*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Дослідження динаміки згортання плазми крові різних груп хворих на бронхіальну астму

дипломные работы, здоровье

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 762

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Реферат

Проаналізовано основні стадії процесу тромбоутворення у плазмі крові і біохімічні та оптичні методи його дослідження. На основі діаграм, що характеризують динаміку згортання крові донорів різних груп в процесі тромбінової реакції, запропоновано три параметри тромбоутворення. Вперше встановлено, що вони є різними для різних груп крові і суттєво відрізняються для хворих бронхіальною астмою пацієнтів порівняно із значеннями для здорових людей відповідної групи крові.Сторінок 30, рисунків 20, таблиць 5, літературних джерел 12.

Ключові слова : плазма крові;
тромбінова реакція;
оптична густина;
коефіцієнт пропускання;
час тромбоутворення.Структура дипломної роботи

„ Дослідження динаміки згортання плазми крові різних груп
хворих на бронхіальну астму “

– Реферат 2
– Зміст 3
– Список умовних позначень, термінів, скорочень 4
– Вступ 5
І. Оглядово –аналітична частина 6
1.1 Фізико-хімічні та оптичні властивості крові і її складових 6
1.2 Біохімічні основи явища згортання крові 9
1.3 Методи дослідження процесу тромбоутворення 11
1.4 Оптичний метод дослідження динаміки утворення тромбу
у плазмі крові...
СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ,
ТЕРМІНІВ,СКОРОЧЕНЬ? – довжина хвилі;
D – оптична густина;
U – мольність розчину;
Х – фактор Хагемана;
с – секунда;
нм – нанометр;
АЦП – анолово- цифровий перетворювач;
? – коефіцієнт пропускання;
?? – амплітуда зміни коефіцієнту пропускання;
?t – повний час утворення тромбу;
?t1 – власний час утворення згустка.


ВСТУП


В попередні роки на факультеті разом з кафедрою медичної фізики Чернівецького державного медичного університету розроблено оптичний метод дослідження динаміки згортання крові, який реалізовано на створеному приладі для автоматичного запису та візуалізації картини тромбоутворення. Встановлено два параметри тромбоутворення: повний час утворення тромбу і амплітуду зміни сигналу для довжини хвилі ? = 0,633 мкм лазерного випромінювання. Проте вони визначалися не зовсім коректно, оскільки фіксувалися лише відносні зміни амплітуди сигналу.
Тому завданням даної роботи було:

– Змінити умови експерименту таким чином, щоб реєструвалися дійсні зміни коефіцієнту пропускання плазми в процесі утворення тромбу.

– Дослідити залежність величини параметрів тромбоутворення для різних груп крові донорів в процесі тромбінової реакції.

– Дослідити ці ж залежності для хворих на бронхіальну астму з метою виявлення певних діагностичних критеріїв вказаної хвороби.


І. Оглядово-аналітична частина
1.1. Фізико-хімічні та оптичні властивості крові і її складових.
Фізико-хімічні властивості крові як складного біофізичного об'єкта частково описані в [1], характерні спектри поглинання основних її складових приведені на рис.1. Крива 1 ілюструє типовий графік спектральної залежності оптичної густини Dп для плазми крові здорової людини, криві 2,З,4 - відповідно, для лейкоцитів, тромбоцитів та еретроцитів у плазмі крові. Видно, що в спекрі поглинання плазми є два максимуми:...
Література
1. Гумінецький С.Г., Решетнік І.В., Григоришин П.М., Гнатюк І.Є. Спектрофотометричні властивості білків і форменних елементів крові// Науковий вісник ЧДУ. Вип. 22: Інженерно-технічні науки. –Чернівці: ЧДУ, 1998р. – С.61-69.
2. Пішак О.В., Гумінецький С.Г., Пішак В.П., Григоришин П.М. Поглинаючі та розсіюючі властивості білків плазми крові і сечі// Буковинський медичний вісник. – 1998р. – 2, № 1. – С.137-144.
3. Современние методы биофизических исследований/ Под ред. А.Б.Рубина. – М.: Высшая школа, 1988р.
4. Рубин А.Б. Биофизика. – М.: Высшая школа, 1987р.
5. Демченко А.П. Ультрафиолетовая спектрофотометрия и структура белков. – Київ: Наукова думка, 1981р.
6. Гумінецький С.Г., Котик Г.М., Кухарчук О.П. Оптичний метод дослідження динаміки згортання крові// Науковий вісник ЧНУ. Вип. 86: Фізика. Електроніка. –Чернівці: ЧНУ, 2000р. – С.45-47.
7. Патент України. UA58370. Спосіб визначення тромбоутворення у плазмі крові/ Пішак В.П., Гумінецький С.Г., Григоришин П.М., Ломанець В.С.// Бюл.№7, 2003р.
8. Є.Б. Бабський і Г.І. Косицький. Фізіологія людини. 1984р. – С.217-226.
9. В.І. Філімонов. Нормальна фізіологія. Київ. 1994р. – С.284-299.
10. М.А. Каменской. Експериментальна фізіологія. Москва. 1974р. – С.164-167.
11. Шаплавський М.В., Гавриляк М.С., Григоришин П.М., Гумінецький С.Г., Максимяк П.П. Оптичні методи згортання крові.// Буковинський медичний вісник. Т.8, 2004. – С.168-174.
12. Орищин Р.М. Реалізація оптичного методу дослідження динаміки згортання крові різних груп // Дипломна робота –Чернівці. – 2007, 27с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу