*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРОСУВАННЯ БРЕНДІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ

дипломные работы, Экономика

Объем работы: 96 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 637

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ


ВСТУП ……………………………………………………………………..……… 6
РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ
ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ БРЕНДІВ …………………………………......…. 12
1.1. Сутність поняття „брендинг” та моделі його формування ……………….. 12
1.2. Проблематика формування моделей брендингу …………………………... 16
1.3. Моделі визначення вартості бренду ……………………………………...… 18
1.4. Моделі управління брендом ……………………………………………….... 22
1.5. Імідж бренду ……………………………………………………………….… 23
1.6. Основні тенденції розвитку брендингу в Україні …………………………. 28
Висновки до розділу 1 ……………………………………………………………. 37
РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ
МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ …………………………………………………………… 39
2.1. Огляд кон'юнктури ринку ………………………………………………….... 39
2.2. Особливості споживацьких переваг ………………………………………... 45
2.3. Визначення ринкових сегментів …………………………… …………….... 49
Висновки до розділу 2 ……………………………………………………………. 57
РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРОСУВАННЯ БРЕНДІВ
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ……………………………………………….. 59
3.1. Принципи створення сильних брендів на українському ринку …………... 59
3.2. Виявлення типових проблем в просуванні українських брендів …………. 61
3.3 Розробка стратегії просування бренду на національний ринок …………… 69
Висновки до розділу 3 ……………………………………………………………. 84
Висновки …………………………………………………………………………... 85
Список використаних джерел …………………………………………………… 96
ВСТУП

Важливими чинниками інноваційного розвитку економіки України є формування внутрішнього ринку високих технологій, постання ринку інтелектуальної власності й ефективне просування. Створення ефективного бренду уможливлює просування високотехнологічних товарів на вітчизняному або світовому ринку. Бренд є засобом вирізнення товару або групи товарів, що дозволяє власникові досягти бажаних конкурентних переваг на ринку. Бренд, особливо на ринку високих технологій, потребує постійних капіталовкладень у вигляді фінансових ресурсів не тільки для рекламного супроводу, а й для вдосконалення образів і стилів, що спрямовані на формування позитивної реакції споживачів. Це вимагає розробки й застосування релевантних моделей брендингу.
Актуальність теми. Сьогодні досить мало товарів мають унікальні характерис¬тики, завдяки яким во¬ни здатні перевершити товари конку¬рентів. У боротьбі за спожи¬вачів перемагають ті товари, до яких існує прихильне емоційне став¬лення. В свою чергу сталі позитивні емоції та лояльне ставлення спожи¬вачів можна сформувати тільки до брендованих продуктів, які мають певний рівень свідомості. Сильний бренд є найціннішим активом ком¬панії, інструментом формування дов¬гострокових конкурентних переваг підприємства.
Мета роботи: дослідити особливості просування регіональних брендів на національному ринку.
Будь-який товар при появі на ринку створює про себе деяке враження - позитивне або негативне, воно з'являється неминуче, як тільки споживач дізнається про товар. Ці асоціації, сприйняття товару споживачем, і називаються брендом. Бренд - це якесь враження про товар в думках споживачів, ярлик, який в думках наклеюється на товар.
Дамо власне визначення бренду. Бренд – це ім'я (назва) об'єкту збуту і закріплений за ним символ (фірми, товару, послуги, ідеї, особи і т.д.), особливостями якого є повсюдні популярність і стійка фіксація в масовій свідомості. Бренд має позитивний знак для великої групи населення.
Об’єкт дослідження: принципи та проблеми...
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Таранов П.С. Секреты поведения людей. – 2002. – 512с.
2. Таранов П.С. Золотая книга руководителя. – 2002. – 496 с.: ил.
3. Таранов П.С. Приемы влияния на людей. – 2003. – 608с.
4. Нестара Дж. Деловой этикетЖ Public Reations / Пер. с англ. – 2002. – 336с.
5. Берд П. Тайм-менеджмент: Планирование и контроль времени / пер. С англ.. – 2003. – 288с.
6. Энциклопедия бизнеса в афоризмах /Сост.В.з. Черняк. – 1999. – 448с.
7. Оригинальные формы зарабатывания денег / Автор сост. А.Меладзе. – 1999. – 224с.: ил.
8. Сухарев В.А. Этика и психология делового человкеа. – 1999. – 400с.
9. Журнал „Маркетинг и реклама”, № 10, октябрь, 2006 г., „Десять лет брендостроительства в Украине”, Вадим Пустотин.
10. Журнал „Маркетинг в Україні”, №5, 2006 р., „Моделі брендингу”, О. Зозульов, Ю. Нестерова.
11. Журнал „Маркетинг в Україні”, №2, 2006 р., „Імідж бренду: яким він має бути?”, Т.Діброва, О. Кістень.
12. Журнал „Маркетинг в Україні”, №5,2005р., „Що бренд прийдешній нам готує?”, М.Купчинська.
13. Маркетинг в Україні №2 (42) березень – квітень 2007
14. Маркетинг в Україні №5 2006
15. Новий маркетинг №8 2006
16. «Маркетинг в Україні» №1, 2005.
17. «Відділ маркетингу» №3/2005.
18. www.ukrbiznes.com
19. www.marketing ua.com
20. www.mm.com.ua
21. www.kontracty.com.ua

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу