*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Тема: Сутність організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу доходів та витрат в управлінні підприємством.

рефераты, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 14 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1247

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
План
Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Організація бухгалтерського обліку доходів та витрат………………….4
2. Значення контролю та аналізу витрат та доходів в управлінні підприємством……………………………………………………………...9
Заключення……………………………………………………………………….12
Список літератури………………...……………………………………………..14
Вступ.
Ринкова економіка орієнтує фірми на задоволення попиту і потреб ринку, на запити конкретних споживачів і організацію виробництва лише тих видів продукції, які мають попит і можуть принести фірмі необхідний для розвитку прибуток. Ринок характерний постійним прагненням до підвищення ефективності виробництва, передбачає свободу ухвалення рішень тими, хто несе відповідальність за кінцеві результати діяльності фірми і її підрозділів; вимагає постійних коректувань цілей і планових програм фірми залежно від стану ринку. Для цього потрібна особлива система управління, що характерна для ринкових умов, враховує пріоритети, специфіку і менталітет України. [11]
І теорія, і практика переконують, що успіху на ринку добитися неможливо без ефективного і цілеспрямованого управління всіма процесами, пов'язаними з функціонуванням підприємства в ринкових умовах. Відмітимо, що сучасне управління завжди повинне носити системний характер. Як відомо, система управління є комплексом дій, потрібним для забезпечення погодженої спільної діяльності людей, а також сукупністю ланок, що здійснюють управління, і зв'язків між ними.[3]
Найбільша помилка багатьох українських підприємців полягає в недооцінці ними обліку і управління потоками доходів і витрат на підприємстві. Деякі підприємці пояснюють це особливою складністю фінансових проблем, а тому делегують свої повноваження підлеглим. Така позиція помилкова: жодним чином не можна не направляти, не контролювати самостійно грошові потоки що як поступають, так і витікаючі. Саме в русі цих потоків і концентрується, реальний результат підприємницької активності і приховані ті можливості підвищення результативності бізнесу, пошук яких веде підприємець. Тому вітчизняному підприємцеві, перш за все, необхідно освоїти всі основні принципи і підходи управління фінансами, добре в них розбиратися, інакше він приречений на не успіх.
Таким чином, проблема опанування всіх секретів обліку і управління доходами і витратами організації - це питання...
Заключення.
Перехід України до ринкової економіки потребує зміни основоположних принципів господарювання та розвитку нових форм і методів управління на підприємстві. Розвиток приватної торгівлі призвів до ліквідації монопольного становлення державних підприємств, а звідси і виникла конкурентна боротьба за насичення ринку доброякісною власною продукцією та покупними товарами, за зменшення їх собівартості та підвищення прибутку.
З розвитком ринкових відносин змінилися функції бухгалтерської служби на підприємствах. За цих обставин бухгалтерська служба стала практично єдиним підрозділом, який здатний забезпечити управлінський персонал усіх рівнів фактичною інформацією про господарські процеси.
Проте, в діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання виникає досить багато питань, пов’язаних з особливостями обліку доходів і витрат від реалізації продукції.
Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є його прибуток, який в загальному вигляді відображає результати господарювання, продуктивність витрат живої та матеріалізованої праці і тому служить важливою характеристикою ефективності роботи підприємства. Він займає центральне місце в загальній системі вартісних інструментів і важелів управління його економікою. Прибуток одержується внаслідок отримання доходу за вирахуванням всіх витрат. В основі доходу лежить виручка від реалізації власної продукції та покупних товарів. Чим більше підприємство реалізує свою продукцію, тим більше дохід отримує. Отримання доходів – виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) – свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціональними характеристиками та властивостями. Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємств за умови, що його розмір достатній для покриття витрат підприємства з реалізації продукції (робіт, послуг) та інших видів діяльності, виконання зобов’язань перед...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу