*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Бізнес-план на підприємстві

курсовые работы, Экономика

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1116

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Розділ 1. Бізнес-план на підприємстві. 4
Мал.1.1. Елементи і результати бізнес-планування. 10
Мал.1.2. Процес бізнес-планування, цілі й учасники. 12
Первинна бізнес-ідея (задум) 13
Розділ 2. Розгляд бізнес-плану на прикладі ТОВ «Ламинат». 18
Структура закупівель нафтопродуктів по постачальниках 19
1. Вплив на прибуток змін ціни на реалізовану продукцію 22
2. Вплив на прибуток змін обсягів реалізації продукції 23
3. Вплив на прибуток змін у структурі реалізованої продукції 24
Вплив на прибуток змін у структурі реалізованої продукції 25
4. Вплив на прибуток змін у собівартості одиниці продукції 25
5. Вплив на прибуток змін собівартості продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції. 25
6. Сукупний вплив чинників на прибуток від реалізації продукції 25
7. Загальне збільшення операційного прибутку 25
1. Цілі бізнес-плану. 26
2. Підприємство і продукт (послуги). 27
Мал. 2.1. Технологічна схема обслуговування. 27
Сформована структура постачань і послуг приведена в таблиці 2.4. 27
Структура об’єктів збуту ТОВ «Ламинат» 28
4. Аналіз ринку. 30
4.1. Ринок ресурсів. 30
4.2. Ринок збуту. 31
5. План виробництва, розрахунок прибутку і рентабельності. 32
Розрахунок фонду оплати праці за інвестиційним проектом 34
Рентабельність обороту: 195.2 / 1284.6 * 100% = 15.2 % 35
Балансова рентабельність : 180.25 / 1348,95 * 100% = 13,36% 35
(1 – 0.55) * 100% = 45% 37
Розділ 1. Бізнес-план на підприємстві.
1.1 Необхідність бізнес-планування на підприємстві.
В умовах ринку неможливо досягти стабільного успіху в бізнесі, якщо не планувати ефективно його розвиток, не акумулювати постійно інформацію о власних перспективах і можливостях, про стан цільових ринків, та стану на них конкурентів тощо.
Необхідно точно представляти свої потреби на перспективу не лише в матеріальних, трудових, інтелектуальних, але і в фінансових ресурсах, що дуже суттєво в ринковій економіці. Важливо знайти джерела їх отримання, вміти виявляти ефективність використання ресурсів в процесі роботи підприємства. Звідси забезпечення його господарської діяльності, яка здійснюється на основі плану, являється важливою задачею для любого менеджера. Недооцінка планування підприємницької діяльності в умовах ринку, його ігнорування, приводять до великих економічних втрат і в кінцевому рахунку до банкротства.
Головна ціль, яку має підприємство – досягнення максимуму прибутку при мінімуму затрат. План фірми допомагає вирішенню цієї задачі, визначає найбільш вигідні джерела фінансування і раціональні направлення витратних засобів, забезпечуючи стабільний стан підприємства на ринку.
Сучасні темпи зміни і збільшення об’ємів знань настільки великі, що планування є єдиним способом реального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Планування забезпечує також основу для прийняття ефективних управлінських рішень; коли відомо, чого організація хоче досягти, легше знайти правильні рішення. Планування допомагає знизити ризики при прийнятті рішень. Приймаючи обґрунтовані планові рішення, керівництво зменшує ризик помилок, зумовлених помилковою або недостовірною інформацією про можливості підприємства або про зовнішню ситуацію. Планування служить для формування і досягнення ключових цілей в межах організації.
Бізнес-план виступає як об’єктивна оцінка результатів ринкової діяльності компанії і в той же час як необхідний інструмент проектно-інвестиційних рішень в...
1. Науково-дослідний інститут Міністерства економіки та євроінтергації України від 27.03.2000 р. № 14/ 148 рекомендує для розробки, підготовки та аналізу бізнес-планів і техніко-економічних обґрунтувань використовувати інформаційну технологію PROJECT EXPERT .
PROJECT EXPERT має засоби, що дозволяють провести детальний фінансовий аналіз проекту, який враховує вплив на нього загальноекономічних факторів, що характеризують соціально-економічне середовище. PROJECT EXPERT також виконує розрахунок фінансових показників ефективності інвестицій, які відповідають стандартам.
2. Необхідно використовувати найпростіші способи пересилки ділових пропозицій і бізнес-планів для інвесторів та партнерів: факсом або використовуючи E-mail. Це дозволить підприємцю швидше отримати необхідну суму грошей і здійснити заплановану ідею.
3. В сучасних умовах ринкової економіки необхідно включати до бізнес-плану схему збалансованого менеджменту, яка нещодавно була розроблена в США. Її суть полягає в тому, що кожен підрозділ управління повинен вирішувати проблеми, тісно взаємодіяти і бути здатним впливати на конкретні рішення. Збалансований менеджмент – це раціональний розподіл функцій між різними рівнями керування.
4. В наш час постійним є лише одне – зміни. Тому керівникам підприємства потрібно розставатись зі старими знаннями, постійно поповнювати свій запас інформації, і відтворювати її при плануванні. Сьогодні дуже ціниться здатність швидко адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища. В майбутньому отримають розвиток ті фірми, які мають стратегічні концепції, тобто основані на цінностях і баченнях, які поділяють усі співробітники фірми, це сприяє розвитку фірми.
5. На сьогодні Федеральним фондом підтримки малого підприємництва (ФФПМП) розроблені нові критерій і вимоги до написання бізнес-плану. Саме при дотриманні цих вимог і міжнародних стандартів підвищується можливість отримати необхідні грошові кошти від інвестора і реалізувати свій план. Також при написанні...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу