, що присвячені дослідженню цивільно-правових аспектів приватизації державного та комунального майна, здебільшого торкаються лише окремих питань щодо його відчуження та не охоплюють усього комплексу правових проблем, які виникають під час зміни форми власності, оскільки висвітлюють переважно лише певні властивості та окремі аспекти зазначених правовідносин, а тому не можуть бути теоретичною...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як специальна підстава набуття права власності Автореф. дис…на здобуття наукового ступеня к.ю.н. – К., 2006.
2. Баліна С. H., Ущаповський В.Ф.Правові основи приватизації в Україні та її захист від злочинних посягань. - К.: Атіка, 1999. - 160 с.
3. Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 20. — Ст. 249.
4. Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 24. — Ст. 348.
5. Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
6. Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 33. — Ст. 222.
7. Гончарова Н. Особливості правового становища відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації // Право України. - 2004. - № 2.
8. Гражданское право: В 2 т. - Том 1 // Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. - М., 2002.
9. Гринюк Р.Ф. Правовий статус комунальних підприємств в Україні. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Донецький національний університет. — Донецьк, 2001.
10. Даценко І. Що таке «реприватизація»? // Юридична газета. – 2005. - №16 (52).
11. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — № 3, березень. — К., 1998.
12. Концепція роздержавлення і приватизації підприємств, землі і житлового фонду // Затверджено постановою Верховної Ради України від 31 жовтня 1991 р. № 1767-ХІІ.
13. Кот Д. Особливості посвідчення договорів купівлі-продажу державного й комунального майна в процесі приватизації // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. - №4 (34).
14. Кучерявенко П.Х., Максименко Я.А. Разгосударствление собственности в переходной экономике Украины. — X., 1997.
15. Левик А., Яворська О. Законодавче регулювання реприватизації, доприватизації житла // Право України. — 2002. — № 3.
16. Музика Л. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики // Право України. - 2004. - № 5.
17. Право власності в Україні // За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К., 2000.
18. Проблеми права власності та господарювання у сільському...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу