*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

лекции, предприятия

Объем работы: 179c., 4раздела

Год сдачи: 2008

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 1440

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заказать работу
Передмова …………………………………………………………… 5

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи і умови розміщення
продуктивних сил ………………………………………. 7
1.1. Предмет, структура і задачі курсу “Розміщення
продуктивних сил” ………………………………………. 7
1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення
продуктивних сил ………………………………………... 12
1.3. Еволюція моделей розміщення виробництв і
просторової організації народного господарства ……… 17
1.4. Сучасні методи аналізу територіальної організації
народного господарства (ТОНГ) ………………………... 29
1.5. Контрольні питання і задачі до розділу 1 ……………… 33

Розділ 2. Фактори і умови розміщення продуктивних сил
України ………………………………………………….. 55
2.1. Науково-технічний прогрес і розподіл продуктивних
сил ………………………………………………………… 55
2.2. Населення і трудові ресурси України ………………….. 61
2.3. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка 74
2.4. Методи економічного обґрунтування галузевого
розміщення виробництв …………………………………… 83
2.5. Контрольні питання і задачі до розділу 2 ………………… 90

Розділ 3. Сучасний рівень розвитку і розміщення продуктивних
сил України ………………………………………………… 96
3.1. Стан і перспективи розвитку народного господарства
України ……………………………………………………… 96
3.2. Розвиток і розміщення паливно-енергетичного комплексу 103
3.3. Поняття енерго-виробничих циклів ………………………. 107
3.4. Розвиток і розміщення комплексу з виробництва
сировини і матеріалів ………………………………………. 108
3.5. Розвиток і розміщення...
Перехід економіки України до ринкових відносин перш за все значно підвищує вимоги до стану, якості і розміщення продуктивних сил. Як відомо, продуктивні сили являють собою сукупність уособлених (суб’єктивних) та об’єктивних чинників виробництва, тобто сукупність людей, здатних до праці, і засобів виробництва, що використовуються в процесі перетворення предметів природи на споживчі блага.
Розбудова в Україні нових економічних відносин на ринкових засадах потребує значного вдосконалення як стану самого виробничого потенціалу, так і варіантів його розміщення на території. В зв’язку з цим особливої актуальності набуває оволодіння знаннями теорії і практики розміщення продуктивних сил в умовах ринку всіма економістами, організаторами та фахівцями виробництва.
Посібник, що пропонується, відповідає вимогам програми з дисципліни “Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка” для підготовки студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Структура навчального посібника та зміст його розділів відповідають галузевим Стандартам вищої освіти з підготовки бакалаврів та спеціалістів економічного профілю.
Посібник містить чотири розділи, у першому з яких викладено задачі, принципи, закономірності та фактори, що впливають на розміщення продуктивних сил в тому числі і в умовах сучасної України. Проведено огляд класичних моделей розміщення виробництв і населення, започаткованих І. Тюненом, А. Вебером, А. Кристаллером та іншими вченими. Розглянуто методичні підходи до аналізу і обґрунтування територіальної організації господарства України.
У другому розділі наведена характеристика сучасного стану науково-технічного, виробничого, трудового та природно-ресурсного потенціалів України, як найважливіших факторів розвитку продуктивних сил держави.
Третій розділ посібника присвячено аналізу існуючої системи розміщення продуктивних сил в структурі окремих територіальних регіонів, виробничих комплексів та галузей виробництва. Розглянуто основні напрямки...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу