*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Асаблівасці фарміравання беларускай нарднасці

курсовые работы, история

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 776

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗместУступ 3
Асаблівасці фарміравання беларускай нарднасці і ўзнкненне беларускай нацыі. 6
Заключэнне 17
Літаратура 20
Уступ

Ва ўмовах рэалізацыі курсу на незалежнасць Рэспублікі Беларусь, ажыццяўлення працэсаў нацыянальна-культурнага адраджэння беларускага народа асабліва ўзрастае роля вывучэння гісторыі Беларусі, вытокаў узнікнення і фарміравання беларускага этнасу. На сучасным этапе пашыраецца кола асоб, якія жадаюць задаволіць цікавасць да гісторыі і культуры, павялічваецца патрэбнасць у асэнсаванні гістарычнага шляху, пройдзенага Беларуссю.
На пытанне: “Як і калі сфарміравалася беларуская народнасць?” адказаць адназначна нельга. У навуцы няма адзінай думкі, а існуе шэраг падыходаў і канцэпцый.
У ХІХ ст. з’явіліся польская і вялікаруская канцэпцыі, якія адмаўлялі існаванне самастойнага беларускага этнасу на той падставе, што ў насельніцтва Беларусі быццам не было самастойнай славянской мовы. Прыхільнікі польскай канцэпцыі лічылі беларусаў часткай польскага этнасу, а творцы вялікарускай канцэпцыі сцвярджалі, што Беларусь – частка вялікарускай этнічнай тэрыторыі.
У пачатку ХХ ст. з’явілася крывіцкая канцэпцыя. Яна заснавана на сцвярджэнні аб тым, што продкамі беларусаў з’яўляюцца крывічы. Памылковасць гэтай канцэпцыі заключаецца ў тым, што крывічы займалі толькі паўночную і цэнтральную частку Беларусі. Яна не дае ўяўлення аб тым, як ўзнікла паўднёвабеларускае насельніцтва.
Пазней была выпрацавана яшчэ адна канцэпцыя – крывіцка-дрыгавіцка-радзімічская. Аднак гэта канцэпцыя, як і папярэдняя, не ўлічвае тако факта, што крывічы, дрыгавічы і радзімічы зніклі да сярэдзіны ХІІ ст., калі беларусы як этнас яшчэ не сфарміраваліся.
Існуе таксама балцкая канцэпцыя этнагенэзу беларусаў. Паводле яе, змяшчэнне славян з даславянскім насельніцтвам – балтамі – прывяло до з’яўлення беларускага этнасу. Балты, такім чынам, адыгралі ролю субстрату (падасновы) у этнагенэзе беларусаў. Абгрунтаваннем тэорыі з’яўляецца наяўнасць элементаў балцкай культуры і мовы ў культуры і мове беларусаў. Аднак гэтыя элементы маюць індаеўрапейскае паходжанне, уласцівыя як славянам, так і балтам.
Частка...
Літаратура

Запруднік Я. “Беларусь на гістарычных скрыжаваннях.” – Мн.:”Бацькаўшчына”, 1996г.

Тарасаў К. “Крыж памяці.” – Мн.: “Лекцыя”, 2000г.

Нарысы гісторыі Беларусі, Мн., 1995.

Чамярыцкі В. А. Беларускія летапісы, як помнікі літаратуры. Мн, 1969.

В. Ластоўскі. Што трэба ведаць кажнаму беларусу.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу