*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Наслідки трансформації збройних конфліктів для України на сучасному етапі міжнародних відносин

курсовые работы, международные отношения

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 616

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП….………………………………………………………………….…..…ст. 3
Розділ І. КОНФЛІКТОГЕННІСТЬ УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ……………………………………………………………………..…..ст. 6
1.1. Вплив конфліктогенності сучасних міжнародних відносин
на Україну .………………………………………………………………...ст. 6
1.2. Конфліктогенні чинники в Україні...……….....................................ст 10
Розділ ІІ СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАГУВАННЯ НА ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ ………………………..….……ст. 14
2.1. Загрози системі національної безпеки України………...…………ст. 14
2.2. Реформування системи національної безпеки України.……..…...ст. 18
Розділ ІІІ. РОЛЬ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ……..ст. 26
ВИСНОВКИ…………………………………………..……………….………..ст. 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………………........ст.35
Геополітичні зміни, що відбулися в світі на межі тисячоліть, обумовили трансформацію поглядів на вирішення багатьох аспектів людського існування. До них, зокрема, належать й одвічні питання війни і миру.
Сучасна міжнародна система, що характеризується постійною динамікою, боротьбою держав за місце в світовій ієрархії, породжує різкі зміни процесів і явищ, які супроводжують міжнародні відносини. Збройний конфлікт як найбільш критична форма суспільних протиріч проходить етап трансформації внаслідок трансформації його елементної структури, ставлячи нові виклики до систем національної безпеки країн. Особливу увагу привертають ті регіони, які піддалися змінам внаслідок трансформації суспільно-політичного ладу і піддалися появі нових конфліктогенних чинників.
Водночас високий рівень глобалізації та взаємозалежності держав у сучасних міжнародних відносинах формує необхідність комплексного підходу до вирішення збройних конфліктів та їх попередженню не лише на території одної держави, а й цілого регіону. Світова безпека вже не є сумою національних безпек, а є продуктом колективної діяльності багатьох держав.
Україна як молода держава, яка виникла на посткомуністичному просторі, що характеризується високим рівнем конфліктності внаслідок неврегульованості багатьох територіальних, суспільно-політичних та економічних проблем, в час переходу біполярної до однополярної міжнародної системи, піддалася значним негативним впливам світових процесів та явищ, що становлять загрозу національній безпеці та стабільності держави.
Таким чином, актуальність теми даної роботи полягає у необхідності дослідження впливів трансформації збройних конфліктів на систему національної безпеки України. Ґрунтовне вивчення наслідків цього впливу становлять першочергове завдання для подальшої роботи в сфері попередження та врегулювання збройних конфліктів, що можуть виникнути на її території. Аналіз конфліктогенних чинників дозволить сформувати ефективні методи реорганізації елементів національної...
Проведений аналіз показав, що трансформація збройного конфлікту в сучасній міжнародній системі чинить значний вплив на систему національної безпеки України, створюючи загрози виникнення збройної боротьби. Тому системне дослідження цієї тематики має забезпечити методологічну основу прийняття рішень щодо попередження і врегулюванні можних збройних конфліктів в Україні.
Таким чином можна навести наступні висновки:
1. Україна виникла в час розпаду біполярної системи на просторі, що характеризується значним рівнем конфліктності через неврегульованість багатьох питань територіального, суспільно-політичного та економічного характеру, які виникли після розпаду СРСР. Навколо України сформувався ряд збройних конфліктів, як є «замороженими», але ще не вирішеними, що становить загрозу системі національної безпеки.
2. Основними конфліктогенними чинниками для України є економічні, соціальні та етнічні. Вони не є загострені та чітко оформлені в причини збройної боротьби, однак спостерігається фактор негативного зовнішнього впливу, що може порушити рівновагу в регіоні, стан безпеки в державі і призвести до активізації окремих чинників чи їх поєднання.
3. Загрози національній безпеці України пов’язані перш за все з факторм зовнішнього порушення національного суверенітету України. Основним джерелом стримування та реагування є елементи системи національної безпеки, зокрема Збройні Сили України.
4. Сучасні виклики міжнародної системи, процесу трансформації збройного конфлікту від класичних форм до специфічних та незвичних форм породжує проблему невідповідності існуючих концепцій реагуван на збройні конфлікти в України. Таким чином виникає необхідність переформування підходів до системи попередження та врегулювання конфліктів та реорганізація основних елементів системи національної безпеки згідно сучасних потреб та вимог європейських та євроатлантичних структур, з якими Україна тісно співпрацює та куди інтегрується.
5. Важливим для України є участь в міжнародних миротворчих...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу