*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ПРАВОВІ ФОРМИ СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

контрольные работы, законодательство и право

Объем работы: 16 стр.

Год сдачи: 2002

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 824

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Зміст
1. Державне регулювання науково-технічного прогресу у західних країнах
2. Правові форми стимулювання науково-технічного прогресу у західних країнах
3. Список використаної літератури
1. Державне регулювання науково-технічного прогресу у західних країнах
Розвиток науково-технічного прогресу забезпечується різними заходами, які застосовуються зарубіжними держа¬вами для його стимулювання. Це можуть бути організаційні, економічні, юридичні та інші засоби державного впливу на суспільні відносини, що складаються у цій сфері. Об'єктом правового регулювання тут виступають ті відносини, які скла¬даються в процесі виробництва та втілення науково-технічних результатів.
Але який зміст вкладається в поняття науково-технічних результатів? Чи слід розуміти їх тільки як нову техніку ачи ж сюди треба включати й нові методи організації виробництва тощо? Науково-технічний прогрес можна розглядати й як безперервний процес пізнання закономірностей виробницт¬ва, їх перетворення та використання у господарській діяль¬ності, тобто виходити з більш широкого змісту цього науко¬вого поняття. Тут уже наявні нові знання та громадська прак¬тика людей, те, що у філософії називається досвідом. У схід¬ноєвропейських країнах поряд з науково-технічним прогре¬сом широко використовується також таке поняття, як пере¬довий досвід. Як же пов'язані між собою науково-технічний прогрес та передовий досвід в управлінні виробництвом?
Справді, в гносеологічному аспекті досвідом є сукупність нагромаджених знань суспільної практики людей. Вони існу¬ють як аспекти діалектичного протиріччя, яке розв'язується шляхом одержання нового знання і нових результатів су¬спільної практики. Цей процес з точки зору правового регу¬лювання є неоднорідним.
Знання являють собою сукупність понять та міркувань про закономірності природи суспільства й мислення, нагромад¬жених людьми в процесі практичної діяльності. Знання — це продукт духовної творчості. На відміну від матеріальних об'єктів, вони не матеріальні. Технічні конструкції, машини, технологічні процеси, нарешті, книги і т.п. є формою мате¬ріалізації знань. Наведена розбіжність істотним чином впли¬ває на правове регулювання суспільних відносин з...
3. Список використаної літератури
1. Шлепаков А.Н., Колыбанов В.А., Лещенко Л.А. и др. Науч¬но-техническая политика зарубежных стран: В 3-х т — Киев 1987.-Т.2.-С.12- 15.
2. National patte
s of research and development resources. Funds and manpower in the U.S., 1953 — 1976. — Washington, 1977. — P.4.
3. Болдырев Б.Г., Окунева Л.П., Павлова Л.П. и др. Финансы капитализма: Учебник. — М., 1990. — С.347 — 348.
4. Болдырев Б.Г., Окунева Л.П., Павлова Л.П. и др. Финансы капитализма: Учебник. — М., 1990. — С.348 — 350.
5. Исикава К. Японские методы управления качеством. — М., 1988.
6. Морити А. Сделано в Японии. — М., 1993. — С.312.
7. Rittner F. Wirtschaftsrecht. - Heidelberg, 1987. — S.661.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу