*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Дослідження когерентності складних полів

дипломные работы, Физика

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 632

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Зміст.
Реферат………………………………………………………………………………3
Вступ…………………………………………………………………………………4
1.Оглядова частина.. ……………………………………………………………….6
1.1.Когерентність……………………………………………………………6
1.2. Розповсюдження хвиль………..………………………………………7
1.3. Лазер як джерело когерентного випромінювання……………………9
1.4.Визначення функції когерентності.…………………………………..11
1.4.1. Рішення, що базується на принципі Гюйгенса — Френеля…11
1.4.2. Хвильові рівняння, що описують поширення взаємної
когерентності…………………………………….……………13
1.5. Середнє поле і функція когерентності………………………………15
1.6. Вимірювання поперечної функції когерентності поля……………17
1.7.Поляризаційно-інтерференційні вимірювання функції
когерентності поля……………………………………………..…….19
2.Експериментальна частина...…………………………………………………….23
2.1.Опис роботи пристрою для вимірювання поперечної функції
когерентності складних полів………………………………………..23
2.2.Розрахунок поляризаційного інтерферометра поперечного та
повздовжнього зсуву….…………… ………………………………..25
2.3.Розробка системи руху клинів………………….…………………….27
2.4.Програмне забезпечення………………………….…………………….20
2.5.Експериментальні вимірювання………………………….…………….33
Висновок……………………………………………………………………………35
Література…………………………………………………………………………..36
Реферат
Метою дипломної роботи була розробка системи вимірювання поперечної функції когерентності складних полів.
В роботі розглянуто процес розповсюдження світла в середовищі, приводиться короткий опис функції когерентності та методів її вимірювання.
Pозробленo конструкцію приладу для вимірювання поперечної функції когерентності поля на основі поляризаційного інтерферометра. В інтерферометрі використовувалися кальцитові клини, рух яких забезпечується системою що пересуває один з клинів горизонтально а інший вертикально. Сканування отриманої інтерференційної картини здійснюється за допомогою CCD-камери, сигнал від якої для подальшого аналізу вводиться в комп’ютер. Розроблено програму яка керує роботою пристрою та здійснює обрахунок функції когерентності. Система експериментально апробована.

Сторінок ? 36, рисунків ?15, джерел літератури ? 11 .

Ключові слова: інтерферометрія, функція поперечної когерентності поля.


Вступ
Поперечна функція когерентності поля, що утворилося в результаті взаємодії оптичного випромінювання та світлорозсіючого об’єкта, в багатьох випадках містить однозначну інформацію про цей об’єкт. Така інформація може бути корисною при дослідженні фазово-неоднорідних об’єктів, шорстких поверхонь, дисперсних середовищ та фрактальних об’єктів.
Поперечна функція когерентності знаходиться як залежність видності інтерференційної картини що утворилася в результаті накладання двох пучків , одержаних в результаті розщеплення досліджуваного пучка , від поперечного зсуву між ними.
Вимірювання ФПК при полях з регулярною складовою зводиться до знаходження мінімуму і максимуму інтеренференційної картини для кожного поперечного зсуву між пучками та подальшого обчислення видності за формулою .
, (1)
де І-відповідні інтенсивності.
Однак в ряді випадків в результаті інтерференції утворюється складне спекл-поле без регулярної складової і тому традиційне знаходження видності стає...
Література.
1.Ахманов С.А., Дъяков Ю.Е., Чиркин А.С. Введение в статистическую радиофизику и оптику. - М.: Наука, 1981. - 640 с.
2.Гудмен Дж. Статистическая оптика: Пер. с англ./ Под ред. Г.В.Скроцкого - М.: Мир, 1988. - 528 с.
3.Рытов С.М., Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Введение в статистическую радиофизику. Ч.2. Случайные поля / Под ред. С.М.Рытова - М.: Наука, 1978. - 464 с.
4.Борн М., Вольф Э. Основы оптики: Пер. с англ. - М.: Наука, 1973. - 720 с.
5.Пахалов В.Б., Чиркин А.С., Юсупов Ф.М. О предельном разрешении поляризационного интерферометра и измерении радиуса кривизны фазового фронта лазерных пучков // Квантовая электроника,- 1979.- № I, вып.6,- С. 57-62.
6.Лахин В.Н., Орлов Р.Ю., Чиркин А.С., Юсупов Ф.М. О когерентности света, рассеянного случайным фазовым экраном //Опт. и спектр.- 1962.- Т. 53, вып. 3.- С. 493-497.
7.Нагибина И.М., Приятелева Л.П., Николаев В.Я. Интерференционно-поляризационная установка для исследования плосконапряженного состояния прозрачных моделей // Оптико-механическая промышленность,- 1963.- № 12.- С. 31-35.
8.A.с.1239529 CCCP, МКИ G 01 J 9/02. Способ измерения продольной корреляционной функции поля оптического излучения / О.В.Ангельский, П.П.Максимяк, В.К.Полянський (CCCP). - № 3767948/24-25; Заявлено 12.07.84; Опубл. 23.06.86, Бюл. № 23.-2с.
9.Максимяк П.П. Голографические и корреляционно-оптические исследования преобразования характеристик когерентного излучения в процессе светорассеяния: Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.05. - Черновцы, 1987. - 172с.
10.A.с.1599723 CCCP, МКИ G 01 N 21/45. Устройство для измерения показателя преломления светорассеиващей среды /О.В.Ангельский, И.А.Бучковский, П.П.Максимяк, Т.О.Перун (CCCP). - № 4486597/31-25; Заявлено 23.09.88; Опубл. 15.10.90, Бюл. № 38.-3с.
11.Горський М.П. Автоматизована система для вимірювання поперечної функції когерентності складних полів. Матеріали студенської конференції 2002р.,стор.341.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу