*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Макроэкономическое моделирование в международной экономике

курсовые работы, макроэкономика

Объем работы: 43 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 814

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ……………………………………………………………………………….3
1 Розділ. Макроекономічне моделювання в міжнародній економіці………….5
1.1 Макроекономічне моделювання……………………………………………..5
1.2 Еволюція загальних моделей міжнародної торгівлі……………………….11
1.3 Класичний підхід до вивчення теорії зовнішньоекономічної діяльності..14
2. Розділ. Моделювання економічних систем………………………………….18
2.1 Екосоциальная модель економічного розвитку……………………………18
2.2 Неокласичний підхід до вивчення зовнішньої торгівлі…………………...21
2.3 Зовнішньоекономічна діяльність країн з перехідною економікою………23
3 Розділ. Макроекономічне моделювання в структурі міжнародної торгівлі України…………………………………………………………………………...29
3.1 Модель сталого розвитку економіки України……………………………..29
3.2 Кейсианський підхід при формуванні економіки України……………….32
3.3 Оптимальна модель міжнародної торгівлі України……………………….35
Заключення………………………………………………………………………40
Список літератури……………………………………………………………….42
Вступ.
Зовнішня торгівля на сучасному етапі є надзвичайно динамічною. Це зумовлено в значній мірі розвитком спеціалізації та кооперації виробництва в міжнародному масштабі, скасування ряду обмежень у міжнародній торгівлі, високими темпами розвитку нових індустріальних країн. Зовнішня торгівля на сучасному етапі перетворилась у важливу сферу економіку будь-якої крани, зростає її вплив на світовий економічний розвиток. Незважаючи на загальну тенденцію до зростання, міжнародна торгівля зазнає значних коливань, що зумовлено економічними, енергетичними кризами, нестачею сировини та іншими проблемами.
Підвишення ролі зовнішньої торгівлі в економіці кожної країни проходять при нестійких міжнародних торговельних зв”язках. Внаслідок цього в структурі товарообігу та в напрямках зовнішньоторговельних потоків постійно відбуваються зміни.
Сучасному етапу зовнішньої торгівлі сприяє науково-технічний прогрес. Зовнішню торгівлю на початку третього тисячоліття можна охарактеризувати такими тенденціями:
збільшенням частки готових виробів та напівфабри-катів і зниженням частки сировинних та продовольчих товарів;
зростанням частки машин, обладнання і транспортних засобів у світовому товарообороті;
інтенсифікацією обміну продукцією інтелектуальної праці (ліцензії, ноу-хау, інжинірингові послуги);
динамічним зростанням експорту (імпорту) послуг, особливо нових видів — консультаційних, банківських, інформаційних, зв'язку, оренди тощо.
Утвердження державної незалежності України започаткувало її фактичний вихід на світову арену як суб'єкта міжнародних економічних відносин. Кардинальні зміни в геополітичному становищі України, що відбулися після здобуття нею незалежності, та ситуаційні особливості сучасного стану трансформаційних процесів в економіці істотно підвищили роль зовнішньоекономічних відносин у розвитку країни. Посилення цього чинника об'єктивно диктується здійснюваними ринковими перетвореннями, які формують якісно нові засади подальшого економічного та соціального...
Заключение.

В сучасному світі виробляти всі види товарів, так як і створювати і удосконалювати всі типи факторів виробництва, не під силу ні одній, навіть найбагатшій країні.
Міжнародна економіка є тим механізмом, який може забезпечити досягнення цих цілей в інтересах всіх країн.
Внешнеторговая деятельность — это предпринимательство в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией и результатами интеллектуальной деятельности.
Предпосылки и условия международного разделения труда в значи-тельных масштабах возникли в эпоху развития капитализма благодаря промышленному перевороту, появлению машинной индустрии, специализации производства. Спрос на отдельные виды товаров в различных странах, которые не могли добывать и производить их в достаточном количестве, стимулировали развитие внешней торговли дифицитными товарами. Торговля и излучаемые от нее выгоды подталкивали страны к расширению производства таких товаров, в результате чего труд в этих странах сосредотачивался на производстве определенных видов экономического продукта.
Створення ефективної системи сприяння розвитку зовнішньоторговельного потенціалу в Україні повинно здійснюватися за наступними основними напрямками:
· кредитно-страхова підтримка інновацій і розвитку пріоритетних, експортоорієнтованих виробництв;
· надання податкових пільг виробникам пріоритетної продукції й експортерам;
· розробка і фінансування програм розвитку пріоритетних експортоорієнтованих проектів у рамках спеціально створених фондів;
· адміністративно-організаційна підтримка національних виробників;
· розвиток міждержавного лізингу;
· розробка і прийняття міждержавних документів про координацію ринків цінних паперів, єдині принципи заставних операцій, страхування ризиків, валютний й експортний контроль;
· розробка і впровадження нових систем обслуговування торгово-економічних відносин, у т.ч. механізму клірингу;
· створення сприятливих умов для організації і функціонування двосторонніх і...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу