*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Рідкокристалічні оптичні активні елементи

дипломные работы, Физика

Объем работы: 77 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 670

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
РефератСторінок – 77

Рисунків – 36

Використаних джерел – 17

В данній магістерській роботі нам потрібно було дослідити оптичні властивості рідких кристалів, а також створити і здійснити апробацію рідкокристалічних оптичних активних елементів.
В цій роботі описано структуру та властивості рідких кристалів, а також здійснено огляд експерментальних методів дослідженння структури рідкокристалічних полімерів. Крім цього розглянуто ряд рідкокристалічних оптичних активних елементів; виготовлено та досліджено деякі з цих елементів (електрооптичний затвор, циліндрична лінза).

ЗмістВступ.............................................................................................................................................6
1. Теоретична частина.............................................................................................................7
1.1. Поняття рідкого кристалу його будова та властивості.......................................7
1.1.1. Означення рідкого кристалу.............................................................................................7
1.1.2. Будова рідкого кристалу...................................................................................................8
1.1.2.1. Смектичний тип............................................................................................................8
1.1.2.2. Нематичний тип............................................................................................................8
1.1.2.3. Холестеричний тип.......................................................................................................9
1.1.3. Загальні властивості рідких кристалів.............................................................................9
1.1.4.Фізичні властивості рідких кристалів.............................................................................10
1.1.4.1. Теплові властивості рідких...
Вступ
Рідкі кристали відіграють важливу роль в нашому житті. Вони є ключовим елементом багатьох сучасних приладів і пристроїв. До цих париладів відносяться годинники, термометри, дисплеї, монітори тощо. Що ж це за речовини з такою парадоксальною назвою «рідкі кристали» і чому до них виявляється такий значний інтерес? Інтерес до них, перш за все, обумовлений можливостями їх ефективного застосування у ряді галузей виробничої діяльності. Впровадження рідких кристалів означає економічну ефективність, простоту, зручність.
Рідкий кристал – цей специфічний агрегатний стан речовини, в якій вона проявляє одночасно властивості кристала і рідини. Відразу треба відзначити, що далеко не всі речовини можуть знаходитися в рідкокристалічному стані. Більшість речовин може знаходитися тільки в трьох, всім добре відомих агрегатних станах: твердому або кристалічному, рідкому і газоподібному. Виявляється, деякі органічні речовини, що складаються з складних молекул, окрім трьох названих станів, можуть утворювати четвертий агрегатний стан — рідкокристалічний. Цей стан утворюється при плавленні кристалів деяких речовин. При цьому утворюється рідкокристалічна фаза, відмінна від звичайних рідин. Ця фаза існує в інтервалі від температури плавлення кристала до деякої більш високої температури, при нагріві до якої рідкий кристал переходить в звичайну рідину. Чим же рідкий кристал відрізняється від рідини і від звичайного кристала і чим схожий на них? Подібно звичайній рідині, рідкий кристал володіє текучістю і приймає форму посудини, в яку він поміщений. Цим він відрізняється від відомих всім кристалів. Проте, не дивлячись на цю властивість, об'єднуючу його з рідиною, він володіє властивістю, характерною для кристалів. Це — впорядкування в просторі молекул, з яких складається кристал. Правда, це впорядкування не таке повне, як в звичайних кристалах, але, воно істотно впливає на властивості рідких кристалів, чим і відрізняє їх від звичайних рідин. Неповне просторове впорядкування...
Список використаної літератури
1. Ильчишин И.М., Тихонов Е.А., Тищенко В.Г., Шпак М.Т. Квантовая електроника. М.: наука, 1978 т.5.
2. Васильев А.А., Компанец И.Н., Парфенов А.В. Квантова електроника. М.:наука, 1983.
3. С.М. Аракелян, Ю.С.Чилингарян Нелинейная оптика жидких кристалов. М.: наука, 1984.
4. Блинов Л.М., Електро- и магнитооптика жидких кристалов. М.: наука 1978.
5. Де Жен П. Ж. Физика жидких кристалов. Пер.с англ./ Под ред. А.С. Сонина М.:Мир,1977.
6. Капустин А.П. Эксперементальные иследования жидких кристалов. М.: Наука 1978.
7. С.И. Жданов. Жидкие кристалы. М.: Химия 1979.
8. И.Г. Чистяков. Жидкие кристалы. М.: Наука 1966.
9. Жидкие кристалы и их практическое приминение : Межвузовский зборник /под ред. И.Г. Чистяков. М.: 1976.
10. Капустин А.П. Электрооптические и акустичиские свойства жидких кристалов .М.: Наука 1973.
11. Компъютер и нелинейные явления. М.: Наука 1988.
12. Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах. М.: Наука 1990
13. Исследование структуры ориентированных гребнеобразных жидкокристал- лических полимеров методом ИК-спектроскопии / 3. А. Роганова, А. Л. Смолянский, .М. В. Козловский и др.// Високомолекулярні сполуки. Сер. А.— 1985.— 27, -Л 3.— С. 477—485.
14. Рентгенографические методы изучения полимеров / Ю. С. Липатов, В. В. Шилов, Ю. П. Гомза, Н. Е. Кругляк // Київ : Наук. думка, 1982.— 330 с.
15. Шилов В. В., Цукрук В. В., Липатов Ю. С. Структура межфазных слоев в несовместимых многокомпонентных полимерных системах // Высокомолекуляр. соединения. Сер. А.— 1984.—26, № 7.—С. 1347—1364.
16. Жидкие кристалы и их практическое приминение : Міжвузівський збірник /під ред. І.Г. Чистяков. М.: 1976.
17. Цукрук В. В., Шилов В. В.. Липатов Ю. С. Анализ абсолютной интен¬сивности рассеяния рентгеновских лучей под малыми углами в полимерных жидких кристаллах//Кристаллография.—1985.—30, № 1.—С. 155—158.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу