*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Дослідження хаосу в полі випромінювання розсіяного рідкими кристалами

дипломные работы, Физика

Объем работы: 55 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 556

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Реферат
Сторінок — 54.
Рисунків — 14.
Використаних джерел — 12.

В дипломній роботі описано структуру, фізичні і оптичні властивості рідких кристалів. Розроблено метод дослідження поля випромінювання розсіяного рідкими кристалами в момент фазового переходу рідина — рідкий кристал для різних товщин. Проведено вимірювання флуктуацій інтенсивності.
Описано експериментальна установка та методика вимірювань, зроблено висновки із отриманих результатів.

ЗмістВступ………….......................................................................................................5
1. Властивості рідких кристалів……………………….................7
1.1 Історія рідких кристалів..............................................................................7
1.2 Структура рідких кристалів ………………..............................................11
1.3 Загальні властивості рідких кристалів ……...........................................14
1.4 Фізичні властивості ……….........................................................................16
1.4.1 Теплові властивості……................................................................................16
1.4.2 Електричні властивості……..........................................................................20
1.4.3 Магнітні властивості……..............................................................................22
1.5 Оптичні властивості……............................................................................23
1.5.1 Загальні оптичні властивості…….................................................................23
1.5.2 Оптика нематиків……....................................................................................25
1.5.3 Оптика смектиків ……...................................................................................28
1.5.4 Оптика холестериків…...................................................................................29
1.6 Основні напрямки дослідження рідких...
Вступ

На даний час використання рідких кристалів в техніці базується на їх оптичних властивостях. До особливостей оптичних властивостей рідких кристалів можна віднести - сильна анізотропія, специфічна урівноваженість молекулярної структури, чутливість до зовнішніх дій, наявність складних закручених структур, селективно діючих на світло з певною частотою і поляризацією і т. д. Ці властивості роблять їх досить перспективними середовищами для практичних використань в оптичних приладах. В цей час найбільш широко використовується дія статичних полів на структури рідких кристалів, яка приводить до зміни властивостей світла, що проходить: різні індикатори, датчики, детектори, прилади відображення, керуючі світлофільтри, затвори і модулятори як амплітудної так і поляризованої дії.
Особливо перспективним є створення нелінійно-оптичних приладів на рідких кристалах. Перед усім тут треба відмітити область використання, уже освоєну в статистичних полях - це нелінійні дзеркала, затвори, фільтри, світло індуковані часові і просторові модулятори. Так, в роботі (2) була здійснена перенастройка частоти в лазері на барвнику з Брегівським дзеркалом на основі холестеричних рідких кристалів. В (1) досліджувалась термооптична фазова модуляція світла фототропним рідкокристалічним середовищем під дією імпульсного лазерного випромінювання, густина енергії в яких, необхідна для перемикання рідкокристалічного затвору, може бути знижена до 0.001 дж/см2, а час включення до декількох мікросекунд.
Специфіка нелінійних оптичних взаємодій в рідкому кристалі дає основу надіятись на можливість їх нових використань в таких технічних приладах , як перетворювачі частот, генератори світла, управляючі елементи, системи адаптивної оптики. Перспективною є можливість отримання тонкошарових (втому числі планарних ) малоенергоємких (як наслідок рухомості структури під дією світла і великих ангармонізмів середовища) елементів для управління лазерним випромінюванням і для його зміни ....
Список використаної літератури


1.Ильчишин И.М.,Тихонов Е.А.,Тищенко В.Г.,Шпак М.Т. Квантовая електроника. М.: наука, 1978 т.5.
2. Васильёв А.А., Компанец И.Н., Парфёнов А.В. Квантова електроника. М.:наука, 1983.
3.С.М.Аракелян, Ю.С.Чилингарян-Нелинейная оптика жидких кристалов. М.: наука, 1984.
4.Блинов Л.М.Електро- и магнитооптика жидких кристалов. М.: наука 1978.
5.Де Жен П. Ж. Физика жидких кристалов. Пер.с англ./ Под ред. А.С. Сонина М.:Мир,1977.
6.Капустин А.П. Эксперементальные иследования жидких кристалов. М.: Наука 1978.
7.С.И. Жданов. Жидкие кристалы. М.: Химия 1979.
8.И.Г. Чистяков. Жидкие кристалы. М.: Наука 1966.
9.Жидкие кристалы и их практическое приминение : Межвузовский зборник /под ред. И.Г. Чистякові. М.: 1976.
10.Капустин А.П. Электрооптические и акустичиские свойства жидких кристалов .М.: Наука 1973.
11.Комп’ютер и нелинейные явления. М.: Наука 1988.
12.Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах. М.: Наука 1990.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу