*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА МОЖЛИВЕ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 89 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 472

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИХ ПЛАТЕЖІВ У ПОДАТКОВІЙ СЛУЖБІ
1.1. Системний підхід в оцінці розвитку методології контролю бюджетних платежів
1.2. Деякі аспекти системного підходу при опрацюванні платників податків у податковій службі
1.3. Концепція моделювання контролю бюджетних платежів у податковій службі
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИХ ПЛАТЕЖІВ У ПОДАТКОВІЙ СЛУЖБІ
2.1. Математичне моделювання оподаткування
2.2. Оцінювання точок Лаффера на основі двопараметричного методу
2.3. Модель фіскальної політики малої країни
2.4. Розпізнавання тіні бізнесу
РОЗДІЛ 3 МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА МОЖЛИВЕ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ
3.1. Модель розрахунків податкових надходжень на рівні підприємства
3.2. Система виявлення ймовірного ухилення від сплати податків
ВСТУП
Проведення податкової реформи в України передбачає зміну ролі де-яких податків, розширення податкової бази, спрощення податкової системи. Успіх реформи в значній мірі буде визначатися посиленням контролю за до-триманням норм податкового законодавства. Посилювання контролю пови-нне здійснюватися переважно за рахунок підвищення оперативності збиран-ня даних і організації обробки накопиченої інформації з використанням су-часних аналітичних методів і технологій.
Для більш оперативного реагування на зміни в оподаткуванні, спрощення механізмів розрахунку та аналізу податкових надходжень, необхідно застосовувати науково обґрунтований системний підхід до цієї проблеми. Тому найважливішим елементом на сучасному етапі розвитку податкової служби є розробка та впровадження у практичне використання математичних методів моделювання у даній сфері. Математичне моделювання значно спростить роботу в сфері оподаткування, а також надасть можливість наперед виявити можливі помилки і прорахунки в розрахунках, тому актуальність цих розробок дуже велика.
Зростання популярності математичних моделей серед спеціалістів п¬дат¬¬ко¬вого аналізу спостерігається не тільки у розвинених краї¬нах, але й у світі. Так, у США, Канаді, Німеччині та Франції подібні моделі використовуються уже багато років, а Ямайка, Гватемала, Китай, Росія, Україна роблять перші кроки щодо їх розробки та застосування.
Основним призначенням мікроімітаційних моделей є те, що вони являють собою кращий засіб для аналізу можливих на¬слід¬¬ків змін податкового законодавства на дохідну частину бюджету. Ці моделі дозволяють оцінювати не тільки сумарні зміни подат¬квих надходжень у результаті прийняття того чи іншого закону, але і те, як зміниться податковий тягар різних категорій платників подат¬ків, наприклад податковий тягар підприємств різних розмі¬рів і видів або різних галузей, або регіональної приналежності, або по¬датковий тягар фізичних осіб залежно від рівня одержу¬ваного прибутку, регіону або...
Як можна побачити з діаграм на Підприємстві 1 на протязі січня-лютого по податку на додану вартість спостерігається перевищення розрахункової величини сплати над фактичною, податковому інспектору необхідно звернути увагу на цей період при перевірці тому, що в цьому періоді підприємство може застосувати схему мінімізації сплати податку.
По податку на прибуток підприємств на Підприємстві 1 спостерігається інша тенденція, підприємство сплачує податок на прибуток у переплату з метою використання її у майбутніх податкових періодах, тобто підприємство притримується схеми сплати авансових внесків, що призведе до більш рівномірного наповнення доходної частини бюджету.
Стосовно податку з доходів фізичних осіб Підприємство 1 сплачує його у повному обсязі.
Далі йде побудова графічного зображення по наступним підприємствам. Так на Рис. 3.3. наведені діаграми співставлення розрахункових даних з фактичними для Підприємства 2.Рис.3.3 Діаграми співставлення розрахункових даних з фактичною сплатою по Підприємству 2
Як можна побачити з діаграм Підприємство 2 є надійним платником податків, тому що на протязі аналізуємого періоду розрахункова сплата не перевищує фактичної сплати по всім податкам, які аналізуються. Тобто, при виході на перевірку податківцям можна не витрачати час на пошук схеми мінімізації, або ухилення від сплати податків.
За допомогою запропонованої системи можливе ухилення від оподаткування можна виявити вже на робочому місці інспектора. Відстежити ймовірний період ухилення можливо за умови розрахунку прогнозу надходження від окремого підприємства та порівняти ці розрахунки з фактичною сплатою податків. Для цього в систему необхідно внести статистичні дані з помісячним розподілом по конкретному підприємству, та його сплату, і на підставі розрахунків проведених системою можна відстежити період ймовірного ухилення, тобто з якого періоду підприємство почало сплачувати менші суми податків ніж...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу