*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

СТОХАТИЗАЦІЯ КОГЕРЕНТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ РОЗСІЯНОГО НАЗАД ЦІЛЬНОЮ КРОВ’Ю

курсовые работы, Физика

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 530

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
РЕФЕРАТ………………………………………………………………………………………….3
ВСТУП………………………………………………………………………………………………4

ОСНОВНА ЧАСТИНА
1 . ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………………....5
1.1 Склад крові………………………………………………………………………….5
1.1.1 Еритроцити……………………………………………………………….9
1.1.2 Лейкоцити………………………………………………………………..11 1.4.3 Тромбоцити………………………………………………………….......13
1.1.4 Система згортання крові……………………………………………..…..14
1.2 Поглинання і розсіювання світла окремим еритроцитом………………..……..15
1.2.1 Поглинання і розсіювання світла ефективною площадкою, дисперсія фази…………………………………………............................16
1.2.2 Експериментальне визначення коефіцієнта поглинання крові і дисперсії фази………………………………………………….………..18
1.3 Розсіювання оптичного випромінювання дисперсними середовищами….……20
1.3.1 Традиційний опис світлорозсіювання………………………………….…..21
1.3.1.1 Релеївське розсіювання………………………………...22
1.3.1.2 Розсіювання Релея-Ганса-Дебая (РГД)……………....22
1.3.1.3 Розсіювання Мі……………………………….………...23
1.3.2 Однократне розсіювання системою частинок РГД……………….........24
1.3.3 Динамічне світлорозсіювання……………………………………..…….25
1.3.4 Теоретичні основи метода світлорозсіювання під малими кутами…...26
1.4 Спектроскопія оптичного змішування……………………………………………...29
1.4.1 Гетеродинна спектроскопія…………………………………………..…30
1.4.2 Гомодинна спектроскопія…………………………………………....…..31

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА.........................................................................33
2.1 Схема та методика експерименту…………………………………………….…..33
2.2 Зміна хаотичності поля випромінювання…………………………...……….….34

ВИСНОВКИ............................................................................................................................36
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………...…………….…37
РЕФЕРАТ

В курсовій роботі досліджувалась часова стохастизація лазерного випромінювання, яке розсіюється назад цільною кров’ю. Для оцінки величини стохастичності використано показники Ляпунова часової залежності інтенсивності розсіяного назад випромінювання.
Після проведення аналізу експериментальних даних встановлено, що використання показника Ляпунова для обробки часової залежності інтенсивності розсіяного назад випромінювання, дозволяє фіксувати час тромбоутворення.

Сторінок - 37, рисунків - 13, таблиць - 1, джерел літератури - 6.
Ключові слова : когерентне випромінювання, дисперсне середовище, броунівський рух, світлорозсіювання, флуктуація інтенсивності, тромбоцити, показник Ляпунова, кореляційна функція.ВСТУП

Кров – це рідка тканина, що заповнює кровоносні судини і безпосередньо не контактує з клітинами організму. Всі необхідні для життя речовини клітини отримують з рідини, що просочуються з крові у міжклітинний простір. Отже, кров представляє собою проміжне середовище, яке складається з рідкої плазми і формених елементів (червоних і білих кров'яних тілець і пластинок), які знаходяться у постійному русі, за допомогою якого відбуваються процеси обміну.
На сьогоднішній день дослідження біологічних середовищах оптичними методами є досить актуальним. Однією з важливих медичних проблем є швидке визначення часу згортання крові.
Мета даної роботи полягає у визначенні часу згортання крові по аналізі стохастичності флуктуації інтенсивності поля оптичного випромінювання розсіяного назад цільною кров’ю.
Дана мета забезпечується виконанням наступних робіт:
- оглядом наукової літератури по світлорозсіянню;
- вимірюванням інтенсивності поля оптичного випромінювання розсіяного назад цільною кров’ю;
- аналізом отриманих експериментальних результатів;
Дослідження світлорозсіяння когерентного випромінювання на крові дозволяє визначити час згортання цільної крові.
Основна структура роботи – експериментальна частина, яка завершується висновками. Тут...
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Борн М., Вольф З. Основы оптики: Пер. с англ. – М.: Наука, 1973. - 720с.
2. Максимяк П.П. Статистична оптика: Навчальний посібник / Чернівці: Рута, 2004. – 136 с.
3. Выговская Я.И., Логинский В.Е., Мазурок А.А. Гематологические синдромы в клинической практике / Киев: Здоров’я, 1981. – 296 с.
4. Воробьев А.И., Лорие Ю.И. Руководство по гематологии / М.: Медицина. 1997. – 584 с.
5. Неймарк Ю.И., Ланда П.С. Стохастические и хаотические колебания / М.: Наука 1987.
6. Rosenstein M.T., Collins J.J., Luca Carlo. A practical metod for calcylating lardgest Lyapunov exponents small data sets // MA 0.2215.– Boston University. 1992.– 65p.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу