*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Моделювання оптимальної стратегії оподаткування підприємства

курсовые работы, программирование

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1288

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
РЕФЕРАТ

Курсова робота містить: сторінок, 19 рисунків, 5 таблиць, 1додаток, 15 літературних джерел.
МЕТА: розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій знаходження підприємством оптимальних рішень щодо сплати податків.
ОБ’ЄКТ: Економічна діяльність ВАТ «Запорізький хлібозавод №3»
ПРЕДМЕТ: сукупність теоретичних та практичних аспектів формування економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:Одним ії важливих шляхів ефективності функціонування украінських підприємств є удосконалення механізму оподаткування прибутку,отриманого в результаті господарської діяльності. Недосконалення податкової системи,великі податкові ставки змушують підприємства уходити в тінь,що в свою чергу приводить до недоотримання державою бюджету.
ЗАДАЧА КУРСОВОЇ РОБОТИ: Знаходження оптимальної податкової стратегії підприємства.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ: податки,податкова система,ППП,ПДВ,модель.


ЗМІСТ
ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
1.1 Методологічні основи системи оподатковування.Функція податку
1.2 Системний підхід при опрацюванні платників податків у податковій службі
2 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ БЮДЖЕТНИХ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Структурно-функціональна модель оподаткування підприєства
2.2 Модель оптимальної податкової стратегії підприємства. Розпізнавання тіні бізнесу
2.3 Моделювання процесів оподаткування в умовах перехідної економіки.
2.4 Модель розрахунків податкових надходжень на рівні підприємства
3 МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДРИЄМСТВА
3.1 Моделювання альтернативних податкових стратегії ВАТ «Запорізький
хлібозавод №3»
3.2 Аналіз отриманих результатів та знаходження оптимальної стратегії оподаткування ВАТ «Запорізький хлібозавод №3»
3.2.1 Вплив зміни податкових ставок на загальні результати
3 .3 Аналіз впливу факторів на загальне рішення
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТК 1
ВСТУП
В економіці будь-якої держави оподаткування є одним з найбільш ефективних інструментів регулювання економічних відносин між державою, суб'єктами господарської діяльності та громадянами. Тому я вважаю,що обрана мною тема курсової роботи є досить актуальною.Однією з головних завдань економіки України є створення ефективної податкової системи, що забезпечувала б розвиток народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала економічні відносини. В нашій державі система оподаткування на данний момент досить недосконала і потребує рефор. Високі ставки податків змушують підприємства не декларувати свої прибутки в повному обсязф,тобто «уходити в тінь». В свою чергу державний бюджет недоотримує певну суму грошових ресурсів, що впливає на загальний стан економіки держави в цілому.
Система оподатковування повинна бути побудована таким чином, щоб сприяти виробничій діяльності, стимулювати формування засобів на пріоритетних напрямках економічного й соціального розвитку.
Водночас у діючій системі оподаткування в Україні існують неузгодженість і протиріччя окремих норм податкових законів, їх нестабільність, безсистемність надання пільг та перекручування сутності податків. У зв'язку з цим при організації процесів оподаткування підприємств у державної податкової адміністрації з'являється коло принципово нових задач і функцій, пов'язаних саме з особливостями перехідного періоду:
- розробка ефективних механізмів роботи з підприємствами-неплатниками податків і з підприємствами-боржниками по сплаті податків у бюджет чи інші державні цільові фонди;
- аналіз і прогноз динаміки функціонування підприємств в існуючому податковому полі;
- розробка механізмів оцінки ефективності діяльності податкової служби як соціально-економічної ефективності взаємодії підприємств із податковими органами.
Новизна для дослідження розглянутої проблеми обумовила розробку концепції моделювання процесів оподаткування підприємств у перехідній...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України Про прибутковий податок з громадян: №43-93від 30.04.93р.-К.:-29стр.
2. Закон України Про місцеві податки і збори:№ 40-95 від 10.05.94р.-К.:-20стр.
3. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств:№334/94ВР від 28.10.94-К.:-27стр.
4. Закон України Про податок на додану вартість:№509ХІІ від 4.10.90р.-К.:-80стр.
5. Закон України Про державну податкову службу в Україні:№509-ХІІ від4.10.90р.-К.:- 40стр.
6. Закон України Про порядок погашення зобов'язань платників податків:№2181-ІІІ від 21.10.2000-К.:-70стр.
7. Левочкин С. Налоговая структура в Украине и пути ее совершенствования// Экономика Украины.-1999.-№8.-С22-25
8. Быконя С. “Актуальные вопросы реформы системы налогообложения”// Экономика Украины №3 1999 г
9. Науково-дослідницький економічний інститут міністерства економіки та з питань европейської інтеграції України// Формування ринкових відносин в Україні - №4(47) 2005. – С.24-27
10. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.,2001.-С.530-534
11.Крушевський А.В. Математичне програмування й моделювання в экономіці. – К.: Вища школа, 1999. – 455 С.
12.Скрипник А.В. Державне реголювання економіки. –Л.,2000.-с.123-125
13. Звіт про фінансові результати 2006-2005 года ВАТ «Запорізький хлібозавод №3»
14. Кундышева Е. „Математическое моделирование в экономике”. Учебное пособие. - М.: Дашков и К, 2004. – 352 С.
15.Балашевич В.А., Андропов А.М. Экономіко-математичне моделювання виробнчих систем. Мн.: “Унiверситэцкае”, 1995 г. – 438 С.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу