*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Міжнародна організація праці

контрольные работы, Трудовое право

Объем работы: 19 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1010

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Зміст

Міжнародна організація праці 3

Поняття зайнятості. Зайняте населення 8

Зміна істотних умов праці 15
Міжнародна організація праці
У рамках багатостороннього регулювання ринку праці провідну роль відіграє Міжнародна організація праці. Ця міжнародна організація з 1946 р. є спеціалізованим органом ООН. МОП створено в 1919 р. як міжнародну організацію, покликану всебічно сприяти соціальному прогресу, встановленню і підтриманню соціального миру між різними верствами суспільства, а також допомагати вирішенню гострих питань еволюційним, мирним шляхом. За станом на 1994 р., МОП об’єднувала 171 країну. Україна була і залишається членом цієї організації.
Основні цілі діяльності МОП сформульовані в преамбулі її Статуту, а згодом деталізовані з урахуванням нових тенденцій в регулюванні трудових відносин у Філадельфійській декларації про цілі та завдання Міжнародної організації праці від 10 травня 1944 р. і Декларації про основоположні принципи та права у сфері праці від 18 червня 1998 р. Відповідно до Філадельфійської декларації основною метою діяльності МОП є встановлення загального та міцного миру на основі соціальної справедливості і забезпечення економічної та соціальної стабільності у світі. У Статуті та названій Декларації визначено конкретні завдання, спрямовані на досягнення цілей, зазначених у їх преамбулі, сформульовано програми дій.
Філадельфійська декларація підтвердила основні принципи, на яких засновується Організація, значно розширила її мандат, наділивши її повноваженнями у питаннях, що виходять за рамки умов праці і стосуються набагато ширшої сфери умов життя. Спочатку мандат МОП обмежувався поліпшенням умов праці. МОП не одержала ніяких повноважень в економічній сфері, хоча питання, перераховані у преамбулі і Трудовій хартії, пов'язані з економічними аспектами, далеко виходять за більш вузьку сферу дії трудового законодавства. Вже в перше десятиріччя існування МОП виявилось, що одного трудового законодавства не вистачає, щоб подолати соціальні втрати, викликані масовим безробіттям, бідністю. Філадельфійською декларацією підкреслено роль економічної та...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Давиденко Г.І. Розгляд спорами судів, пов’язаних з укладенням, зміною і припиненням трудового договору // Вісн. Верхов. Суду України. – 1997. – № 2.
2. Кодекс законiв про працю України: Науково-практичний коментар // За ред. Прокопенко В.I., Козак З.Я., Кузнецова Л.О. - Х.: Консум, 2003. - 831 с.
3. Костриця В.І. Проекти МОП в Україні // Україна: аспекти праці. — 1998. - № 2.
4. Леонова Ю. Зауваження до проекту нового Трудового кодексу України // Право України. – 2004. - № 2
5. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. — К.: КНЕУ, 2003. — 311 с.
6. Трудове право України // За ред. Болотiної Н.Б., Чанишева Г.I. - К.: Знання, 2001. - 564 с.
7. Трудове право України // За ред. Пилипенко П.Д., Козак З.Я. - К.: Iн Юре, 2004. - 534 с.
8. Чанишева Г. МОП: соціальні ініціативи у відповідь на глобалізацію // Право України. - 2001. - № 5.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу